V zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS Rada zasadá najmenej 12-krát do roka.

Miestom rokovania Rady RTVS sú Bratislava, Banská Bystrica a Košice.

Vzhľadom na pandemickú situáciu až do odvolania budú všetky rokovania Rady RTVS bez prístupu verejnosti.
Rokovanie rady je možné počúvať na živo tu:
Živé vysielanie zo zasadnutia Rady RTVS    

  Rok 2020

 
Por. č. Dátum Deň Výstupy zo zasadnutí
1. 27.1.
streda
Zasadnutie Rady RTVS 27. januára 2021
2.
 10.2.stredaZasadnutie Rady RTVS 10. februára 2021
3.
17.2.
streda Zasadnutie Rady RTVS 17. februára 2021
4.
4.3.
štvrtok Dovoľujeme si Vás informovať, že rokovanie Rady RTVS 4.3.2021 sa z dôvodu pandemickej situácie neuskutoční. Predbežný ďalší plánovaný  termín je 25.3.2021.
5.
22.4.
štvrtok   
6.
20.5.
štvrtok  
7.
17.6.
štvrtok   
8.
 8.7.
štvrtok  
9.
 26.8.
štvrtok   
10.
22.9.
štvrtok
11.
21.10.
štvrtok
12.
11.11.
štvrtok
13.
16.12.
štvrtok