V zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS Rada zasadá najmenej 12-krát do roka.

Miestom rokovania Rady RTVS sú Bratislava, Banská Bystrica a Košice.

Vzhľadom na pandemickú situáciu až do odvolania budú všetky rokovania Rady RTVS bez prístupu verejnosti.
Rokovanie rady je možné počúvať na živo tu:
Živé vysielanie zo zasadnutia Rady RTVS    

  Rok 2020

 
Por. č. Dátum Deň Výstupy zo zasadnutí
1. 27.1.
streda
Zasadnutie Rady RTVS 27. januára 2021
2.
 10.2.stredaZasadnutie Rady RTVS 10. februára 2021
3.
17.2.
streda Zasadnutie Rady RTVS 17. februára 2021
4.
25.3.
štvrtok Zasadnutie Rady RTVS 25. marca 2021
 5.
 22.4.štvrtokZasadnutie Rady RTVS 22. apríla 2021
6.
27.4.
utorok
Zasadnutie Rady RTVS 27. apríla 2021
7.
20.5.
štvrtok  
8.
17.6.
štvrtok   
9.
 8.7.
štvrtok  
10.
 26.8.
štvrtok   
11.
22.9.
štvrtok
12.
21.10.
štvrtok
13.
11.11.
štvrtok
14.
16.12.
štvrtok