V roku 2021 sa uskutočnilo 25 zasadnutí Rady RTVS


Rok 2021

 
Por. č. Dátum Deň Výstupy zo zasadnutí
1. 27.1.
streda
Zasadnutie Rady RTVS 27. januára 2021
2.
 10.2. streda Zasadnutie Rady RTVS 10. februára 2021
3.
17.2.
streda Zasadnutie Rady RTVS 17. februára 2021
4.
25.3.
štvrtok Zasadnutie Rady RTVS 25. marca 2021
 5.
 22.4. štvrtok Zasadnutie Rady RTVS 22. apríla 2021
6.
27.4.
utorok
Zasadnutie Rady RTVS 27. apríla 2021
 7.  10.5.  pondelok Mimoriadne zasadnutie Rady RTVS 10. mája 2021
8.
13.5.
štvrtok Zasadnutie Rady RTVS 13. mája 2021
9.
27.5.
štvrtok  Zasadnutie Rady RTVS 27. mája 2021
10.
 9.6.
streda Zasadnutie Rady RTVS 9. júna 2021
11.
 1.7.
štvrtok  Zasadnutie Rady RTVS 1. júla 2021
12.
4.8.
streda
Zasadnutie Rady RTVS 4. augusta 2021
13.
26.8. štvrtok Mimoriadne zasadnutie Rady RTVS 26. augusta 2021
14.
9.9. štvrtok Zasadnutie Rady RTVS 9. septembra 2021
15.
30.9. štvrtok Zasadnutie Rady RTVS 30. septembra 2021
 16. 14.10.
štvrtok Zasadnutie Rady RTVS 14. októbra 2021
 17.  27.10.  streda Zasadnutie Rady RTVS 27. októbra 2021
18.
2.11. štvrtok Mimoriadne zasadnutie Rady RTVS 2. novembra 2021
19.
11.11. štvrtok Zasadnutie Rady RTVS 11. novembra 2021
20.
16.11.
22.11.
štvrtok
pondelok
Zasadnutie Rady RTVS 16. a 22.11. 2021
21.
23.11. Utorok Zasadnutie Rady RTVS 23. novembra 2021
22.
25.11. štvrtok Zasadnutie Rady RTVS 25. novembra 2021
23.
7.12. utorok Zasadnutie Rady RTVS 7. decembra 2021
 24.  13.12.  pondelok Zasadnutie Rady RTVS 13. decembra 2021
 25.
 16.12  štvrtok Zasadnutie Rady RTVS 16. decembra 2021