V roku 2014 sa uskutočnilo 12 zasadnutí Rady RTVS.


 Rok 2014

Por. č.DátumDeňVýstupy zo zasadnutí
1. 16. 1. štvrtok  Zasadnutie Rady RTVS 16. januára 2014
2. 20. 2. štvrtok  Zasadnutie Rady RTVS 20. februára 2014
3.  20. 3. štvrtok  Zasadnutie Rady RTVS 20. marca 2014
 4. 25. 4. piatok  Zasadnutie Rady RTVS 25. apríla 2014
 5. 15. 5.  štvrtok  Zasadnutie Rady RTVS 15. mája 2014
 6. 27. 5. utorok  Zasadnutie Rady RTVS 27. mája 2014
 7. 10. 6. utorok  Zasadnutie Rady RTVS 10. júna 2014
 8. 21. 8. štvrtok  Zasadnutie Rady RTVS 21. augusta 2014
 9. 18. 9.
štvrtok
 Zasadnutie Rady RTVS 18. septembra 2014
 10. 29. 10.
streda
 Zasadnutie Rady RTVS 29. októbra 2014
 11.
20. 11. 
štvrtok
 Zasadnutie Rady RTVS 20. novembra 2014
 12. 11. 12. 
štvrtok
 Zasadnutie Rady RTVS 11. decembra 2014