AKO PRIJÍMAŤ SATELITNÉ VYSIELANIE?

Satelitný príjem vysielania prakticky nezávisí od miesta príjmu. Satelitné vysielanie televíznych programových služieb Rozhlasu a televízie Slovenska - Jednotka a Dvojka je možné sledovať na celom území SR. 

Na príjem satelitného vysielania je potrebný satelitný prijímač a dekódovacia karta.


RTVS ukončila satelitné vysielanie programových služieb Jednotka a Dvojka v štandardnom rozlíšení (SD) 31. 12. 2016.
Od 1. 1. 2017 je možné prijímať televízne programové služby RTVS na satelite Astra 3B 23,5° (Skylink) len vo vysokom rozlíšení (HD).

Podrobnejšie informácie o prijímačoch podporujúcich HD vysielanie nájdete tu


Obrázok pokrytia strednej Európy satelitným signálom z Astry 3B
Pokrytie strednej Európy satelitným signálom z Astry 3B (pdf; 110,83 kB)
 
 

Technické parametre satelitnej distribúcie programových služieb RTVS na satelite ASTRA:
 
Jednotka HD, Dvojka HD
pozícia: 23,5° východne   
frekvencia: 12 363 MHz 
 
polarizácia: vertikálna  
modulácia: 8PSK
FEC: 3/4          
Symbolová rýchlosť: 29 500 kS/s                    


INFORMÁCIE PRE POSKYTOVATEĽOV KÁBLOVEJ RETRANSMISIE
 
Žiadosti o vydanie súhlasu verejnoprávneho vysielateľa na retransmisiu jeho programových služieb udeľovaný podľa §17, zákona o vysielaní a retransmisii č. 308/2000 môžete zaslať na adresu retransmisia@rtvs.sk
 


AKO PRIJÍMAŤ DIGITÁLNE TERESTRIÁLNE VYSIELANIE?
 
Úspešný prechod z analógového na digitálne terestriálne vysielanie bol v posledných rokoch jednou z priorít Európskej únie. Európska komisia vydala za účelom urýchlenia prechodu základný dokument KOM(2005)204 Accelerating the transition from analogue to digital, na základe ktorého vyzvala členské štáty EU, aby ukončili prechod z analógového na digitálne vysielanie k 1.1.2012.
Slovenská republika, ako riadny člen EU výzvu Rady EU prijala a zapracovala do tzv. digitálnej legislatívy našej krajiny.
V priebehu roka 2011 bol na základe Stratégie prechodu z analógového na digitálne vysielanie schválenej vládou Slovenskej republiky a v súlade so zákonom 220/2007 o digitálnom vysielaní programových služieb, prechod z analógového na digitálne terestrialne televízne vysielanie aj úspešne zrealizovaný.
V súlade s horeuvedeným procesom dnes verejnoprávna televízia vysiela svoje programové služby cestou verejnoprávneho terestriálneho multiplexu so zmluvne definovaným pokrytím 95% obyvateľstva Slovenskej republiky. Kapacita verejnoprávneho multiplexu umožňuje šírenie oboch programových služieb v štandardnom rozlíšení v MPEG-2 , t.j. Jednotka SD, Dvojka SD a súčasne aj programovej služby Jednotka HD. Podmienkou príjmu televízneho signálu vo vysokom rozlíšení je prijímač vybavený kompresným formátom MPEG-4.
Zriadenie digitálneho príjmu DVB-T vysielania závisí od parametrov pokrytia v danej lokalite a typu želaného príjmu (príjem na vonkajšiu alebo izbovú anténu).
Výhodou DVB-T prímu je možnosť prijímať televízne vysielanie na akékoľvek prenosné zariadenie, ktoré takýto typ príjmu podporuje. EBU (Technical Assembly , jún 2013, München) registruje nárast obľúbenosti tabletu pre príjem mediálneho obsahu (typical device for new media consuption) a trend prenosného príjmu (laptop, smartphone...) sa bude ďalej rozvíjať. Druhou veľkou výhodou DVB-T je bezplatný, tzv. FTA (Free-to-air) príjem programových služieb verejnoprávneho terestriálneho multiplexu.
Nevýhodou v porovnaní so satelitným vysielaním je pokrytie DVB-T signálom, ktoré najmä v hornatých oblastiach Slovenska nemusí byť vždy priaznivé.

Pokrytie signálom DVB-TZjednodušený návod na zriadenie príjmu DVB-T vysielania
 
Krok 1: Na príjem DVB-T vysielania je nutné overiť si, či vaše miesto, v ktorom chcete signál prijímať, je pokryté digitálnym terestriálnym signálom.

Terestriálne televízne vysielanie DVB-T
Krok 2: Na príjem DVB-T vysielania je nutné mať televízny prijímač vybavený digitálnym tunerom (DVB-T), alebo si zakúpiť set-top-box (STB) určený na príjem digitálneho vysielania. Tento STB pripojíme k televíznemu prijímaču prostredníctvom SCART kábla, prípadne HDMI (podobne ako video alebo DVD prehrávač), alebo ak STB prijímač obsahuje modulátor UHF, je možné tento STB prijímač pripojiť k televízoru prostredníctvom anténneho vstupu.
 
Krok 3: Zistíme si najbližší zdroj digitálneho signálu - Zoznam vysielačov DVB-T verejnoprávneho multiplexu (MULTIPLEX 3)

Krok 4: Na príjem digitálneho vysielania je podľa intenzity signálu možné použiť buď individuálnu izbovú, alebo vonkajšiu anténu. Kúpu antény je najlepšie konzultovať s najbližším predajcom anténnej techniky.AntényKrok 5: Nastavenie antény. V prípade priamej viditeľnosti na vysielač DVB-T signálu sa snažíme nastaviť anténu v smere na tento vysielač. Pri vysielaní DVB-T signálu je na rozdiel od starého analógového terestriálneho vysielania použitá polarizácia vertikálna. Z týchto dôvodov je nutné antény otočiť pre príjem vertikálnej polarizácie. V prípade ak anténu nie je možné nastaviť smerom na vysielač, spustíme manuálne vyhľadávanie a podľa najlepšej intenzity a kvality signálu nastavíme anténu.

Inštalácia antény


Krok 6: Podľa návodu prijímača STB alebo televízora so zabudovaným dekóderom dáme vyhľadávať manuálne (ak poznáme vysielaný kanál UHF), alebo spustíme automatické ladenie digitálneho terestriálneho vysielania.
 

Prílohy