AKO PRIJÍMAŤ SATELITNÉ VYSIELANIE?

Satelitné vysielanie televíznych programových služieb Rozhlasu a televízie Slovenska – Jednotka, Dvojka, Trojka, RTVS 24 a RTVS Šport je možné sledovať na celom území SR. 

Na príjem satelitného vysielania je potrebný satelitný prijímač a dekódovacia karta.


Podrobnejšie informácie o prijímačoch podporujúcich HD vysielanie nájdete tu


Obrázok pokrytia strednej Európy satelitným signálom z Astry 3B
Pokrytie strednej Európy satelitným signálom z Astry 3B (pdf; 110,83 kB)
 
 

Technické parametre satelitnej distribúcie programových služieb RTVS na satelite ASTRA:
 
Jednotka HD, Dvojka HD, RTVS 24 HD,Trojka SD, Šport HD
pozícia: 23,5° východne   
frekvencia: 11 954 MHz 
 
polarizácia: horizontálna  
modulácia: 8PSK
FEC: 2/3          
Symbolová rýchlosť: 29 900 kS/s                    


INFORMÁCIE PRE POSKYTOVATEĽOV KÁBLOVEJ RETRANSMISIE
 
Žiadosti o vydanie súhlasu verejnoprávneho vysielateľa na retransmisiu jeho programových služieb udeľovaný podľa §17, zákona o vysielaní a retransmisii č. 308/2000 môžete zaslať na adresu retransmisia@rtvs.sk
 


AKO PRIJÍMAŤ DIGITÁLNE TERESTRIÁLNE VYSIELANIE?
 
Verejnoprávna televízia vysiela svoje programové služby cestou verejnoprávneho terestriálneho multiplexu so zmluvne definovaným pokrytím 95% obyvateľstva Slovenskej republiky.

RTVS 13. decembra 2021 ukončí vysielanie svojich televíznych programových služieb v pozemnej, terestrickej distribúcií v kompresnom formáte MPEG-2. Po tomto termíne skončí v ponuke verejnoprávneho multiplexu Jednotka SD a programové služby Dvojka SD a Trojka SD budú šírené ďalej už len v efektívnejšom kompresnom formáte MPEG-4. SD vysielanie tak bude aj naďalej prístupné.
Zmeny spojené s vypínaním MPEG-2 distribúcie jednotlivých televíznych okruhov v pozemnom vysielaní sa dotknú predovšetkým majiteľov televíznych prijímačov a set top boxov prvej generácie. Diváci RTVS, ktorí na sledovanie programov využívajú prijímač, ktorý podporuje výlučne štandard vysielania DVB-T/MPEG-2 resp. používajú na sledovanie televízor alebo set top box starší odhadom viac ako 6 - 7 rokov, môžu z dôvodu týchto technologických inovácií o vysielanie svojich obľúbených programov prísť.
RTVS definitívne prechádza na kompresný systém MPEG-4 po desiatich rokoch terestrickej distribúcie. Ukončenie SD MPEG-2 vysielania je nevyhnutné pre efektívnejšie využitie kapacity verejnoprávneho multiplexu a najmä umožňuje RTVS zaradiť novú programovú službu, ktorú veríme, že diváci v predvianočnom období privítajú.
Veľkou výhodou DVB-T je bezplatný, tzv. FTA (Free-to-air) príjem programových služieb verejnoprávneho terestriálneho multiplexu.
Nevýhodou v porovnaní so satelitným vysielaním je môže byť pokrytie DVB-T signálom, ktoré najmä v hornatých oblastiach Slovenska nemusí byť vždy optimálne.

 

Pokrytie signálom DVB-TZjednodušený návod na zriadenie príjmu DVB-T vysielania
 
Krok 1: Na príjem DVB-T vysielania je nutné overiť si, či vaše miesto, v ktorom chcete signál prijímať, je pokryté digitálnym terestriálnym signálom.

Terestriálne televízne vysielanie DVB-T
Krok 2: Na príjem DVB-T vysielania je nutné mať televízny prijímač vybavený digitálnym tunerom (DVB-T), alebo si zakúpiť set-top-box (STB) určený na príjem digitálneho vysielania. Tento STB pripojíme k televíznemu prijímaču prostredníctvom SCART kábla, prípadne HDMI (podobne ako video alebo DVD prehrávač), alebo ak STB prijímač obsahuje modulátor UHF, je možné tento STB prijímač pripojiť k televízoru prostredníctvom anténneho vstupu.
 
Krok 3: Zistíme si najbližší zdroj digitálneho signálu - Mapa pokrytia (MULTIPLEX 3)

Krok 4: Na príjem digitálneho vysielania je podľa intenzity signálu možné použiť buď individuálnu izbovú, alebo vonkajšiu anténu. Kúpu antény je najlepšie konzultovať s najbližším predajcom anténnej techniky.AntényKrok 5: Nastavenie antény. V prípade priamej viditeľnosti na vysielač DVB-T signálu sa snažíme nastaviť anténu v smere na tento vysielač. Pri vysielaní DVB-T signálu je na rozdiel od starého analógového terestriálneho vysielania použitá polarizácia vertikálna. Z týchto dôvodov je nutné antény otočiť pre príjem vertikálnej polarizácie. V prípade ak anténu nie je možné nastaviť smerom na vysielač, spustíme manuálne vyhľadávanie a podľa najlepšej intenzity a kvality signálu nastavíme anténu.

Inštalácia antény


Krok 6: Podľa návodu prijímača STB alebo televízora so zabudovaným dekóderom dáme vyhľadávať manuálne (ak poznáme vysielaný kanál UHF), alebo spustíme automatické ladenie digitálneho terestriálneho vysielania.
 

Prílohy