Divák sa môže stretnúť s dvomi rozdielnymi spôsobmi ako je televízny Audiokomentár vyrobený a doručený do jeho domácnosti :

  1. Systém PREMIX - (technologicky jednoduchšia metóda)

Komentár je zmiešavaný s originálnou pôvodnou zvukovou stopou u vysielateľa, prostredníctvom duálneho zvukového kanála a takto zmiešaný signál je prenášaný k príjemcovi ako tzv. druhá zvuková stopa (označuje sa tiež ako „mul"). Ak daný titul nemá podporu AD - (Audio komentár), potom na takejto druhej stope je vysielaný originálny zvuk ak sa jedná o dabovaný titul.

  1. Systém AD - Receiver Mix (technologicky náročnejšia metóda)

Komentár je prenášaný prostredníctvom samostatnej zvukovej stopy a s pôvodným originálnym zvukom programu je zmiešavaný až u koncového príjemcu. Na rozdiel od metódy PREMIX táto metóda umožňuje regulovať vzájomný pomer hlasitosti komentára a pôvodného zvuku a taktiež úplne nezávisle počúvať program s komentárom (napr. cez slúchadlá) a súčasne bez komentára (ostatnými členmi domácnosti).

Systém označovaný ako Receiver Mix je nákladnejšia metóda, ale ponúka vyšší komfort slabozrakému a nevidiacemu divákovi a jeho blízkym. Slovenský verejnoprávny vysielateľ RTVS sa rozhodol uberať cestou technológie Receiver MIX aj po odporúčaní Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Reálna dostupnosť Audiokomentára na Vašom televíznom prijímači je podmienená splnením troch skutočností :

1) či je televízny program, ktorý práve sledujete doplnený o Audiokomentár

2) či vami vybraný televízny operátor prenáša Audiokomentár vyrobený RTVS

3) či je vaše prijímacie zariadenie, na ktorom televízny program sledujete schopné spracovať zvukovú stopu s Audiokomentárom

Ak áno, je potrebné ho aktivovať pomocou tlačidla na ovládači alebo priamo v Menu televízneho prijímača.

Vyskúšali sme pre vás niekoľko TV prijímačov podporujúcich službu audio komentár / AD

V RTVS pevne veríme, že Vám Audiokomentár prinesie dlho očakávané skvalitnenie štandardu vysielania a teší nás, že sa nám darí plniť naša úloha poskytovateľa verejnoprávnych služieb aj pre skupinu nevidomých divákov a prajeme im veľa príjemných zážitkov s vybranými televíznymi formátmi RTVS.