Slovenský rozhlas

13. ročník Roma Spirit
(8. 12. 2021 Bratislava)
Cenu Roma Spirit v kategórii Médiá získala dramaturgička Kristína Mojžišová za dlhodobú a systematickú podporu rozvoja prorómskych médií a šírenie rómskej kultúry a identity a za systematické budovanie kapacít profesijnej rómskej komunity žurnalistov a publicistov.

Prémia Literárneho Fondu 2020
(5.10. 2021 - Bratislava)
Prémiu výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia získali:Hana Kolbašská – Rodová za dramaturgickú prípravu rozhlasovej rozprávky Jána Mičucha „Oslík Ticho“.Michal Ballasch za zvukové stvárnenie pôvodnej rozhlasovej hry Stanislava Bílého „Zóna“.Ivana Jachymová za redakčnú prípravu relácie rozhlasového umeleckého dokumentu o Eve Bissovej.

Novinárska cena za rok 2020 (6. 5. 2021 Bratislava)
Novinársku cenu získala v kategórii Audiovizuálna žurnalistika redakcia Národnostného vysielania – rómsky tím Rádia Patria za tému Rómovia a pandémia (1. vlna).

Autorská súťaž novinárov východoslovenského regiónu za rok 2019
(14.9.2020 Košice)
V kategórii beletristické žánre v elektronických médiách, rozhlase a televízii získala tretie miesto redaktorka Štúdia RTVS Košice Kristína Bertičová za rozhlasovú reláciu Vianoce s červeným nosom – smiech cez slzy.
V podkategórii analytických žánrov v elektronických médiách, rozhlase a televízii získal prvé miesto redaktor Štúdia RTVS Košice Miroslav Talavašek za rozhlasový príspevok Tragické kolízie chodcov.

Ocenenia Literárneho Fondu 2019 (23. 6. 2020 - Bratislava)
Prémiu Literárneho fondu za rok 2019 v kategórii publicistika - rozhlas získala redaktorka Štúdia RTVS Košice Kristína Bertičová za reláciu Vianoce s červeným nosom.
 
Novinárska cena za rok 2018
(2. 5. 2019 Bratislava)
Na 15.ročníku v kategórii Najlepší regionálny alebo regionálne odvysielaný príspevok získala redaktorka  Štúdia RTVS Košice Iveta Vaculová  cenu za besedu s Petrou Balogovou odvysielanú na Rádiu Regina Východ.


Autorská súťaž novinárov východoslovenského regiónu za rok 2017 (28. 6. 2018)
Na 23.ročníku v kategórii analytické žánre , podkategória elektronické médiá - rozhlas a televízia, získala redaktorka  Štúdia RTVS Košice Michaela Slivková Kirňaková   1. miesto za príspevky odvysielané na Rádiu Regina Východ „15 rokov FS Svidníčanka, Cyrilské pamiatky, Návraty Ladislava Grosmana“.
Na 23.ročníku v kategórii analytické žánre , podkategória elektronické médiá - rozhlas a televízia, získal redaktor  RTVS  Lukáš Mano   2. miesto za príspevky odvysielané na Rádiu Slovensko „Pútnické miesto v obci Svätá Mária, Domček deduška Večerníčka a Vianoce horských záchranárov“.
Na 23. ročníku získala Čestné uznanie redaktorka Štúdia RTVS Košice Veronika Slaninková za dobrú autorskú prípravu štúdiových besied odvysielaných na Rádiu Regina Východ  „Starostky Mikroregiónu Čierna Hora a Rozhlasový potlach"

Ocenenia Literárneho fondu (10. 5. 2018 Bratislava)
Mimoriadnu cenu za novinársku tvorbu v roku 2017 v kategórii publicistika - rozhlas získala redaktorka Štúdia RTVS Košice Jana Pataráková za príspevok Vianoce s Majstrom Pavlom , odvysielaný na Rádiu Regina Východ.

Prémiu Literárneho fondu v kategórii publicistika - rozhlas získala redaktorka Štúdia RTVS Košice Martina Bačová za príspevok Spravodliví z Bardejova , odvysielaný na Rádiu Regina Východ.

Prémiu Literárneho fondu v kategórii umelecké výkony získala redaktorka Štúdia RTVS Košice Ivana Jachymová za redakčnú prípravu relácie Ne-stretnutie s Jaroslavom Stuchlíkom.

Prémiu Literárneho fondu v kategórii umelecké výkony získali: dramaturgička Štúdia RTVS Košice Hana Kolbašská - Rodová za dramaturgickú prípravu rozhlasovej hry Vianočný peniaz a Vianoce poštára Samuela, zvukový majster Štúdia RTVS Košice Peter Krajčovič za zvukové stvárnenie rozhlasovej hry Vianočný peniaz a Vianoce poštára Samuela.

Autorská súťaž novinárov východoslovenského regiónu za rok 2016 (13. 6. 2017)
Na 22.ročníku v kategórii analytické žánre , podkategória elektronické médiá - rozhlas a televízia, získal redaktor  Štúdia RTVS Košice Miroslav Talavašek   1. miesto za príspevok odvysielaný na Rádiu Regina Východ „Pozor zákruta - jazda vodičov automobilov pod vplyvom alkoholu“.

PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU 2016
(28. 4. 2017 - Bratislava)
Prémiu Literárneho fondu za rok 2016 v kategórii publicistika – rozhlas získala redaktorka Štúdia RTVS Košice Martina Bačová za fíčer „Samizdat“.

MÔJ RODNÝ KRAJ 2016
(7. 9. - 10. 9. 2016 - Užhorod/Ukrajina)
Na 18. ročníku  Medzinárodného festivalu televíznych a rozhlasových  programov pre národnostné menšiny Môj rodný kraj na Ukrajine získal špeciálnu cenu rozhlasový program redaktorky Ľudmily Garjanskej s názvom Tridsať rokov zboru Karpaty.

AUTORSKÁ SÚŤAŽ NOVINÁROV VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ZA ROK 2015 (23.5.2016)
Na 21.ročníku v kategórii beletristické žánre , podkategória elektronické médiá - rozhlas a televízia, získala redaktorka  Štúdia RTVS Košice Martina Bačová   1. miesto za príspevok   „Nepodpísali - príbeh troch biskupov: Vojtaššáka, Gojdiča, Buzalku“.

AUTORSKÁ SÚŤAŽ NOVINÁROV VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ZA ROK 2014 (15.6.2015 - Košice)
Na 20.ročníku v kategórii spravodajské žánre , podkategória elektronické médiá - rozhlas a televízia získal  redaktor Štúdia RTVS Košice Miroslav Talavašek 3.miesto za príspevky „Popoludnie s leteckými záchranármi“ a „Simulovaný súd - Právnická fakulta UPJŠ“.
Na 20.ročníku v kategórii beletristické žánre , podkategória elektronické médiá - rozhlas a televízia získala redaktorka  Štúdia RTVS Košice Ivana Jachymová   1.miesto za časť osemdielneho cyklu „Košická moderna“.
Na 20.ročníku v kategórii beletristické žánre , podkategóriaelektronické médiá - rozhlas a televízia získala redaktorka  Štúdia RTVS Košice Iveta Vaculová   3.miesto za reláciu „Portréty“.
Na 20.ročníku v kategórii beletristické žánre , podkategóriaelektronické médiá - rozhlas a televízia získal redaktor  Štúdia RTVS Košice Jozef Palaščák 3.miesto za fíčer „Život na hrane“.

GRAND PRIX SVETOZÁRA STRAČINU 2015 (15.-17.4. 2015 - Bratislava)
V súvislosti s mimoriadnou spokojnosťou s kvalitou súťažných príspevkov rozhodla sa porota osobitne vyzdvihnúť nahrávku: The Roma Funeral March and Czardas Dances (Rómsky smútočný marš a čardáše), Rozhlas a televízia Slovenska, Slovenský rozhlas Košice, ktorú do súťaže pripravil hudobný redaktor Štúdia RTVS Košice Milan Rendoš.


PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU
(4. 11. 2014 - Bratislava)
V  Sekcii tvorivej činnosti v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia získala Prémiu Literárneho fondu za rok 2014 redaktorka Štúdia RTVS Košice  Ivana Jachymová za prípravu literárno-dramatického pásma „Cesty medzi nebom a zemou“.


MÔJ RODNÝ KRAJ 2014
(12. 9. - 14. 9. 2014 - Užhorod/Ukrajina)Na 16. ročníku Medzinárodného festivalu televíznych a rozhlasových programov pre národnostné menšiny Môj rodný kraj na Ukrajine získal Zvláštnu cenu rozhlasový program Štúdia RTVS Košice Podoby života autorky Jany Truščinskej.

ROZHLASOVÁ STANICA ROKA - cena Zväzu autorov a interpretov populárnej hudby za rok 2013
Výročnú cenu Zväzu autorov a interpretov populárnej hudby za rok 2013 v kategórii rozhlasová stanica roka získalo Rádio Slovensko. Hudobným redaktorom roka je Roman Bomboš, ktorý sa stal držiteľom tejto ceny aj v roku 2012.

AUTORSKÁ SÚŤAŽ NOVINÁROV VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU za rok 2013 (5. 6. 2014 Košice)
Na 19.ročníku v kategórii analytické žánre, podkategória elektronické médiá - rozhlas a televízia získal  redaktor Štúdia RTVS Košice Miroslav Talavašek 3.miesto za reláciu Pozvete nás ďalej – „Paulovičovci“.

Na 19.ročníku v kategórii beletristické žánre, podkategóriaelektronické médiá - rozhlas a televízia získala redaktorka  Štúdia RTVS Košice Iveta Vaculová   2.miesto za relácie „Pozvete nás ďalej – Deň otvorených dverí Rádia Regina“ a „Zvony nad krajinou – Nová Polhora“.

PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU (5. 12. 2013 - Bratislava)
V  Sekcii tvorivej činnosti v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia za rok 2013 získali Prémiu Literárneho fondu za rok 2013: dramaturgička Štúdia RTVS Košice   Hana Rodová za dramaturgiu rozhlasovej hry Karola Horáka Muž zlatého srdca a  Ivana Jachymová za redakciu pásma Gabriely Mihalkovej O revolúcii 1848/49 romanticky i ironicky.

MÔJ RODNÝ KRAJ 2013 (12. 9. - 14. 9. 2013 - Užhorod/Ukrajina)
Na 15. ročníku  Medzinárodného festivalu televíznych a rozhlasových  programov pre národnostné menšiny Môj rodný kraj na Ukrajine získala tretie miesto v relácia redaktora Štúdia RTVS Košice Mariána Levkaniča  Od dediny k dedine  v kategórii Rozhlasová relácia.

PRIX BOHEMIA 2012 ( 2. - 4. 10. 2012 – Poděbrady/Česká republika)
Na 29.ročníku medzinárodného festivalu rozhlasovej tvorby Prix Bohemia 2012 v kategórii Rozhlasová hra získala hra pre mládež Mňa kedys´ 3.miesto. Vznikla v košickom rozhlasovom štúdiu RTVS, dramaturgicky ju pripravila Hana Rodová , na zvukovej realizácii spolupracoval Peter Krajčovič.

ZNOJEMSKÝ HROZEN 2011 (14. - 16. 9. 2011 - Znojmo/Česká republika)
Na 13. ročníku Medzinárodného televízneho a rozhlasového festivalu o gastronómii Znojemský hrozen 2011 získala Tatiana Šušková Strieborný hrozen 2011 za príspevok „Zdravo a chutne – to dáš!“. Porota ocenila objavnú tému zdravého stravovania u detí a mládeže a účinné spracovanie prevencie obezity a propagácie zdravého životného štýlu.


MÔJ RODNÝ KRAJ 2011 (16. – 19. 9. 2011 - Užhorod/Ukrajina)
Na 13. ročníku medzinárodného festivalu televíznych a rozhlasových programov pre národnostné menšiny. Môj rodný kraj bola v kategórii Rozhlas udelená špeciálna cena Mariánovi Levkaničovi za najlepšie hudobné spracovanie programu v príspevku „Od dediny do dediny Belejovce“. V kategórii TV získala špeciálnu cenu Najlepšia moderátorka/redaktorka Ľuba Koľová za film Slováci v Srbsku.

CENA EURÓPSKEHO PARLAMENTU ZA ŽURNALISTIKU 2011 (19. 10. 2011 - Brusel/Belgicko)
V Bruseli boli ocenení aj víťazi národných cien EP, kde v kategórii Rozhlas vyhrala Tatiana Linetová za príspevok Krížom krážom v relácii Babylon a v kategórii TV: Soňa Micháliková za reportáž o írskej ekonomickej kríze.
 
 

Slovenská televízia
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KATOLÍCKYCH FILMOV (20.11.2020 Rím - Taliansko)
Na 11.ročníku nomináciu do finále festivalu v kategórii Najlepší režisér získala dramaturgička Štúdia RTVS Košice Silvia Košťová za televízny dokument Narodení pre nebo.

AUTORSKÁ SÚŤAŽ NOVINÁROV VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ZA ROK 2019 (14.9.2020 Košice)
V kategórii spravodajské žánre v elektronických médiách získal tretie miesto redaktor Štúdia RTVS Košice Leopold Henzély za dramaturgickú i režijnú prácu a redaktorskú prípravu autora jednotlivých televíznych príspevkov Rusínskeho magazínu. V kategórii beletristické žánre v elektronických médiách, rozhlase a televízii získali prvé miesto dramaturgička Štúdia RTVS Košice Silvia Košťová za televízny dokument Narodení pre nebo a dramaturgička Štúdia RTVS Košice Ľuba Koľová za televízne reportáže Očami dcéry, Z Kasární Kulturpark a Aj keď bez peňazí.

OCENENIA LITERÁRNEHO FONDU (14. 5. 2019 Bratislava)
Prémiu Literárneho fondu za novinársku tvorbu v kategórii publicistika - televízia získala dramaturgička Štúdia RTVS Košice Silvia Košťová za príspevok „Kým je život, ostáva nádej, II.".

AUTORSKÁ SÚŤAŽ NOVINÁROV VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ZA ROK 2017
(28.6.2018)
Na 23. ročníku v kategórii beletristické žánre , podkategória elektronické médiá - rozhlas a televízia, získala redaktorka Štúdia RTVS Košice Ľuba Koľová 1. miesto za príspevok v Židovskom magazíne odvysielanom na Dvojke  „Svetlo porozumenia".
Na 23. ročníku v kategórii beletristické žánre , podkategória elektronické médiá - rozhlas a televízia, získala redaktorka Štúdia RTVS Košice Silvia Košťová 1. miesto za príspevok v cykle „Necelebrity" a za príspevok „Zo Zemplína k pápežovi".

AUTORSKÁ SÚŤAŽ NOVINÁROV VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ZA ROK 2016 (13. 6. 2017)
Na 22. ročníku v kategórii beletristické žánre , podkategória elektronické médiá - rozhlas a televízia, získala redaktorka Štúdia RTVS Košice Silvia Košťová 1. miesto za príspevok v televíznom cykle „(Ne)celebrity" a redaktorka Štúdia RTVS Košice Ľuba Koľová 3. miesto za príspevok v televíznom ukrajinskom magazíne „Maminou ihlou".

PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU 2016 (28. 4. 2017 - Bratislava)
Prémiu Literárneho fondu za rok 2016 v kategórii publicistika – televízia získala redaktorka Štúdia RTVS Košice Silvia Košťová za reláciu „Kým je život, ostáva nádej“.

MÔJ RODNÝ KRAJ
2016 (7. 9. - 10. 9. 2016 - Užhorod/Ukrajina)
Na 18. ročníku  Medzinárodného festivalu televíznych a rozhlasových  programov pre národnostné menšiny Môj rodný kraj na Ukrajine získal 1.miesto televízny program Štúdia RTVS Košice „Kým je život, ostáva nádej“   o asýrskych kresťanoch z cyklu Orientácie režisérky Silvie Košťovej a kameramana Milana Rezníčka . Zvláštne ocenenie získal televízny program (NE)celebrity o Anne Derevjanikovej autorky Silvie Košťovej .
 
AŽ DO MESTA AŠ
24. Igric 2013 - TVORIVÁ PRÉMIA za hranú tvorbu pre kiná: Iveta Grófová za réžiu filmu Až do mesta Aš a nominácia za národného zástupcu na ocenenie Oscar.

CIGÁNI IDÚ DO VOLIEB
Medzinárodný festival dokumentárnych filmov v Jihlave 2012 – svetová premiéra filmu a zvláštne uznanie v kategórii dlhometrážnych filmov.

EXPONÁTY ALEBO OBRÁZKY Z KAŠTIEĽA
24. Igric 2013 - IGRIC ZA FILMOVÚ A TELEVÍZNU DOKUMENTÁRNU TVORBU: Pavol Korec za réžiu filmu Exponáty alebo príbehy z kaštieľa.

HODINA DEJEPISU
24. Igric 2013 - Tvorivá prémia za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu: Dušan Trančík za réžiu filmu Hodina dejepisu.

SLOVENSKÉ KINO
24. Igric 2013 - Tvorivá prémia za ostatnú televíznu a seriálovú tvorbu: Zuzana Liová za réžiu filmu Žena v slovenskom filme z cyklu Slovenské kino.

ZBOHOM, SÚDRUHOVIA!
24. Igric 2013 - Tvorivá prémia za ostatnú televíznu a seriálovú tvorbu: Katarína Farkašová za dramaturgiu televízneho seriálu Zbohom, súdruhovia! v réžii Andreja Nekrasova.

ZVONKY ŠŤASTIA
Na festivale Cinematik 2012 získal cenu Film Europe Award za najlepší slovenský dokumentárny film roka.
Na 42. ročníku festivalu Lubuskie filmové leto (30. 6. – 7. 7. 2013) v poľskom Lagowe získal Strieborný strapec (Srebrne grono) za dokumentárny film.
24. Igric 2013 - Tvorivá prémia za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu: Mareka Šulíka, Jana Bučka za réžiu filmu Zvonky šťastia.
Cena slovenskej filmovej kritiky v kategórii slovenský celovečerný a stredometrážny dokumentárny film, ktorý mal premiéru v roku 2012 (Ex aequo): Zvonky šťastia v réžii Mareka Šulíka, Jana Bučka.

KAUZA CERVANOVÁ
Cena za najlepší slovenský dokumentárny film z MFF Cinematik v Piešťanoch.
Zvláštne uznanie poroty v súťaži Between the Seas na 17. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Jihlave.
Cena ekumenickej poroty na 56. ročníku Medzinárodného filmového festivalu DOK Leipzig v Nemecku.
Čestné uznanie poroty v medzinárodnej súťaži na tom istom festivale Kauza Cervanová /Normalization bol jediným filmom, ktorý na tomto prestížnom festivale získal dve ceny. Zároveň bol taktiež horúcim kandidátom na cenu Leibziger ring - Stifung Friedliche Revolution.

LYRIK
Zúčastnil sa na festivaloch:
Rok 2014 - FEBIO FEST - premiéra filmu, Slovensko, Český a slovenský filmový festival v Austrálii, Cinematik Slovensko, Jeden Svet Slovensko, IDF Jihlava Česká republika, Festival Slobody Slovensko.

PRÍBEHY TATRANSKÝCH ŠTÍTOV VI. - Stopy na hrebeni
12.10.2013 - na 21. ročníku Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade získal 2 ocenenia: Čestné uznanie a Cenu divákov.
16.11.2013 - na 8. ročníku festivalu Vysoké hory Nitra získal Cenu divákov.
MF horských filmov Poprad 2013 - Čestné uznanie poroty za zobrazenie extrémneho športového výkonu na domácej pôde.
2014 - Cena generálneho riaditeľa RTVS - Envirofilm (Banská Bystrica).
Cena divákov na festivale horských filmov v Zakopanom (Poľsko).
2. miesto na MHFF v Tepliciach nad Metují v diváckej súťaži (Česká republika).
25.-29.11.2014 - na 14. ročníku festivalu Bansko Film Fest - cena za kompletnú realizáciu v extrémnych podmienkach (Bulharsko).
2014 - Čestné uznanie poroty - Medzinárodný festival horských filmov, Graz (Rakúsko)
2014 - GRAND PRIZE - NZ Mountain Film Festival (Nový Zéland)
2014 - Najlepší film festivalu - Go Kamera, Brno (Česká republika)
2015 - Festival horolezeckých filmov Český ráj - hlavná cena festivalu (Česká republika).

RODISKÁ A DOLINY
Cena Martina Slivku za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi (udeľuje LF).

VO VETRE KOPÝT
Cena Prezidenta 30. medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2014.

VŠETKY MOJE DETI
Najnavštevovanejší dokumentárny film v kinách – vyše 20.000 divákov.

ZAMATOVÍ TERORISTI
Cena Federácie filmových kritikov z Európy a stredomoria (FEDORA) na MFF Karlove Vary
Berlinale 2014 – svetová premiéra a TAGESSPIEGEL AWARD AT BERLINALE FORUM FOR VELVET TERRORISTS.

COMEBACK
Kino Čas, Karlovy Vary - svetová premiéra - súťažná sekcia.
Medzinárodný filmový festival Cinematik 2014 - Cena Primátora mesta Piešťany.

ČIERNA A BIELA
Festival Prix Europa 2014.

NEZNÁMI HRDINOVIA
15. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov festivalu JEDEN SVET – hlavná cena (víťaz v rámci súťažnej sekcie Slovenský dokumentárny film).
26. ročník IGRIC 2015 – tvorivá premiéra za ostatnú filmovú a televíznu tvorbu: Dušan Hudec za scenár a réžiu filmu Neznámi hrdinovia.
Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2014 (v kategórii film, video, audio, multimédiá, internet).

PRVÁ – HANA GREGOROVÁ
Zuzana Liová /scenár, réžia/ - Igric 2015.

PÚŤ VODY
29.5.2015 - Ekotopfilm, Envirofilm - Cena prezidentky Festivalového výboru.

TAK ĎALEKO, TAK BLÍZKO
Film Tak ďaleko, tak blízko bol nominovaný Slovenskou filmovou a televíznou akadémiou na Európsku filmovú cenu 2015 ako najlepší dokumentárny film na Slovensku za posledný rok.
Hlavná cena Igric v kategórii filmová a televízna dokumentárna tvorba - Jaro Vojtek za scenár a réžiu filmu Tak ďaleko, tak blízko.

V TICHU -„In Silence“
FESTIVALY: IFF Karlovy Vary (ČR) - Svetová premiéra IFF Bussan (Južná Kórea); IFF Thessaloniki (GR); IFF Chicago (USA); London Jewish Film Festival (VB); Hong Kong Jewish Film Festival (HK); IFF Bratislava (SR); Europe China Image Film Festival - cena za Najlepší nečínsko-jazyčný film;
IFF Kosovo - 3 ocenenia – Najlepší film, Najlepšia réžia, Najlepší scenár;
Miami Jewish Film Festival (USA); Malataya IFF (TR); Sydney Jewish Film Festival (AUS); Washington Jewish Film Festival (USA);
Trieste Film Festival (I)

ŽIŤ PRE VÁŠEŇ
Cena Grand Prix a cena divákov na XXII. ročníku Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade (2014).
2. marec 2015 – Medzinárodný holandský festival horských filmov v konkurencii 24 filmov porota ocenila tri filmy. Dve ceny ostali v Holandsku. Tretia - Cena poroty - bola udelená práve slovenskému dokumentu.
2. marec 2015 - Cena slovinskej televízie na Medzinárodnom festivale horských filmov v slovinskom Domžale.
15. marec 2015 - Cena v kategórii "Skala" na Medzinárodnom festivale horského filmu a dobrodružstva Hory a Mesto.
27. - 30.8.2015 - 32. ročník Medzinárodného horolezeckého festivalu v Tepliciach nad Metují -  Cena generálneho partnera.
21. - 25.10.2015 -13. ročník Medzinárodného horského festivalu v nemeckom Tegernsee - Čestné uznanie.

DIVOKÉ SLOVENSKO
2015 - Natur Vision Film festival v nemeckom Ludwigsburg - cena poroty za najlepší nízkorozpočtový prírodopisný dokument.
2015 - Cena za najlepší strih na festivale Greenscreen v nemeckom Eckernforde.
2015 - 23. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade - Čestné uznanie za ucelený pohľad na divokú prírodu Slovenska.

SURI
2015 - Wildlifeand Environment Film Festival v indickej Kalkate udelili slovenskému filmu Pavla Barabáša SURI cenu BEST THEME.
2015 - na 23. ročníku Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade - Cena za dobrodružné objavovanie kmeňových tradícií.


PUBLICISTIKA
AMBULANCIA č.16/2014 Reuma je ako ďalšie dieťa (materstvo a reuma)
Novinárska pocta KROK 2014 - 1. miesto v kategórii televíznych príspevkov.

VAT – veda a technika č. 28/2014 Slovenský elektromobil
1. miesto za najlepšiu reportáž o vede a technike na Slovensku v rámci Festivalu vedeckých filmov SR 2015. Reportáž bola o elektronickom autíčku EDISON z Technickej univerzity v Žiline.

AUTORSKÁ SÚŤAŽ NOVINÁROV VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ZA ROK 2015 (23.5.2016)
Na 21.ročníku v kategórii beletristické žánre, podkategória elektronické médiá - rozhlas a televízia, získal redaktor  Štúdia RTVS Košice Jozef Puchala   1.miesto za príspevok „Celý život za kamerou – o Ladislavovi Šidelskom“.

Na 21.ročníku v kategórii beletristické žánre, podkategória elektronické médiá - rozhlas a televízia, získala redaktorka  Štúdia RTVS Košice Silvia Košťová   2.miesto za príspevok do cyklu „(Ne)celebrity - Helena Novotná“.
Na 21.ročníku v kategórii beletristické žánre, podkategória elektronické médiá - rozhlas a televízia, získala redaktorka  Štúdia RTVS Košice Tatiana Godorová 3.miesto za príspevok do cyklu „(Ne)celebrity -Róbert Gregorek“.

AUTORSKÁ SÚŤAŽ NOVINÁROV VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ZA ROK 2014 (15.6. 2015 - Košice)
Autorská súťaž novinárov východoslovenského regiónu za rok 2014 (15. 6. 2015 Košice)
Na 20.ročníku v kategórii beletristické žánre , podkategória elektronické médiá - rozhlas a televízia získala redaktorka  Štúdia RTVS Košice Tatiana Godorová    2.miesto za reláciu „(Ne)celebrity“.
Na 20.ročníku v kategórii analytické žánre , podkategória elektronické médiá - rozhlas a televízia získala redaktorka  Štúdia RTVS Košice Silvia Košťová   3.miesto za reláciu „Fokus - zdravie“.
Na 20.ročníku získal prémiu Tím národnostného televízneho vysielania Štúdia RTVS Košice.

MÔJ RODNÝ KRAJ 2014
(12. 9. - 14. 9. 2014 - Užhorod/Ukrajina)
Na 16. ročníku  Medzinárodného festivalu televíznych a rozhlasových  programov pre národnostné menšiny Môj rodný kraj na Ukrajine získal Zvláštnu cenu televízny program Štúdia RTVS Košice Kvarteto autorov Nataši Lutterovej a Jozefa Puchalu o živote národnostných menšín v Česku, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku.

AUTORSKÁ SÚŤAŽ NOVINÁROV VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU ZA ROK 2013 (5. 6. 2014 Košice)
Na 19.ročníku v kategórii analytické žánre, podkategóri aelektronické médiá - rozhlas a televízia získala redaktorka Štúdia RTVS Košice Silvia Košťová 2. miesto za reláciu Fokus zdravie.
Na 19.ročníku v kategórii beletristické žánre, podkategória elektronické médiá - rozhlas a televízia získala dramaturgička Štúdia RTVS Košice Beáta Arvayová   1. miesto za reláciu Kapura.
Na 19.ročníku v kategórii beletristické žánre, podkategória elektronické médiá - rozhlas a televízia získal redaktor  Štúdia RTVS Košice Jozef Puchala 3. miesto za príspevok „Národnosť Košičan“.
Na 19.ročníku získala  prémiu vyhlasovateľa redaktorka Štúdia RTVS Košice Ľuba Koľová za program „Dirigent z gulagu“.

MÔJ RODNÝ KRAJ 2013 (12. 9. - 14. 9. 2013 - Užhorod/Ukrajina)
Na 15. ročníku  Medzinárodného festivalu televíznych a rozhlasových  programov pre národnostné menšiny Môj rodný kraj na Ukrajine získal zvláštnu cenu program Štúdia RTVS Košice z cyklu „Slováci vo svete – časť Ukrajina“   o 20-ročnej histórii prvej slovenskej školy na Ukrajine, kde začínali s ôsmimi žiakmi a dnes ich majú vyše 300 a sú v najkrajšej škole v Užhorode.

Na festivale v Jihlave zabodoval aj koprodukčný dokument RTVS (23. - 28. 10. 2012 - Jihlava)
Na 16. ročníku Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov, ktorý sa konal v dňoch 23. – 28. 10 2012 v Jihlave, získala počas záverečného ceremoniálu zvláštne uznanie Inštitútu dokumentárneho filmu v rámci cien Silver Eye snímka režiséra Jara Vojteka Cigáni idú do volieb. Porota vyzdvihla najmä kvalitný strih, dávku humoru a nepochybne pozitívne posolstvo filmu.

Dokumentárny film Cigáni idú do volieb mal na festivale v Jihlave svoju svetovú premiéru. Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) je koproducentom televíznej verzie dokumentárneho filmu, ktorý bude mať slovenskú kinopremiéru 8. novembra 2012. Po skončení kinodistribúcie uvedie RTVS snímku v televíznej premiére na Dvojke v roku 2013.

RTVS si z festivalu Etnofilm Čadca 2012 odniesla dve ceny (23. - 26. 10. 2012 - Čadca)
17. ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Etnofilm Čadca 2012, ktorý sa konal v dňoch 23. - 26. októbra 2012, priniesol Rozhlasu a televízii Slovenska dve ceny.
Cenu Martina Slivku - za najlepší individuálny výkon slovenského tvorcu - udelil Literárny fond dokumentu režiséra Jaroslava Riháka Život v Ohrade z cyklu Família (Dvojka, premiéra október 2011). Literárny fond udelil túto cenu za „obrazovo citlivý a dôveryhodný pohľad na rodinu, ktorá hľadá a nachádza alternatívu k mestskému životu“.
Cenu predsedu Žilinského samosprávneho kraja získal dokumentárny film režiséra Mareka Šulíka Zvonky šťastia za „citlivú prezentáciu bezútešnej reality života Rómov v osade na východnom Slovensku na pozadí epizód hraného dokumentu”.

NOVINÁRSKA POCTA KROK 2011 (13. 10. 2012 – Piešťany)
Na štvrtom ročníku Novinárskej pocty KROK 2011 získal na základe celoročného diváckeho hlasovania v kategórii „televízne príspevky“ tretie miesto dramaturg Štúdia RTVS Košice Jozef Puchala s tímom tvorcov cyklickej televíznej relácie Fokus – zdravie z Košíc. Cena bola udelená za časť cyklu, ktorá analyzovala príčiny, priebeh a podstatu liečby osteoartrózy. Reláciu odvysielala Dvojka začiatkom roku 2011.

MÔJ RODNÝ KRAJ 2012 ( 30. 8. - 2. 9. 2012 - Užhorod/Ukrajina)
Na 14. ročníku medzinárodného festivalu televíznych a rozhlasových programov pre národnostné menšiny Môj rodný kraj získala autorka Ľuba Koľová z redakcie národnostného vysielania Štúdia RTVS Košice Cenu za najlepšiu autorskú prácu za dokument Pieseň pre mamu .

ARTS & FILM TELČ 2011 (16. - 18. 6. 2011 - Telč/Česká republika)
7. ročník filmového festivalu o európskom umení. Kategória – Hudba, dramatické umenie, film a literatúra. Film Juraja Johanidesa Múry sú vysoké a hrubé získal Prix Jury . Film Petra Dimitrova Čas grimás získal 2. cenu .

AGROFILM 2011 (26. - 30. 9. 2011 – Nitra/Slovenská republika)
Na 28. ročníku medzinárodného festivalu Agrofilm 2011 získal videoprogram Zdena Vlacha „ V lúčnom kráľovstve 1. cenu v kategórii C (dokumentárne a publicistické filmy). Videoprogram Zdena Vlacha „ Lovci lesných tíšin “ získal Cenu rektora Mendelové zemědělské a lesnické univezity v Brne.

OSTATNÉ OCENENIA

NAJZAMESTNÁVATEĽ 2015 (28.1.2016)
V ankete spoločnosti Profesia Najzamestnávateľ  obsadila RTVS v celkovom poradí 7. miesto v konkurencii takmer 90 ďalších spoločností a umiestnila sa tak medzi TOP 10 zamestnávateľmi na Slovensku. Prvé miesto si RTVS odniesla i v kategórii Médiá a rovnako medzi študentami vysokých škôl, druhým najatraktívnejším zamestnávateľom je RTVS v Bratislavskom kraji a v kategórii 15 - 24-ročných sa RTVS umiestnila celkovo na 4. mieste.