Podľa § 49a zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania.

Zákazky RTVS na profile Úradu pre verejné obstarávanie

Zákazky s nízkou hodnotou

Dynamický nákupný systém - stavebné práce a súvisiace služby pre RTVS