VYSVETLENIE požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania - „Rozšírenie a dobudovanie digitalizačného pracoviska v RTVS pre digitalizáciu zvukových (audio) a zvukovo-obrazových (audiovizuálnych) objektov v rámci národného projektu Digitálna audiovízia“

Vysvetlenie RTVSOBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebného hnuteľného majetku - zvuková technika

Vyhlásenie OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - zvuková technika

Vzor písomného návrhu OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - zvuková technika


INFORMÁCIE O PREVODE MAJETKU podľa § 5ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z.

Informácie o predaji majetkuARCHÍV


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - zvuková technika

Vyhlásenie OVS - predaj nepotrebných hnuteľných vecí - zvuková technika

Vzor písomného návrhu OVS - predaj nepotrebných hnuteľných vecí - zvuková technika

Zverejnenie výsledku OVS - predaj nepotrebných hnuteľných vecí - zvuková technika


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - záznamová technika - II. kolo

Vyhlásenie OVS - predaj nepotrebných hnuteľných vecí - záznamová technika - II. kolo

Vzor písomného návrhu OVS - predaj nepotrebných hnuteľných vecí - záznamová technika - II. kolo

Zverejnenie výsledku OVS - predaj nepotrebných hnuteľných vecí - záznamová technika - II. kolo


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ  na predaj nepotrebného hnuteľného majetku RTVS - motorových vozidiel   

Vyhlásenie OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - motorové vozidlá

Vzor písomného návrhu OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - motorové vozidlá

Zverejnenie výsledku OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku RTVS - motorových vozidiel


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ  na predaj nepotrebného hnuteľného majetku RTVS - motorových vozidiel so špeciálnou hasičskou technikou   

Vyhlásenie OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - motorové vozidlá so špeciálnou hasičskou technikou

Vzor písomného návrhu OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - motorové vozidlá so špeciálnou hasičskou technikou

Zverejnenie výsledku OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - motorové vozidlá so špeciálnou hasičskou technikou


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebného majetku STV, I. kolo 

Vyhlásenie OVS - predaj nepotrebného majetku STV, I. kolo

Vzor písomného návrhu - predaj nepotrebného majetku STV, I. kolo

Zverejnenie výsledku OVS - predaj nepotrebného majetku STV, I. kolo


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - skladových zásob - II. kolo

Vyhlásenie OVS - skladové zásoby, II. kolo

Vzor písomného návrhu - odpredaj skladových zásob, II. kolo

Zverejnenie výsledkov OVS - skladové zásoby, II. kolo


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - skladových zásob 

Vyhlásenie OVS - skladové zásoby

Vzor písomného návrhu - odpredaj skladových zásob

Zverejnenie výsledkov OVS - skladové zásoby, I. kolo


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj na predaj hnuteľných vecí – skladových zásob, I. kolo

Vyhlásenie OVS - zásoby

Vzor písomného návrhu - odpredaj zásob

Zverejnenie výsledkov OVS - skladové zásoby, I. kolo


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj na predaj hnuteľných vecí – skladových zásob

Vzor písomného návrhu - odpredaj zásob

Fotogaléria hnuteľných vecí (zásob) na odpredaj

Vyhlásenie OVS - zásoby

 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj hnuteľných vecí - automateriál

Vyhlásenie OVS - automateriál

Vzor písomného návrhu - odpredaj automateriál

 

VÝZVA na predloženie ponuky v obchodnej verejnej súťaži na prenájom budovy / priestorov mediálneho komplexu pre účely plnenia úloh RTVS:

Výzva a informácie k výzve na predloženie ponuky v obchodnej verejnej súťaži

Časový harmonogram termínov

 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebného hnuteľného majetku Rozhlasu a televízie Slovenska – motorových vozidiel, Bratislava,  III.  kolo

Zverejnenie výsledkov OVS III. kolo, 6. 12. 2013OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebného hnuteľného majetku - motorových vozidiel, Štúdio Košice, V. kolo

Zverejnenie výsledkov OVS, Štúdio Košice, V. kolo

 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ  na predaj nehnuteľného majetku RTVS – Rodinný dom, Staré Grunty 6, Bratislava, III. kolo - ZNÍŽENIE CENY o 20 %

Podmienky verejnej obchodnej súťaže + vecné bremeno - Staré Grunty 6 - III. kolo

Popis nehnuteľnosti - Staré Grunty 6

Vzor Zmluva o prevode vlastníckeho práva - Staré Grunty 6

Vzor Návrh na vklad vlastníckeho práva - Staré Grunty 6

Vzor Zmluva o zriadení vecného bremena - Staré Grunty 6

Vzor Návrh na vklad - vecné bremeno - Staré Grunty 6 alecký posudok č. 1/2015 spracovaný ku dňu 13.1.2015

Znalecký posudok č. 38/2014 spracovaný ku dňu 10.6.2014 – na hodnotu vecného bremena

Znalecký posudok č. 1/2015 spracovaný ku dňu 13. 1. 2015 - Staré Grunty 6


Zápisnica zo zasadnutia komisie pre obchodnú verejnúť súťaž - RD Staré Grunty č. 6, Bratislava, júl 2015

Výpis z uznesení Rady RTVS - 6. august 2015


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nehnuteľného majetku RTVS - Administratívna budova štúdia RTVS, Rudlovská cesta 1, Banská Bystrica, IV. kolo - ZNÍŽENIE CENY o 30 %

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre obchodnú verejnú súťaž - Budova štúdia RTVS, Banská Bystrica, marec 2016

Podmienky verejnej obchodnej súťaže - Budova štúdia RTVS, Rudlovská cesta 1, Banská Bystrica - IV. kolo

Popis nehnuteľnosti – Budova štúdia RTVS, Rudlovská cesta 1,  Banská Bystrica

Vzor Zmluva o prevode vlastníckeho práva – Budova štúdia RTVS, Rudlovská cesta 1, Banská Bystrica

Vzor Návrh na vklad vlastníckeho práva – Budova štúdia RTVS, Rudlovská cesta 1, Banská Bystrica

Znalecký posudok č. 09/2015 spracovaný ku dňu 22. 1. 2015


Prílohy k znaleckému posudku

List vlastníctva č. 3426

Daňový výmer

Stavebné povolenie - rok 1959

Stavebné povolenie na prístavbu

Fotky 1

Fotky 2

Fotky 3

Fotky 4

Rez A-A

Rez B-B

Rez C-C

Rez D-D

Pôdorys 1-N-P

Pôdorys 1-P-P

Pôdorys 2-N-P

Pôdorys 3-N-P

Pôdorys 4-N-P

Garáže na p. č. 104 -1

Garáže na p. č. 104 -2

Katastrálna mapa z internetu

Katastrálna mapa z KN

Situácia areálu

Situácia širších vzťahov
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí RTVS – záznamová a zvuková technika

Vyhlásenie VOS - záznamová a zvuková technika

Písomný návrh do VOS - záznamová a zvuková technika

Zverejnenie výsledkov I. kola verejnej obchodnej súťaže na predaj záznamovej a zvukovej techniky


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - tlačiarenských strojov a zariadení

Vyhlásenie VOS - tlačiarenské stroje a zariadenia

Písomný návrh do VOS - tlačiarenské stroje a zariadenia

Fotogaléria hnuteľných vecí na odpredaj

Zverejnenie výsledkov I. kola verejnej obchodnej súťaže na predaj tlačiarenských strojov a zariadení


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - tlačiarenských strojov a zariadení - II. kolo

Vyhlásenie OVS - II. kolo - tlačiarenské stroje a zariadenia

Návrh do II. kola OVS na predaj nepotrebných hnuteľných vecí – tlačiarenských strojov a zariadení

Fotogaléria hnuteľných vecí na odpredaj - tlačiarenské stroje a zariadenia

Zverejnenie výsledkov OVS - tlačiarenské stroje a zariadenia - II. kolo


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - tlačiarenských strojov a zariadení - III. kolo

Vyhlásenie OVS - III. kolo

Vzor návrhu do III. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - tlačiarenských strojov a zariadení

Fotogaléria hnuteľných vecí na predaj - tlačiarenské stroje a zariadenia


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - automateriál - I. kolo

Vyhlásenie VOS - I. kolo

Vzor návrhu cien do VOS I. kolo


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - automateriál - II. kolo

Vyhlásenie VOS - II. kolo

Vzor návrhu cien do VOS II. koloOBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - zvuková technika - I. kolo

Vyhlásenie OVS - I. kolo

Vzor návrhu do I. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj nepotrebných hnuteľných vecí – zvukovej techniky 

Zverejnenie výsledkov  OVS - zvuková technika I. koloOBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - záznamová technika - II. kolo

Vyhlásenie OVS - II. kolo

Vzor návrhu do II. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj nepotrebných hnuteľných vecí – záznamovej techniky

Zverejnenie výsledkov  OVS - záznamová technika II. koloOBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - záznamová technika - III. kolo

Vyhlásenie OVS - III. kolo

Vzor návrhu do III. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - záznamovej techniky

Zverejnenie výsledkov OVS - záznamová technika - III. kolo


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - záznamovej techniky SRo, I. kolo

Vyhlásenie OVS - I. kolo

Vzor návrhu do I. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - záznamovej techniky SRo, I. kolo

Zverejnenie výsledkov OVS - záznamová technika SRo, I. kolo


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - záznamovej techniky STV, I. kolo

Vyhlásenie OVS - záznamová technika STV

Vzor písomného návrhu do OVS - záznamová technika STV

Zverejnenie výsledkov OVS - záznamová technika STV