VYSVETLENIE požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania - „Rozšírenie a dobudovanie digitalizačného pracoviska v RTVS pre digitalizáciu zvukových (audio) a zvukovo-obrazových (audiovizuálnych) objektov v rámci národného projektu Digitálna audiovízia“

Vysvetlenie RTVS (PDF, 49kB)OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebného hnuteľného majetku - štúdiová a záznamová technika II.kolo

Vyhlásenie OVS  - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - štúdiová a záznamová technika (PDF, 592kB)

Vzor písomného návrhu OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - štúdiová a záznamová technika (PDF, 671kB)
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebného hnuteľného majetku - štúdiová a záznamová technika

Vyhlásenie OVS  - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - štúdiová a záznamová technika (PDF, 594kB)

Vzor písomného návrhu OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - štúdiová a záznamová technika (PDF, 672kB)ARCHÍVOBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebného hnuteľného majetku - 
CIMBAL BOHAK

Vyhlásenie OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - CIMBAL BOHAK  (PDF, 550kB)

Vzor písomného návrhu OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - CIMBAL BOHAK (PDF, 657kB)OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebného hnuteľného majetku - zvuková technika

Vyhlásenie OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - zvuková technika (PDF, 556kB)

Vzor písomného návrhu OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - zvuková technika (PDF, 672kB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebného hnuteľného majetku -  motorových vozidiel II.kolo

Vyhlásenie OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - motorových vozidiel  (PDF, 495kB)

Vzor písomného návrhu OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - motorových vozidiel  (PDF, 715kB)

Vzor kúpnej zmluvy (PDF, 417kB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebného hnuteľného majetku -  motorových vozidie

Vyhlásenie OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - motorových vozidiel (PDF, 494kB)

Vzor písomného návrhu OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - motorových vozidiel (PDF, 715kB)

Vzor kúpnej zmluvy (PDF, 417kB)

 


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebného hnuteľného majetku - zvuková technika, III. kolo

Vyhlásenie OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - zvuková technika (PDF, 496kB)

Vzor písomného návrhu OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - zvuková technika (PDF, 505kB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebného hnuteľného majetku - zvuková technika, II. kolo

Vyhlásenie OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - zvuková technika (PDF, 499kB)

Vzor písomného návrhu OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - zvuková technika (PDF, 509kB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebného hnuteľného majetku - zvuková a prenosová technika

Vyhlásenie OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - zvuková a prenosová technika (PDF, 498kB)

Vzor písomného návrhu OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - zvuková a prenosová technika (PDF, 733kB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebného hnuteľného majetku - autodoprava / motorové vozidlá

Vyhlásenie OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - autodoprava / motorové vozidlá (PDF, 500kB)

Vzor písomného návrhu OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - autodoprava / motorové vozidlá (PDF, 717kB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebného hnuteľného majetku - zvuková technika

Vyhlásenie OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - zvuková technika (PDF, 529kB)

Vzor písomného návrhu OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - zvuková technika (PDF, 428kB)


INFORMÁCIE O PREVODE MAJETKU podľa § 5ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z.

Informácie o predaji majetku (PDF, 209kB)


INFORMÁCIE O PREVODE MAJETKU podľa § 5ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z.

Informácie o predaji majetku (PDF, 120kB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - zvuková technika

Vyhlásenie OVS - predaj nepotrebných hnuteľných vecí - zvuková technika (PDF, 407kB)

Vzor písomného návrhu OVS - predaj nepotrebných hnuteľných vecí - zvuková technika (PDF, 394kB)

Zverejnenie výsledku OVS - predaj nepotrebných hnuteľných vecí - zvuková technika (PDF, 234kB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - záznamová technika - II. kolo

Vyhlásenie OVS - predaj nepotrebných hnuteľných vecí - záznamová technika - II. kolo (PDF, 447kB)

Vzor písomného návrhu OVS - predaj nepotrebných hnuteľných vecí - záznamová technika - II. kolo (PDF, 353kB)

Zverejnenie výsledku OVS - predaj nepotrebných hnuteľných vecí - záznamová technika - II. kolo (PDF, 272kB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ  na predaj nepotrebného hnuteľného majetku RTVS - motorových vozidiel   

Vyhlásenie OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - motorové vozidlá (PDF, 61kB)

Vzor písomného návrhu OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - motorové vozidlá
(PDF, 60kB)

Zverejnenie výsledku OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku RTVS - motorových vozidiel (PDF, 105kB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ  na predaj nepotrebného hnuteľného majetku RTVS - motorových vozidiel so špeciálnou hasičskou technikou   

Vyhlásenie OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - motorové vozidlá so špeciálnou hasičskou technikou (PDF, 1.3MB)

Vzor písomného návrhu OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - motorové vozidlá so špeciálnou hasičskou technikou (PDF, 471kB)

Zverejnenie výsledku OVS - predaj nepotrebného hnuteľného majetku - motorové vozidlá so špeciálnou hasičskou technikou (PDF, 203kB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebného majetku STV, I. kolo 

Vyhlásenie OVS - predaj nepotrebného majetku STV, I. kolo (PDF, 383kB)

Vzor písomného návrhu - predaj nepotrebného majetku STV, I. kolo (PDF, 293kB)

Zverejnenie výsledku OVS - predaj nepotrebného majetku STV, I. kolo (PDF, 287kB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - skladových zásob - II. kolo

Vyhlásenie OVS - skladové zásoby, II. kolo (PDF, 466kB)

Vzor písomného návrhu - odpredaj skladových zásob, II. kolo (PDF, 544kB)

Zverejnenie výsledkov OVS - skladové zásoby, II. kolo (PDF, 104kB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - skladových zásob 

Vyhlásenie OVS - skladové zásoby (PDF, 388kB)

Vzor písomného návrhu - odpredaj skladových zásob (PDF, 570kB)

Zverejnenie výsledkov OVS - skladové zásoby, I. kolo (PDF, 98kB)


(PDF, 98kB)

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj na predaj hnuteľných vecí – skladových zásob, I. kolo

Vyhlásenie OVS - zásoby (PDF, 321kB)

Vzor písomného návrhu - odpredaj zásob (PDF, 531kB)

Zverejnenie výsledkov OVS - skladové zásoby, I. kolo (PDF, 98kB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj na predaj hnuteľných vecí – skladových zásob

Vzor písomného návrhu - odpredaj zásob (RTF, 90kB)

Fotogaléria hnuteľných vecí (zásob) na odpredaj (PDF, 3.4MB)

Vyhlásenie OVS - zásoby (PDF, 837kB)

 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj hnuteľných vecí - automateriál

Vyhlásenie OVS - automateriál (PDF, 1.0MB)

Vzor písomného návrhu - odpredaj automateriál (RTF, 145kB)

 

VÝZVA na predloženie ponuky v obchodnej verejnej súťaži na prenájom budovy / priestorov mediálneho komplexu pre účely plnenia úloh RTVS:

Výzva a informácie k výzve na predloženie ponuky v obchodnej verejnej súťaži (PDF, 230kB)

Časový harmonogram termínov (PDF, 77kB)

 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebného hnuteľného majetku Rozhlasu a televízie Slovenska – motorových vozidiel, Bratislava,  III.  kolo

Zverejnenie výsledkov OVS III. kolo, 6. 12. 2013 (PDF, 36kB)OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebného hnuteľného majetku - motorových vozidiel, Štúdio Košice, V. kolo

Zverejnenie výsledkov OVS, Štúdio Košice, V. kolo (PDF, 314kB)

 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ  na predaj nehnuteľného majetku RTVS – Rodinný dom, Staré Grunty 6, Bratislava, III. kolo - ZNÍŽENIE CENY o 20 %

Podmienky verejnej obchodnej súťaže + vecné bremeno - Staré Grunty 6 - III. kolo (PDF, 338kB)

Popis nehnuteľnosti - Staré Grunty 6 (PDF, 98kB)

Vzor Zmluva o prevode vlastníckeho práva - Staré Grunty 6 (PDF, 220kB)

Vzor Návrh na vklad vlastníckeho práva - Staré Grunty 6 (PDF, 210kB)

Vzor Zmluva o zriadení vecného bremena - Staré Grunty 6 (PDF, 212kB)

Vzor Návrh na vklad - vecné bremeno - Staré Grunty 6 (PDF, 204kB) alecký posudok č. 1/2015 spracovaný ku dňu 13.1.2015 (PDF, 10.2MB)

Znalecký posudok č. 38/2014 spracovaný ku dňu 10.6.2014 – na hodnotu vecného bremena (PDF, 242kB)

Znalecký posudok č. 1/2015 spracovaný ku dňu 13. 1. 2015 - Staré Grunty 6 (PDF, 10.2MB)


Zápisnica zo zasadnutia komisie pre obchodnú verejnúť súťaž - RD Staré Grunty č. 6, Bratislava, júl 2015 (PDF, 193kB)

Výpis z uznesení Rady RTVS - 6. august 2015 (PDF, 67kB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nehnuteľného majetku RTVS - Administratívna budova štúdia RTVS, Rudlovská cesta 1, Banská Bystrica, IV. kolo - ZNÍŽENIE CENY o 30 %

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre obchodnú verejnú súťaž - Budova štúdia RTVS, Banská Bystrica, marec 2016 (PDF, 189kB)

Podmienky verejnej obchodnej súťaže - Budova štúdia RTVS, Rudlovská cesta 1, Banská Bystrica - IV. kolo (PDF, 126kB)

Popis nehnuteľnosti – Budova štúdia RTVS, Rudlovská cesta 1,  Banská Bystrica (PDF, 360kB)

Vzor Zmluva o prevode vlastníckeho práva – Budova štúdia RTVS, Rudlovská cesta 1, Banská Bystrica (PDF, 111kB)

Vzor Návrh na vklad vlastníckeho práva – Budova štúdia RTVS, Rudlovská cesta 1, Banská Bystrica (PDF, 101kB)

Znalecký posudok č. 09/2015 spracovaný ku dňu 22. 1. 2015 (PDF, 683kB)


Prílohy k znaleckému posudku

List vlastníctva č. 3426 (PDF, 94kB)

Daňový výmer (PDF, 397kB)

Stavebné povolenie - rok 1959 (PDF, 487kB)

Stavebné povolenie na prístavbu (PDF, 298kB)

Fotky 1 (PDF, 329kB)

Fotky 2 (PDF, 319kB)

Fotky 3 (PDF, 234kB)

Fotky 4 (PDF, 235kB)

Rez A-A (PDF, 429kB)

Rez B-B (PDF, 530kB)

Rez C-C (PDF, 739kB)

Rez D-D (PDF, 747kB)

Pôdorys 1-N-P (PDF, 192kB)

Pôdorys 1-P-P (PDF, 186kB)

Pôdorys 2-N-P (PDF, 180kB)

Pôdorys 3-N-P (PDF, 179kB)

Pôdorys 4-N-P (PDF, 170kB)

Garáže na p. č. 104 -1 (PDF, 119kB)

Garáže na p. č. 104 -2 (PDF, 144kB)

Katastrálna mapa z internetu (PDF, 267kB)

Katastrálna mapa z KN (PDF, 406kB)

Situácia areálu (PDF, 821kB)

Situácia širších vzťahov (PDF, 109kB)
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí RTVS – záznamová a zvuková technika

Vyhlásenie VOS - záznamová a zvuková technika (PDF, 450kB)

Písomný návrh do VOS - záznamová a zvuková technika (RTF, 180kB)

Zverejnenie výsledkov I. kola verejnej obchodnej súťaže na predaj záznamovej a zvukovej techniky (PDF, 107kB)


(RTF, 180kB)

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - tlačiarenských strojov a zariadení

Vyhlásenie VOS - tlačiarenské stroje a zariadenia (PDF, 310kB)

Písomný návrh do VOS - tlačiarenské stroje a zariadenia (RTF, 97kB)

Fotogaléria hnuteľných vecí na odpredaj (PDF, 792kB)

Zverejnenie výsledkov I. kola verejnej obchodnej súťaže na predaj tlačiarenských strojov a zariadení (PDF, 303kB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - tlačiarenských strojov a zariadení - II. kolo

Vyhlásenie OVS - II. kolo - tlačiarenské stroje a zariadenia (PDF, 43kB)

Návrh do II. kola OVS na predaj nepotrebných hnuteľných vecí – tlačiarenských strojov a zariadení (PDF, 53kB)

Fotogaléria hnuteľných vecí na odpredaj - tlačiarenské stroje a zariadenia (PDF, 2.6MB)

Zverejnenie výsledkov OVS - tlačiarenské stroje a zariadenia - II. kolo (PDF, 71kB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - tlačiarenských strojov a zariadení - III. kolo

Vyhlásenie OVS - III. kolo (PDF, 281kB)

Vzor návrhu do III. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - tlačiarenských strojov a zariadení (PDF, 163kB)

Fotogaléria hnuteľných vecí na predaj - tlačiarenské stroje a zariadenia (PDF, 2.6MB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - automateriál - I. kolo

Vyhlásenie VOS - I. kolo (PDF, 70kB)

Vzor návrhu cien do VOS I. kolo (PDF, 47kB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - automateriál - II. kolo

Vyhlásenie VOS - II. kolo (PDF, 62kB)

Vzor návrhu cien do VOS II. kolo (PDF, 52kB)OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - zvuková technika - I. kolo

Vyhlásenie OVS - I. kolo (PDF, 373kB)

Vzor návrhu do I. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj nepotrebných hnuteľných vecí – zvukovej techniky  (PDF, 411kB)

Zverejnenie výsledkov  OVS - zvuková technika I. kolo (PDF, 105kB)OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - záznamová technika - II. kolo

Vyhlásenie OVS - II. kolo (PDF, 408kB)

Vzor návrhu do II. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj nepotrebných hnuteľných vecí – záznamovej techniky (PDF, 312kB)

Zverejnenie výsledkov  OVS - záznamová technika II. kolo (PDF, 102kB)OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - záznamová technika - III. kolo

Vyhlásenie OVS - III. kolo (PDF, 406kB)

Vzor návrhu do III. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - záznamovej techniky (PDF, 312kB)

Zverejnenie výsledkov OVS - záznamová technika - III. kolo (PDF, 71kB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - záznamovej techniky SRo, I. kolo

Vyhlásenie OVS - I. kolo (PDF, 377kB)

Vzor návrhu do I. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - záznamovej techniky SRo, I. kolo (PDF, 213kB)

Zverejnenie výsledkov OVS - záznamová technika SRo, I. kolo (PDF, 104kB)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nepotrebných hnuteľných vecí - záznamovej techniky STV, I. kolo

Vyhlásenie OVS - záznamová technika STV (PDF, 282kB)

Vzor písomného návrhu do OVS - záznamová technika STV (PDF, 213kB)

Zverejnenie výsledkov OVS - záznamová technika STV (PDF, 108kB)