OZNAM:

Vážení klienti,

od 1. 7. 2023 pokračuje obmedzenie v poskytovaní nasledovných služieb/krátkodobých nájmov pre klientov Odborom obchodu RTVS:


o.z. STV – TELEXIM

- pozastavuje sa vyhotovovanie rozmnoženín vybraných sekvencií z audiovizuálnych diel/záznamov s počtom viac ako 7 ks vybraných sekvencií na osobnú potrebu/archivačné účely, bez ohľadu na počet AVD/AVZ, z ktorých sa sekvencie vyberajú,