OZNAM:

Vážení klienti,

od 1. 1. 2023 dochádza k nasledovným zmenám v poskytovaní služieb/krátkodobých nájmov pre klientov Odborom obchodu RTVS:


o.z. SRo – RADEXIM

- dočasne sa pozastavuje vyhotovovanie rozmnoženín zvukových záznamov na osobnú potrebu/archivačné účely,

- dočasne sa pozastavuje poskytovanie služieb cez víkendy, sviatky – uvedené sa týka krátkodobých nájmov priestorov/štúdií o.z. SRo za účelom filmovania, fotenia (uvedené sa netýka verejných podujatí, realizácie nahrávaní v štúdiách, prenájmu salónika na rôzne akcie),

- objednávky služieb/krátkodobých nájmov priestorov o.z. SRo je potrebné zaslať min. 14 pracovných dní pred ich realizáciou.


o.z. STV – TELEXIM

- dočasne sa pozastavuje vyhotovovanie rozmnoženín vybraných sekvencií z audiovizuálnych diel/záznamov s počtom viac ako 7 ks vybraných sekvencií na osobnú potrebu/archivačné účely, bez ohľadu na počet AVD/AVZ, z ktorých sa sekvencie vyberajú,

- dočasne sa pozastavuje poskytovanie služieb cez víkendy, sviatky – uvedené sa týka krátkodobých nájmov priestorov o.z. STV za účelom filmovania, fotenia (uvedené sa netýka nájmu štúdií).