Obchodnú činnosť v STVR, o. z. STV, zabezpečuje Odbor obchodu - TELEXIM. Ide o nasledujúce činnosti:

 1. predaj práv programov, sekvencií na komerčné a nekomerčné použitie

 • na televízne vysielanie programov a sekvencií,
 • na verejné vykonanie programov a sekvencií (premietanie v kinách, iných verejných priestoroch a pod.),
 • na sprístupňovanie programov, sekvencií verejnosti vo forme streamového video–on-demand (VOD) za poplatok, a to na pevné a mobilné siete,
 • na verejný prenos programov, sprístupňovanie programov verejnosti a pod.,
 • na použitie programov, sekvencií v pôvodnej verzii, dabovanej alebo opatrenej titulkami,
 • na vyhotovenie a verejné rozširovanie rozmnoženín programov, sekvencií,
 • na použitie sekvencií z programov do iného diela,
 • na použitie fotografií z programov,
 • na poskytnutie odplatných licencií/sublicencií úplne alebo sčasti tretím osobám

2. poskytovanie služieb pre tuzemských a zahraničných klientov

 • unilaterálne prenosy, pre a post-multilaterálne prenosy, živé vstupy
 • telemosty, štúdiá naživo
 • nájom technických pracovísk, štúdií, príp. iných priestorov podľa dohody
 • nájom techniky, vozov
 • poskytnutie personálu, výrobného štábu a služieb
 • poskytnutie signálu pri prenosoch
 • zabezpečenie komentátorských miest
 • výberové projekcie, zostrihy a prepisy archívnych materiálov klienta alebo archívnych materiálov RTVS na osobnú potrebu
 • vypracovávanie rešerší
 • prenájom kostýmov, nájom nábytku, rekvizít

 


TELEXIM - Katalóg programov


Animované programy - s komentárom (PDF, 2.5MB)

Animované programy - bez komentára (PDF, 842kB)

Animované programy - dlhometrážne (PDF, 1.0MB)

Animované programy - pre dospelých (PDF, 52kB)

Animované programy - vzdelávacie (PDF, 142kB)

Pre deti a mládež - vzdelávacie (PDF, 1.3MB)

Pre deti a mládež - dramatické (PDF, 466kB)

Pre deti a mládež - rozprávky (PDF, 10.2MB)

Pre deti a mládež - seriály (PDF, 1.6MB)

Hrané programy - filmy, inscenácie A-I (PDF, 727kB)

Hrané programy - filmy, inscenácie J-O (PDF, 863kB)

Hrané programy - filmy, inscenácie P-T (PDF, 956kB)

Hrané programy - filmy, inscenácie U-Ž (PDF, 533kB)

Hrané programy - seriály (PDF, 776kB)

Dokumenty - história a dejiny (PDF, 5.6MB)

Dokumenty - duchovný a náboženský život (PDF, 4.7MB)

Dokumenty - osobnosti (PDF, 2.3MB)

Dokumenty - geografia, príroda (PDF, 8.2MB)

Zábava a hudba (PDF, 1.6MB)

Zábava a hudba - magazíny (PDF, 122kB)


ENGLISH

TELEXIM - Catalogue

Animated programmes - Without Narration for Children (PDF, 176kB)

Animated programmes - With Narration for Children (PDF, 354kB)

Animated programmes - for Adults (PDF, 12kB)

Animated programmes - Educational for Children (PDF, 31kB)

Feature programmes - Fairy-Tales (PDF, 234kB)