Faktúry RTVS za rok 2024

Faktúry RTVS došlé do 26. 1. 2024 (PDF, 2.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 9. 2. 2024 I. (XLS, 346kB)

Faktúry RTVS došlé do 9. 2. 2024 II. (XLS, 433kB)

Faktúry RTVS došlé do 23. 2. 2024 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 15. 3. 2024 I. (XLS, 291kB)

Faktúry RTVS došlé do 15. 3. 2024 II. (XLS, 234kB)

Faktúry RTVS došlé do 15. 3. 2024 III. (XLS, 236kB)

Faktúry RTVS došlé do 15. 3. 2024 IV. (XLS, 297kB)

Faktúry RTVS došlé do 15. 3. 2024 V. (XLS, 336kB)

Faktúry RTVS došlé do 28. 3. 2024 (XLS, 500kB)

Faktúry RTVS došlé do 19. 4. 2024 (PDF, 1.5MB)

Faktúry RTVS došlé do 3. 5. 2024 (PDF, 1.4MB)

Faktúry RTVS došlé do 17. 5. 2024 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 5. 2024 (PDF, 1.1MB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 6. 2024 I. (PDF, 552kB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 6. 2024 II. (PDF, 954kB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 6. 2024 III. (PDF, 897kB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 6. 2024 IV. (PDF, 913kB)Faktúry RTVS za rok 2023

Faktúry RTVS došlé do 2. 2. 2023 (PDF, 2.2MB)

Faktúry RTVS došlé do 23. 2. 2023 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 17. 3. 2023 (PDF, 1.4MB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 3. 2023 (PDF, 1.3MB)

Faktúry RTVS došlé do 14. 4. 2023 (PDF, 864kB)

Faktúry RTVS došlé do 2. 5. 2023 (PDF, 1.2MB)

Faktúry RTVS došlé do 19. 5. 2023 (PDF, 1.3MB)

Faktúry RTVS došlé do 2. 6. 2023 (PDF, 1.4MB)

Faktúry RTVS došlé do 22. 6. 2023 (PDF, 776kB)

Faktúry RTVS došlé do 28. 7. 2023 (PDF, 2.2MB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 8. 2023 (1) (PDF, 648kB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 8. 2023 (2) (PDF, 894kB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 8. 2023 (3) (PDF, 1.2MB)

Faktúry RTVS došlé do 21. 9. 2023 (PDF, 965kB)

Faktúry RTVS došlé do 29. 9. 2023 (PDF, 514kB)

Faktúry RTVS došlé do 2.11.2023 (1) (PDF, 819kB)

Faktúry RTVS došlé do 2.11.2023 (2) (PDF, 2.1MB)

Faktúry RTVS došlé do 1.12.2023 (1) (XLS, 292kB)

Faktúry RTVS došlé do 1.12.2023 (2) (XLS, 380kB)

Faktúry RTVS došlé do 1.12.2023 (3) (XLS, 705kB)

Faktúry RTVS došlé do 29. 12. 2024 (1) (XLS, 388kB)

Faktúry RTVS došlé do 29. 12. 2024 (2) (XLS, 380kB)

Faktúry RTVS došlé do 29. 12. 2024 (3) (XLS, 574kB)


Faktúry RTVS za rok 2022

Faktúry RTVS došlé do 28. 1. 2022 (PDF, 1.5MB)

Faktúry RTVS došlé do 18. 2. 2022 (PDF, 1.2MB)

Faktúry RTVS došlé do 11. 3. 2022 (PDF, 1.6MB)

Faktúry RTVS došlé do 24. 3. 2022 (PDF, 1.1MB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 3. 2022 (PDF, 875kB)

Faktúry RTVS došlé do 13. 4. 2022 (PDF, 718kB)

Faktúry RTVS došlé do 29. 4. 2022 (PDF, 1.3MB)

Faktúry RTVS došlé do 12. 5. 2022 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 20. 5. 2022 (PDF, 710kB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 5. 2022 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 20. 6. 2022 (PDF, 1.3MB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 6. 2022 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 15. 7. 2022 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 29. 7. 2022 (PDF, 1.1MB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 8. 2022 (PDF, 1.7MB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 9 .2022 (PDF, 1.6MB)

Faktúry RTVS došlé do 21. 10. 2022 (PDF, 1.4MB)

Faktúry RTVS došlé do 16. 11. 2022 (PDF, 1.6MB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 11. 2022 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 19. 12. 2022 (PDF, 1.4MB)
Faktúry RTVS za rok 2021

Faktúry RTVS došlé do 22. 1. 2021 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 29. 1. 2021 (PDF, 636kB)

Faktúry RTVS došlé do 17. 2. 2021 (PDF, 831kB)

Faktúry RTVS došlé do 26. 2. 2021 (PDF, 859kB)

Faktúry RTVS došlé do 15. 3. 2021 (PDF, 1.2MB)

Faktúry RTVS došlé do 23. 3. 2021 (PDF, 363kB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 3. 2021 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 19. 4. 2021 (PDF, 926kB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 4. 2021 (PDF, 864kB)

Faktúry RTVS došlé do 21. 5. 2021 (PDF, 1.6MB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 5. 2021 (PDF, 876kB)

Faktúry RTVS došlé do 2. 7. 2021 (I.) (PDF, 960kB)

Faktúry RTVS došlé do 2. 7. 2021 (II.) (PDF, 1.2MB)

Faktúry RTVS došlé do 21. 7. 2021 (PDF, 1.2MB)

Faktúry RTVS došlé do 20. 8. 2021 (PDF, 1.5MB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 8. 2021 (PDF, 868kB)

Faktúry RTVS došlé do 1. 10. 2021 (PDF, 1.8MB)

Faktúry RTVS došlé do 18. 10. 2021 (PDF, 1.4MB)

Faktúry RTVS došlé do 29. 10. 2021 (PDF, 1.2MB)

Faktúry RTVS došlé do 25. 11. 2021 (PDF, 1.7MB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 12. 2021 (PDF, 2.9MB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 12. 2021
(PDF, 378kB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 12. 2022 (PDF, 1.3MB)Faktúry RTVS za rok 2020

Faktúry RTVS došlé do 23. 1. 2020 (PDF, 1.3MB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 1. 2020 (PDF, 777kB)

Faktúry RTVS došlé do 14. 2. 2020 (PDF, 973kB)

Faktúry RTVS došlé do 21. 2. 2020 (PDF, 720kB)

Faktúry RTVS došlé do 6. 3. 2020 (PDF, 685kB)

Faktúry RTVS došlé do 23. 3. 2020 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 1. 4. 2020 (PDF, 1.2MB)

Faktúry RTVS došlé do 9. 4. 2020 (PDF, 615kB)

Faktúry RTVS došlé do 21. 4.2020 (PDF, 675kB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 4. 2020 (PDF, 902kB)

Faktúry RTVS došlé do 20. 5. 2020 (PDF, 938kB)

Faktúry RTVS došlé do 29. 5. 2020 (PDF, 684kB)

Faktúry RTVS došlé do 12. 6. 2020 (PDF, 881kB)

Faktúry RTVS došlé do 22. 6. 2020 (PDF, 867kB)

Faktúry RTVS došlé do 1. 7. 2020 (PDF, 642kB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 7. 2020 (PDF, 1.9MB)

Faktúry RTVS došlé do 7. 8. 2020 (PDF, 498kB)

Faktúry RTVS došlé do 21. 8. 2020 (PDF, 875kB)

Faktúry RTVS došlé do 2. 9. 2020 (PDF, 736kB)

Faktúty RTVS došlé do 21. 9. 2020 (PDF, 948kB)

Faktury RTVS došlé do 30. 9. 2020 (PDF, 742kB)

Faktúry RTVS došlé do 9. 11. 2020 (PDF, 2.6MB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 11. 2020 (PDF, 1.4MB)

Faktúry RTVS došlé do 11. 12. 2020 (PDF, 1.2MB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 12. 2020 (PDF, 2.0MB)

Faktúry RTVS za rok 2019

Faktúry RTVS došlé do 11. 1. 2019 (PDF, 758kB)

Faktúry RTVS došlé do 1. 2. 2019 (PDF, 1.3MB)

Faktúry RTVS došlé do 15. 2. 2019
(PDF, 910kB)

Faktúry RTVS došlé do 28. 2. 2019 (PDF, 908kB)

Faktúry RTVS došlé do 15. 3. 2019 (PDF, 1.1MB)

Faktúry RTVS došlé do 29. 3. 2019 (PDF, 1.1MB)

Faktúry RTVS došlé do 12. 4. 2019 (PDF, 888kB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 4. 2019 (PDF, 1.2MB)

Faktúry RTVS došlé do 15. 5. 2019 (PDF, 1.1MB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 5. 2019 (PDF, 1.1MB)

Faktúry RTVS došlé do 28. 6. 2019 (PDF, 1.8MB)

Faktúry RTVS došlé do 10. 7. 2019 (PDF, 773kB)

Faktúry RTVS došlé do 19. 7. 2019 (PDF, 818kB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 7 .2019 (PDF, 754kB)

Faktúry RTVS došlé do 9. 8. 2019 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 10 2019 (PDF, 1.5MB)

Faktúry RTVS došlé do 15. 11. 2019 (PDF, 962kB)

Faktúry RTVS došlé do 29. 11. 2019 (PDF, 1.2MB)

Faktúry RTVS došlé do 23. 12. 2019 (PDF, 1.9MB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 12. 2019 (PDF, 1.1MB)


Faktúry RTVS za minulé roky


Faktúry RTVS za rok 2011

Faktúry RTVS za rok 2012

Faktúry RTVS za rok 2013

Faktúry RTVS došlé do 24. 10. 2013

Faktúry RTVS došlé do 15. 11. 2013

Faktúry RTVS došlé do 29. 11. 2013

Faktúry RTVS došlé do 31 .12. 2013

Faktúry RTVS za rok 2014

Faktúry RTVS došlé do 22. 1. 2014

Faktúry RTVS došlé do 7. 2. 2014

Faktúry RTVS došlé do 27. 2. 2014

Faktúry RTVS došlé do 13. 3. 2014

Faktúry RTVS došlé do 27. 3. 2014

Faktúry RTVS došlé do 16. 4. 2014

Faktúry RTVS došlé do 6. 5. 2014

Faktúry RTVS došlé do 19. 5. 2014

Faktúry RTVS došlé do 6. 6. 2014

Faktúry RTVS došlé do 26. 6. 2014

Faktúry RTVS došlé do 15. 7. 2014

Faktúry RTVS došlé do 1. 8. 2014

Faktúry RTVS došlé do 15. 8. 2014

Faktúry RTVS došlé do 27. 8. 2014

Faktúry RTVS došlé do 22. 9. 2014

Faktúry RTVS došlé do 6. 10. 2014

Faktúry RTVS došlé do 24. 10. 2014, I.

Faktúry RTVS došlé do 24. 10. 2014, II.

Faktúry RTVS došlé do 12. 11. 2014

Faktúry RTVS došlé do 1. 12. 2014

Faktúry RTVS došlé do 15. 12. 2014

Faktúry RTVS došlé do 22. 12. 2014Faktúry RTVS za rok 2015

Faktúry RTVS došlé do 5. 1. 2015

Faktúry RTVS došlé do 30. 1. 2015

Faktúry RTVS došlé do 25. 2. 2015

Faktúry RTVS došlé do 18. 3. 2015

Faktúry RTVS došlé do 22.4.2015 (PDF, 1.8MB)

Faktúry RTVS došlé do 30.4.2015 (PDF, 716kB)

Faktúry RTVS došlé do 19. 5. 2015 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 28. 5. 2015 (PDF, 795kB)

Faktúry RTVS došlé do 17. 6. 2015 (PDF, 1.2MB)

Faktúry RTVS došlé do 24. 6. 2015 (PDF, 569kB)

Faktúry RTVS došlé do 14. 7. 2015 (PDF, 1.1MB)

Faktúry RTVS došlé do 22. 7. 2015 (PDF, 597kB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 7. 2015 (PDF, 655kB)

Faktúry RTVS došlé do 14. 8. 2015 (PDF, 740kB)

Faktúry RTVS došlé do 26. 8. 2015 (PDF, 552kB)

Faktúry RTVS došlé do 13. 9. 2015 (PDF, 789kB)

Faktúry RTVS došlé do 28. 9. 2015 (PDF, 941kB)

Faktúry RTVS došlé do 21. 10. 2015 (PDF, 1.7MB)

Faktúry RTVS došlé do 19. 11. 2015 (PDF, 1.6MB)

Faktúry RTVS došlé do 14. 12. 2015 (PDF, 1.6MB)

Faktúry RTVS došlé do 4. 1. 2016 (PDF, 1.9MB)


(PDF, 1.6MB)

Faktúry RTVS za rok 2016


Faktúry RTVS došlé do 26. 1. 2016 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 5. 2. 2016 (PDF, 699kB)

Faktúry RTVS došlé do 18. 2. 2016 (PDF, 697kB)

Faktúry RTVS došlé do 1. 3. 2016 (PDF, 683kB)

Faktúry RTVS došlé do 16. 3. 2016 (PDF, 959kB)

Faktúry RTVS došlé do 1. 4. 2016 (PDF, 1.2MB)

Faktúry RTVS došlé do 14. 4. 2016 (PDF, 725kB)

Faktúry RTVS došlé do 4. 5. 2016 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 6. 6. 2016 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 16. 6. 2016 (PDF, 799kB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 6. 2016 (PDF, 1.2MB)

Faktúry RTVS došlé do 22. 7. 2016 (PDF, 1.4MB)

Faktúry RTVS došlé do 29. 7. 2016 (PDF, 568kB)

Faktúry RTVS došlé do 15. 8. 2016 (PDF, 1.1MB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 8. 2016 (PDF, 918kB)

Faktúry RTVS došlé do 23. 9. 2016 (PDF, 1.3MB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 9. 2016 (PDF, 596kB)

Faktúry RTVS došlé do 17. 10. 2016 (PDF, 931kB)

Faktúry RTVS došlé do 14. 11. 2016 (PDF, 1.6MB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 11. 2016 (PDF, 1.5MB)

Faktúry RTVS došlé do 22. 12. 2016 (PDF, 1.9MB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 12. 2016 (PDF, 1.1MB)


Faktúry RTVS za rok 2017

Faktúry RTVS došlé do 13. 1. 2017 (PDF, 676kB)

Faktúry RTVS došlé do 22. 1. 2017 (PDF, 589kB)

Faktúry RTVS došlé do 3. 2. 2017
(PDF, 899kB)

Faktúry RTVS došlé do 15. 2. 2017 (PDF, 693kB)

Faktúry RTVS došlé do 24. 2. 2017 (PDF, 604kB)

Faktúry RTVS došlé do 20. 3. 2017 (PDF, 1.4MB)

Faktúry RTVS došlé do 21. 3. 2017 (PDF, 303kB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 3. 2017 (PDF, 1.1MB)

Faktúry RTVS došlé do 18. 4. 2017 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 28. 4. 2017 (PDF, 691kB)

Faktúry RTVS došlé do 12. 5. 2017 (PDF, 966kB)

Faktúry RTVS došlé do 26. 5. 2017 (PDF, 605kB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 5. 2017 (PDF, 697kB)

Faktúry RTVS došlé do 15. 6. 2017 (PDF, 973kB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 6. 2017 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 14. 7. 2017 (PDF, 871kB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 7. 2017 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 15. 8. 2017 (PDF, 574kB)

Faktúry RTVS došlé do 23. 8. 2017 (PDF, 544kB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 8. 2017 (PDF, 478kB)

Faktúry RTVS došlé do 14. 9. 2017 (PDF, 842kB)

Faktúry RTVS došlé do 3. 10. 2017 (PDF, 854kB)

Faktúry RTVS došlé do 27. 10. 2017 (PDF, 1.3MB)

Faktúry RTVS došlé do 9. 11. 2017 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 11. 2017 (PDF, 1.5MB)

Faktúry RTVS došlé do 18. 12. 2017 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 22. 12. 2017 (PDF, 193kB)


Faktúry RTVS za rok 2018

Faktúry RTVS došlé do 5. 1. 2018 (PDF, 1.8MB)

Faktúry RTVS došlé do 19. 1. 2018 (PDF, 778kB)

Faktúry RTVS došlé do 1. 2. 2018 (PDF, 732kB)

Faktúry RTVS došlé do 19. 2. 2018 (PDF, 882kB)

Faktúry RTVS došlé do 5. 3. 2018 (PDF, 773kB)

Faktúry RTVS došlé do 29. 3. 2018 (PDF, 1.5MB)

Faktúry RTVS došlé do 12. 4. 2018 (PDF, 770kB)

Faktúry RTVS došlé do 4. 5. 2018 (PDF, 1.4MB)

Faktúry RTVS došlé do 24. 5. 2018 (PDF, 1.2MB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 5. 2018 (PDF, 525kB)

Faktúry RTVS došlé do 15. 6. 2018 (PDF, 1.0MB)

Faktúry RTVS došlé do 10. 7. 2018 (PDF, 568kB)

Faktúry RTVS došlé do 20. 7. 2018 (PDF, 845kB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 7. 2018 (PDF, 646kB)

Faktúry RTVS došlé do 15. 8. 2018 (PDF, 1.1MB)

Faktúry RTVS došlé do 22. 8. 2018 (PDF, 492kB)

Faktúry RTVS došlé do 28. 8. 2018 (PDF, 573kB)

Faktúry RTVS došlé do 12. 9. 2018 (PDF, 614kB)

Faktúry RTVS došlé do 20. 9. 2018 (PDF, 441kB)

Faktúry RTVS došlé do 28. 9. 2018 (PDF, 594kB)

Faktúry RTVS došlé do 11. 10. 2018 (PDF, 870kB)

Faktúry RTVS došlé do 19. 10. 2018 (PDF, 610kB)

Faktúry RTVS došlé do 9. 11. 2018 (PDF, 1.5MB)

Faktúry RTVS došlé do 30. 11. 2018 (PDF, 1.4MB)

Faktúry RTVS došlé do 17. 12. 2018 (PDF, 1.3MB)

Faktúry RTVS došlé do 31. 12. 2018 (PDF, 1.9MB)