Radi by ste pracovali v našej spoločnosti a aktuálne nie je otvorená žiadna pracovná pozícia, ktorá by bola pre Vás vhodná? Pozorne sa pozrite na uvedené pracovné oblasti a ak máte s nimi profesionálne skúsenosti, dajte nám o sebe vedieť.

• Administratíva
• TV spravodajstvo
• Rozhlasové spravodajstvo
• Rozhlasová publicistika
• Národnostné vysielanie
• Marketing a komunikácia
• Kreatívne služby
• Technická realizácia (výroba, IT, vysielanie, archív)
• Programové služby (Výskum a vývoj formátov, Analýzy, Akvizície, Programová skladba)
• Výroba (Kamera, Strih, Zvuk, Svetlo, Scéna, Kostýmy a iné)
• Produkcia
• Dramaturgia a réžia
• Orchester a zbor Slovenského rozhlasu
• Právne služby
• Ľudské zdroje
• Financie (ekonomika, účtovníctvo, kontroling)
• Správa majetku a budov
• Bezpečnosť


Prihláste sa prostredníctvom nášho formulára (RTF, 165kB) . Nezabudnite uviesť pracovnú oblasť alebo pozíciu a priložiť profesijný životopis spolu s vyplneným formulárom na kariera@rtvs.sk .

Budeme sa tešiť na Vašu správu.


Sekcia ľudských zdrojov

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45  Bratislava