Slovenská televízia

HLÁSATELIA SPRAVODAJSTVA

V prvých rokoch vysielania STV sa v spravodajských reláciách čítali správy a texty príspevkov hlásatelia spravodajstva. Ich práca je charakterizovaná ako interpretácia niekým iným pripraveného textu.
Dôveryhodnosť hlásateľov sa zvýšila na začiatku 70. rokov 20. storočia. Hlas už nebol anonymný ako v kinožurnáloch, ale dostal aj konkrétnu tvár a meno. Od hlásateľov sa okrem fotogenickosti vyžadovala najmä perfektná znalosť spisovného jazyka a plynulá interpretácia dodaného textu so schopnosťou očného kontaktu s divákom. Nadsadene sa o spravodajských hlásateľoch hovorilo ako o „čítacích mašinách“. 
K tváram spravodajských hlásateľov v STV, ktorým v prvých rokoch šéfoval bývalý hlásateľ Čs. rozhlasu Dušan Gábor, patrili:


 Dana Herrmannová  Ladislav Pilz
 Karol Polák  Ľubor Škoda
 Gustáv Täuber  Svetozár Košický
 Ivan Balaj  Eva Sisková
 Ján Koščo  Nina Kramárová
 Katarína Klačanská  Ondrej Holič
 Eleonóra Selecká  Milan Laca
 Andrea Bugošová  

 

 
a ďalší. Viacerí po odchode z hlásateľského kresla v spravodajskom štúdiu naďalej pôsobili v STV na rôznych iných postoch.
Ani po nástupe moderátorov hlásatelia zo spravodajstva neodišli. Čítali informácie v krátkych správach či komentáre v príspevkoch spravodajských relácií. V tom čase bol totiž spomedzi redaktorov – autorov príspevkov - prísny výber tých, ktorí spĺňali náročné kritériá komisií. Tie posudzovali a rozhodovali o tom, kto sa môže prezentovať na obrazovke aj svojím hlasom. Na druhej strane, väčšina príspevkov /najmä pre federálne spravodajské relácie/ bola krátená a upravovaná tesne pred ich vysielaním, teda v čase, keď redaktor už nebol k dispozícii, aby svoj komentár opätovne načítal. Zastúpil ho teda hlásateľ.

 
MODERÁTORI SPRAVODAJSTVA

V polovici 70. a začiatkom 80. rokov striedajú spravodajských hlásateľov moderátori spravodajských relácií /z lat. moderator - správca, vládca, krotiteľ, v slovníku cudzích slov - sprievodca televíznym alebo rozhlasovým programom, konferenciér/. Ich úlohou je  nielen sprevádzať diváka jednou ucelenou reláciou /správami, besedou, diskusiou atď./, ale spolupracovať aj na jej tvorbe a príprave. Moderátor teda reláciu uvádza, riadi a prezentuje zároveň. V jednej osobe sa spája viacero profesií - redaktor, hlásateľ, reportér, komentátor, v niektorých prípadoch aj dramaturg a režisér. Medzi predpoklady moderátorov okrem fotogenickosti, znalosti spisovného jazyka a schopnosti plynulej interpretácie textu, patrili aj empatia, kreativita, schopnosť improvizácie, dynamická variabilita výrazového registra a všeobecný prehľad.
Moderátori boli kategorizovaní pre jednotlivé spravodajské relácie podľa ich dôležitosti /hlavná – federálna – spravodajská relácia, národné a regionálne spravodajstvá, magazíny atď./ a podľa oblasti ich pôsobenia /vnútro, zahraničie, ekonomika, kultúra, šport/.
Obdobie prechodu od hlásateľov správ k moderátorom a prvé roky moderovania hlavných spravodajských relácií v STV je spojené aj s menami týchto redaktorov, resp. komentátorov z redakcií vnútra, ekonomiky a kultúry:


 Milan Dudáš  Zdenek Dočkal
 Matej Hlôška  Leopold Moravčík
 Ján Borovička  Marián Fusek
 Helena Hirschová  Milan Ferko
 Ivan Fábry  Kamil Trochta
 Jarmila Košťová  Eva Kalinková
 Ján Kubáň  Jaroslav Macek
 Izabela Pažítková  Anica Sakálová
 Juraj Paška  Ivan Paška
 Štefan Nižňanský  Darina Sládečková
 Marta Gajdošíková  Libuša Sabová
 Vojtech Keszeli  Eleonóra Bujačková
 Tatiana Sedláková  Bronislav Tesařík
 Miroslav Lukáč  Ján Dianiška
 Dušan Budzák  a ďalších.

 

K moderátorom, resp. komentátorom zahraničného spravodajstva v čase prechodu na moderované spravodajstvo a v prvých etapách jeho realizácie okrem iných patrili:

 Ján Borovička  Milan Balog
 Leopold Moravčík  Tibor Repta
 Jaroslav Janků  Ján Izák – Hurban
 Ján Púchovský  Ľubor Škoda
 František Kutlík  Branislav Zvara.

 

So všetkými vyššie uvedenými menami sa spájajú najmä relácie Televízne aktuality a zaujímavosti, Televízne noviny, Ozveny dňa, neskôr Aktuality, 24 hodín vo svete, Hospodársky zápisník a mnohé ďalšie, vysielané na federálnom i národnom okruhu.
 


 
ZAHRANIČNÍ KOREŠPONDENTI - SPRAVODAJCOVIA Z STV
 
Osobitne uvádzame redaktorov STV, ktorí pôsobili na postoch zahraničných korešpondentov - spravodajcov ČST.
 
Michal Bačišin/ZSSR/
Milan Balog/Francúzsko, Španielsko, Portugalsko/
Igor Barát/Maďarsko, Chorvátsko, Bulharsko, Juhoslávia, Rumunsko, Grécko; Praha/
Ivan Farský/Maďarsko a Juhoslávia/
Renáta Goldírová /Brusel/
Pavol Grobarčík/Rakúsko; Maďarsko a Juhoslávia/
Matej Hlôška/Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko/
Ján Izák - Hurban/Afganistan, India/
Roman Hutira/Bulharsko, Juhoslávia/
Jozef Hübel/Poľsko/
Jaroslav Janků /NSR/
Štefan Kassay/Maďarsko/
Dušan D. Kerný/NSR/
Ján Kocian/ZSSR/
Elena Linczényiová/Brusel/
Soňa Miháliková/Brusel/
Leopold Moravčík/ USA/
Otto Nittmann/ZSSR/
Ivan Paška/Bulharsko, Juhoslávia/
Juraj Paška/ZSSR/
Ján Púchovský/Kuba/
Tibor Repta/Vietnam, Laos, Kambodža + ASEAN/
Martin Schelling/Rakúsko/
Darina Sládečková /Praha/
Milan Stehlík/ZSSR/
Ľubor Škoda/ZSSR/
Martin Thuma/Brusel/
Marián Vakoš/Brusel/
Peter Zemaník/Maďarsko, Juhoslávia, Rumunsko, Bulharsko/
Branislav Zvara/SRN, Švajčiarsko, Benelux; Poľsko/
 


 
Po nástupe komerčných televízií sa „moderátor spravodajstva“ podobá skôr na  hlásateľa spravodajstva; úlohou tzv. moderátorov správ, prezentovaných ako „tváre televízneho spravodajstva“,  je vo väčšine prípadov iba uvádzať hlavné spravodajské relácie /najčastejšie ako spravodajské moderátorské dvojice/, nevynímajúc ani STV ako verejnoprávneho vysielateľa.
Pôvodní moderátori spravodajstva STV z obdobia pred legislatívnym ustanovením duálneho vysielania na Slovensku, v čase, keď nemoderovali, pôsobili v kolektívoch svojich redakcií ako redaktori, reportéri či komentátori a pripravovali príspevky do všetkých spravodajských relácií. Dnes moderátorov poznáme iba z ich kresiel v spravodajských štúdiách.


 
MAGICKÉ ROZHOVORY
V roku 2001 vyšla kniha bývalej hlásateľky a moderátorky spravodajstva STV Evy Siskovej pod názvom Magické rozhovory /Bratislava, ISBN 80-968687-1-3/. Vo viac ako tridsiatke rozhovorov s bývalými aj súčasnými moderátormi z polstoročnej histórie Československej i Slovenskej televízie sa vracia do prostredia, ktoré sama veľmi dobre poznala, rovnako ako zákulisie hlásateľského a moderátorského života v televízii. Tieto profesie boli pre ich popularitu, intimitu a „tajomno“ vždy lákavé a príťažlivé pre tých, čo sa im venovali, ale najmä pre divákov.