Riaditelia Slovenského rozhlasu a vedúci činitelia
   
1926 - 1938 Radiojournal, spol. s r. o.
1923 - 1938 Ladislav Šourek, predseda jednateľského zboru a riaditeľ rozhlasu
   
Odbočky na Slovensku  
1926 - 1937 Ladislav Moyš, riaditeľ odbočky v Bratislave
1927 - 1929 Vojtěch Měrka (tiež Vojtech Mierka) externý vedúci košickej odbočky
1929 - 1938 Bedřich Holeček, riaditeľ odbočky v Košiciach
1937 - 1938 Miloš Ruppeldt, riaditeľ odbočky v Bratislave
   
1938 - 1939 Česko-slovenský rozhlas, spol. s r. o.
1938 - 1939 Ladislav Šourek, predseda jednateľského zboru a riaditeľ
   
Odbočky na Slovensku  
1938 - 1939 Miloš Ruppeldt, riaditeľ odbočky v Bratislave
1939 Anton Prídavok, správca odbočky v Prešove
   
1939 - 1948 Slovenský rozhlas, spol. s r. o.
1939 - 1941 Ján Novák, predseda Jednateľského zboru
1941 - 1945 Tido J. Gašpar, predseda Jednateľského zboru
1945 Július Horváth, predseda Splnomocnenej komisie pre správu rozhlasu na Slovensku
1945 - 1947 Zoltán Ruttkay Dauko, predseda Zboru národných správcov
1947 - 1948 Ján Balaďa, predseda Jednateľského zboru
   
1939 Miloš Ruppeldt, riaditeľ
1939 - 1945 Emil Rusko, riaditeľ
1945 - 1947 Ján Bálinth, hlavný riaditeľ
1947 - 1948 Dobroslav Chrobák, hlavný riaditeľ
   
1948 - 1991 Československý rozhlas
1948 - 1953 Miroslav Burian, predseda Dočasného správneho zboru Československého rozhlasu
1953 - 1954 Václav Kopecký, predseda Československého rozhlasového výboru
1954 - 1957 rozhlas priamo podliehal Ministerstvu školstva a kultúry
1957 - 1959 František Nečásek, predseda Československého výboru pre rozhlas a televíziu
   
1945 - 1948 Bohuslav Laštovička, generálny riaditeľ
1948 - 1952 Kazimír Stahl, generálny riaditeľ
1953 - 1954 Jozef Vrabec, generálny riaditeľ
1954 - 1957 František Nečásek, ústredný riaditeľ Čs. rozhlasu a Čs. televízie
1958 - 1959 Jaromír Hřebík, ústredný riaditeľ Čs. rozhlasu
1959 - 1967 Karel Hoffmann, ústredný riaditeľ Čs. rozhlasu
1967 - 1968 Miloš Marko, ústredný riaditeľ Čs. rozhlasu
1968 Zdeněk Hejzlar, ústredný riaditeľ Čs. rozhlasu
1968 - 1969 Odon Závodný, vládny splnomocnenec, v 1969 ústredný riaditeľ
1969 - 1970 Bohuslav Chňoupek, ústredný riaditeľ
1970 - 1989 Ján Riško, ústredný riaditeľ
1989 Karel Kvapil, ústredný riaditeľ
1989 - 1990 Karel Starý. ústredný riaditeľ
1990 - 1991 František Pavlíček, ústredný riaditeľ
1991 Richard Seemann, ústredný riaditeľ
1991 - 1992 Peter Duhan, ústredný riaditeľ
   
Československý rozhlas na Slovensku  
1952 - 1953 Ondrej Klokoč, predseda Slovenského rozhlasového výboru
1953 - 1954 Ctibor Kováč, predseda Slovenského rozhlasového výboru
1954 Ctibor Kováč, predseda Slovenskej oblastnej správy Čs. rozhlasu
1954 - 1958 rozhlas na Slovensku priamo podliehal Povereníctvu školstva a kultúry
1958 - 1959 Jozef Vrabec, predseda Slovenského výboru pre rozhlas a televíziu
   
1948 - 1951 Dobroslav Chrobák, hlavný riaditeľ
1951 - 1952 Jozef Vrabec, hlavný riaditeľ
1952 - 1954 Ján Bálinth, poverený vedením rozhlasu na Slovensku
1954 - 1955 Ctibor Kováč, oblastný riaditeľ
1955 - 1959 Jozef Vrabec, oblastný riaditeľ
1959 - 1964 Ján Riečan, oblastný riaditeľ
1964 - 1967 Miloš Marko, oblastný riaditeľ
1967 - 1970 Andrej Sarvaš, oblastný riaditeľ
1970 - 1973 Miloš Marko, riaditeľ Československého rozhlasu na Slovensku
1973 - 1979 Pavol Kováč, riaditeľ Československého rozhlasu na Slovensku
1979 - 1989 Štefan Bachár, riaditeľ Československého rozhlasu na Slovensku
1989 - 1990 Vasiľ Bejda, riaditeľ Československého rozhlasu na Slovensku
1990 Viliam Roth, riaditeľ Československého rozhlasu na Slovensku
1990 - 1991 Vladimír Štefko, riaditeľ Československého rozhlasu na Slovensku
   
od 1991 Slovenský rozhlas  
1991 - 1994 Vladimír Štefko, ústredný riaditeľ
1994 - 1997 Ján Tužinský, ústredný riaditeľ
1997 - 2005 Jaroslav Rezník, ústredný, od 2003 generálny riaditeľ
od 2006 - 2010 Miloslava Zemková, generálna riaditeľka