Prílohy

Príloha č. 4 - Uznesenie Rady RTVS 61/2014, vyhodnotenie vysielania (PDF, 2.1MB)

Výročná správa o činnosti RTVS za rok 2014 (PDF, 19.3MB)

Výročná správa o činnosti RTVS za rok 2015 (PDF, 4.0MB)
Prílohy k výročnej správe o činnosti RTVS za rok 2015 (PDF, 8.1MB)

Výročná správa o činnosti RTVS za rok 2016 (PDF, 7.3MB)
Prílohy k výročnej správe o činnosti RTVS za rok 2016 (PDF, 7.2MB)

Výročná správa o činnosti RTVS za rok 2017 (PDF, 9.6MB)
Prílohy k výročnej správe o činnosti RTVS za rok 2017 (ZIP, 16.9MB)

Výročná správa o činnosti RTVS za rok 2018 (PDF, 17.7MB)

Výročná správa o činnosti RTVS za rok 2019 (PDF, 13.4MB)

Výročná správa o činnosti RTVS za rok 2020 (PDF, 34.5MB)

Výročná správa o činnosti RTVS za rok 2021 (PDF, 47.6MB)

Výročná správa o činnosti RTVS za rok 2022 (PDF, 33.0MB)

Výročná správa o činnosti RTVS za rok 2023 (PDF, 29.4MB)