Pravidlá volebného vysielania RTVS pre voľby do Európskeho parlamentu 2024


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 zo dňa 09.02.2024 uverejneným v Zbierke zákonov SR dňa 10.02.2024 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a za deň ich konania určil sobotu 8. júna 2024.


Viac v priloženom dokumente >> (PDF, 204kB)

Príloha k dokumentu - kandidujúce subjekty >> (PDF, 96kB)