Pre absolventov stredných a vysokých škôl je možné začať kariéru v RTVS aj účasťou na absolventskej praxi o dĺžke 3 až 6 mesiacov, vo vyštudovanom odbore.

Absolventská prax je zabezpečená v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

V rokoch 2014 - 2016 sme zabezpečili prax absolventom rôznych študijných odborov. Praktické skúsenosti tak získali absolventi špecializovaní na strih, zvukovú a obrazovú techniku, fotografický dizajn, kulturológiu, hudobnú vedu, ekonomiku a kontroling.

V roku 2017 pokračujeme a opäť radi poskytneme absolventskú prax v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach, podľa potrieb RTVS.

O absolventskú prax sa môže uchádzať absolvent spĺňajúci tieto podmienky:

• predloží svoj konkrétny projekt, ktorý by chcel v podmienkach RTVS realizovať
• alebo sa prihlási žiadosťou na konkrétnu zverejnenú absolventskú pozíciu.


Absolvent musí spĺňať nasledovné podmienky:

• je mladší ako 26 rokov a je evidovaný na príslušnom Úrade práce (podľa trvalého bydliska),
• ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi,
• pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie trvajúce nepretržite 6 a viac mesiacov,
• počas vykonávania absolventskej praxe uchádzač o zamestnanie - absolvent školy nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci mimo pracovného pomeru.

Pri výbere konkrétnej absolventskej pozície je potrebné spĺňať podmienku absolvovania požadovaného študijného odboru ako posledného v poradí.

Absolventi spĺňajúci zákonom dané požiadavky sa môžu bližšie informovať aj o všetkých zákonom daných podmienkach, vrátane odmeňovania, na príslušnom Úrade práce.


Po absolvovaní praxe absolvent dostane potvrdenie a písomné hodnotenie zo strany RTVS.


AKTUÁLNE VOĽNÉ POZÍCIE PRE ABSOLVENTOV:


Administratívny pracovník (Odbor obchodu) - miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - Gymnázium, Obchodná akadémia
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupeň - odbor: manažment, obchod

Administratívny pracovník (Odbor rozpočtu a kontrolingu) - miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - Gymnázium, Obchodná akadémia
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2.stupeň - odbor: manažment, obchod, financie, ekonomika

Asistent kamery - miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - odbor: animovaná tvorba, obrazová a zvuková tvorba, kamera, zvuk, strih

Asistent kamery (Štúdio RTVS Košice) - miesto výkonu práce: Košice
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - odbor: animovaná tvorba, obrazová a zvuková tvorba, kamera, zvuk, strih

Asistent kamera/zvuk/strih (Štúdio RTVS Banská Bystrica) - miesto výkonu práce: Banská Bystrica
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - odbor: obrazová a zvuková technika, multimédiá
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupeň - odbor: multimédiá

Asistent produkcie - administratíva (Rozhlas) – miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou – odbor: obchodná akadémia, produkcia a pod.
ukončené VŠ vzdelanie - odbor: televízna a rozhlasová produkcia

Asistent strihu (Štúdio RTVS Košice) - miesto výkonu práce: Košice
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - odbor: obrazová a zvuková tvorba, elektrotechnika, multimédiá, grafika, animovaná tvorba, masmediálna tvorba, fotografický dizajn a videotvorba a pod.
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupeň - odbor: multimédiá, strih

Elektromechanik - miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie - odbor: elektrotechnika, silnoprúdové zariadenia, silnoprúdová technika

Inštalatér - miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie - odbor: inštalatér

Obrábač kovov - miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie - odbor: strojárstvo, obrábač kovov, strojný mechanik

Operátor - grafik (Štúdio RTVS Banská Bystrica) - miesto výkonu práce: Banská Bystrica
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - odbor: grafika, obrazová a zvuková technika, multimédiá
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupeň - odbor: grafika, multimédiá

Pomocný technik (Sekcia techniky - vysielacia, štúdiová, prenosová, záznamová, spravodajská technika, servis) - miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - odbor: elektrotechnika, obrazová a zvuková technika, multimédiá, počítačové systémy, telekomunikácie ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupňa - odbor: elektrotechnika, multimédiá, počítačové systémy, telekomunikácie

Web editor (Radio Slovakia International) - miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené VŠ vzdelanie – žurnalistika, masmediálna komunikácia, politológia, tlmočníctvo a prekladateľstvo. Cudzie jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ na úrovni C1, C2


Prihláste sa prostredníctvom nášho formuláru (RTF, 134kB) a nezabudnite uviesť názov praxe, o ktorú máte záujem. Vyplnený formulár spolu s profesijným životopisom nám pošlite na kariera@rtvs.sk .