Analógový spôsob príjmu – FM vysielanie

Digitálny spôsob príjmu – internetové vysielanie, mobilné aplikácie, satelitné vysielanie a pozemné vysielanie v systéme DAB+“

Plánované odstávky rozhlasových vysielačov (PDF, 35kB)

Ukončenie strednovlnného vysielania Slovenského rozhlasu

Rozhlas a televízia Slovenska dňa 31.12.2022 ukončila prevádzku strednovlnných rozhlasových vysielačov:

- SV Košice v lokalite Čižatice na frekvencii 720 kHz

- SV Nitra v lokalite Jarok na frekvencii 1098 kHz

Oba vysielače slúžili na šírenie národnostného vysielania Radia Patria v čase o 6:00 ráno do 18:00 večer. V nočných hodinách ho dopĺňalo vysielanie programovej služby RTVS Rádio Devín .

Strednovlnné rozhlasové vysielanie sprevádzalo svojich poslucháčov počas dlhého obdobia - od roku 1926 až do dnešných dní.

Viac o histórii rozhlasového vysielania na Slovensku nájdete na našej stránke: https://www.rtvs.sk/historia/casova-os .

Strednovlnné vysielanie bolo postupne nahrádzané FM vysielaním v pásme VKV a poslucháčov na stredných vlnách postupne ubúdalo.

Dnes Slovenský rozhlas rozširuje svoje pokrytie v štandarde digitálne vysielania T-DAB+ v pásme III.

Viac o našich plánoch na rozvoj digitálneho vysielania : https://www.rtvs.sk/radio/dab/digitalne-rozhlasove-vysielanie .