Analógový spôsob príjmu – FM, SV vysielanie

Digitálny spôsob príjmu – internetové vysielanie, mobilné aplikácie, satelitné vysielanie a pozemné vysielanie v systéme DAB+“