Analógový spôsob príjmu – FM vysielanie

Digitálny spôsob príjmu – internetové vysielanie, mobilné aplikácie, satelitné vysielanie a pozemné vysielanie v systéme DAB+“