Media RTVS, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Rozhlasu a televízie Slovenska a exkluzívnym predajcom vysielacieho priestoru vyhradeného pre mediálnu komerčnú komunikáciu na televíznych a rozhlasových programových službách RTVS , je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: SRo, vložka č.:38558/B.

Sídlo spoločnosti:
Media RTVS, s.r.o.
Mýtna 1
817 55 Bratislava


Media RTVS, s.r.o.
Konateľ spoločnosti a riaditeľ Igor Slanina tel.: 02/3250 8900
e-mail
 
Ekonómka spoločnosti Ing. Ľudmila Hemžalová tel.: 02/32508904 e-mail
Project manager (sponzoring, injektáž) Mgr. Anetta Krátka tel.: 02/60613588 e-mail
Marketing manager (cenotvorba, program, analýzy) Ing. Martin Baček tel.: 02/60613567 e-mail
Sales manager (mediálne spolupráce a partnerstvá) Mgr. Adriana Jakubčíková tel.: 02/32508906 e-mail
 
SLOVENSKÝ ROZHLAS
Account & traffic manager Mgr. Danica Kobárová tel.: 02/32508902 e-mail
Sales manager Martina Bachanová tel.: 02/32508905 e-mail
Sales manager Ing. Oľga Plačintárová
tel.: 0919 248 904
e-mail
Sales manager Adriana Štefanková
tel.: 0919 248 901
e-mail
 
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA
Sales manager (reklama) Mgr. Marie Špačková tel.: 02/60613588 e-mail
Sales manager (telenákup) Peter Szabo tel.: 02/60613588 e-mail
Sales manager (product placement) Ing. Mojmír Paulička tel.: 02/60613567 e-mail
Traffic manager (komerčné vysielanie) Andrej Letko tel.: 02/60613567 e-mailCENNÍKY A PREZENTÁCIE

Prílohy

Obchodný model 2020

Všeobecné obchodné podmienky 2020

Technické podmienky 2020

Rozhlasový cenník 2020

Výroba komerčných prvkov 2020

Detský cenník

Voľby 2020


1 - TV január - cenník komerčných prvkov

2 - TV január - cenník komerčných prvkov

1 - TV február - cenník komerčných prvkov

2 - TV február - cenník komerčných prvkov