Media RTVS, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Rozhlasu a televízie Slovenska a exkluzívnym predajcom vysielacieho priestoru vyhradeného pre mediálnu komerčnú komunikáciu na televíznych a rozhlasových programových službách RTVS , je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: SRo, vložka č.:38558/B.

Sídlo spoločnosti:
Media RTVS, s.r.o.
Mýtna 1
817 55 Bratislava


CENNÍKY A PREZENTÁCIE


Media RTVS, s.r.o.
Konateľka spoločnosti a riaditeľka Mgr. Miriam Kittler tel.: +421 908 765 111
e-mail
 
Ekonómka spoločnosti Eva Décsyová tel.: +421 919 248 906 e-mail
Project manager (sponzoring, injektáž) Mgr. Anetta Krátka tel.: +421 917 420 822 e-mail
Marketing manager (cenotvorba, program, analýzy) Ing. Martin Baček tel.: +421 905 224 635 e-mail
Sales manager (mediálne spolupráce a partnerstvá) Mgr. Adriana Jakubčíková tel.: +421 905 224 841 e-mail
 
SLOVENSKÝ ROZHLAS
Account & traffic manager Mgr. Danica Kobárová tel.: +421 903 433 856 e-mail
Sales manager Martina Bachanová tel.: +421 919 248 902 e-mail
Sales manager Ing. Oľga Plačintárová
tel.: +421 919 248 904
e-mail
Sales manager Adriana Štefanková
tel.: +421 919 248 901
e-mail
Sales manager Milan Mešša tel.: +421 2 32508901 e-mail
 
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA
Sales manager (reklama) Mgr. Marie Špačková tel.: +421 905 312 263 e-mail
Sales manager (telenákup) Peter Szabo tel.: +421 905 480 369 e-mail
Sales manager (product placement) Ing. Mojmír Paulička tel.: +421 944 405 845 e-mail
Traffic manager (komerčné vysielanie) Andrej Letko tel.: +421 905 480 366 e-mailCENNÍKY A PREZENTÁCIE

Prílohy