Media RTVS, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Rozhlasu a televízie Slovenska a exkluzívnym predajcom vysielacieho priestoru vyhradeného pre mediálnu komerčnú komunikáciu na televíznych a rozhlasových programových službách RTVS , je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: SRo, vložka č.:38558/B.

Sídlo spoločnosti:
Media RTVS, s.r.o.
Mýtna 1
817 55 Bratislava


Media RTVS, s.r.o.
Konateľ spoločnosti a riaditeľ Igor Slanina tel.: 02/3250 8900
e-mail
 
Ekonómka spoločnosti Ing. Ľudmila Hemžalová tel.: 02/32508904 e-mail
Project manager (sponzoring, injektáž) Mgr. Anetta Krátka tel.: 02/60613588 e-mail
Marketing manager (cenotvorba, program, analýzy) Ing. Martin Baček tel.: 02/60613567 e-mail
Sales manager (mediálne spolupráce a partnerstvá) Mgr. Adriana Jakubčíková tel.: 02/32508906 e-mail
 
SLOVENSKÝ ROZHLAS
Account & traffic manager Mgr. Danica Kobárová tel.: 02/32508902 e-mail
Sales manager Martina Bachanová tel.: 02/32508905 e-mail
Sales manager Ing. Oľga Plačintárová
tel.: 0919 248 904
e-mail
Sales manager Adriana Štefanková
tel.: 0919 248 901
e-mail
 
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA
Sales manager (reklama) Mgr. Marie Špačková tel.: 02/60613588 e-mail
Sales manager (telenákup) Peter Szabo tel.: 02/60613588 e-mail
Sales manager (product placement) Ing. Mojmír Paulička tel.: 02/60613567 e-mail
Traffic manager (vysielanie) Andrej Letko tel.: 02/60613567 e-mailCENNÍKY A PREZENTÁCIE

Prílohy


Obchodný model 2018

Obchodný model 2019

Všeobecné obchodné podmienky 2018

Všeobecné obchodné podmienky 2019

Technické podmienky 2018

Technické podmienky 2019

Rozhlasový cenník 2018

Rozhlasový cenník 2019

Rozhlasové projekty 2019

Výroba komerčných prvkov 2018

Výroba komerčných prvkov 2019

Detský cenník 2018

Detský cennik 2019

1 - TV - december - cenník komerčných prvkov

2 - TV - december - cenník komerčných prvkov