RTVS vytvorila priestor pre systémovú prácu s námetmi alebo programovými projektmi, ktoré prichádzajú rovnako z interného, ako aj z externého prostredia.

Predkladané námety/projekty je každý predkladateľ povinný zaregistrovať prostredníctvom elektronického registračného systému.


Elektronický systém

Od 1. januára 2020 RTVS prijíma projekty výhradne cez elektronický systém.
Elektronický systém – crn.rtvs.sk

Prehliadač Safari v súčasnosti nepodporuje systém centrálneho registra námetov. Na registráciu námetov, prosím, použite prehliadač Google Chrome.


Mgr. art. Paula Maľárová
telefón: 02/6061 1224
e-mail:   crn@rtvs.sk


Systém spracovávania registrovaných námetov/projektov v RTVS:

Správca CRN-u všetky zaregistrované námety/projekty distribuuje na posúdenie dramaturgii v Odbore vlastnej tvorby. Hodnotenie internej dramaturgie je zamerané predovšetkým na posúdenie umeleckej, kreatívnej, audiovizuálnej potenciality a dramaturgickej hodnoty predkladaného námetu/projektu, v kontexte kritérií a hodnôt platných pre poslanie programovej služby vysielateľa verejnej služby.

Všetky hodnotené projekty sú predmetom rokovania Dramaturgickej rady, ktorá zasadá spravidla raz týždenne (s výnimkou letných mesiacov) a ktorá rozhoduje o ďalšom postupe (zamietnutie námetu/projektu, návrh na zaradenie do vývoja, návrh na zaradenie do výroby). Nasleduje etapa komunikácie dramaturgie s predkladateľom o dopracovaní potrebných častí schváleného námetu/projektu. O definitívnom prijatí predloženého námetu/projektu rozhoduje Programová rada, ktorej predstaví projekt programový riaditeľ.

Systém hodnotenia je nastavený v RTVS tak, aby predkladateľ námetu/projektu mohol dostať odpoveď do 12 týždňov od zaevidovania prostredníctvom správcu CRN-u.

RTVS je otvorená inštitúcia, uvíta Vaše námety/projekty a bude sa im venovať v rámci napĺňania a zlepšovania svojej verejnoprávnej misie prostredníctvom kvalitných a jedinečných programov.