Korešpondenčná adresa a fakturačné údaje

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

IČO 47232480
IČ DPH SK2023169973
Bežný účet  SK78 1100 0000 0029 2312 3200

(Neslúži na úhradu koncesionárskych poplatkov)


Hlavné telefónne číslo, spojovateľ

02/6061 1111


Telefónne číslo pre úhrady RTVS – koncesionárske poplatky

02/323 333 22

Viac informácií: uhrady.rtvs.sk


Podateľne RTVS


Otváracie hodiny:

Mlynská dolina
845 45  Bratislava
pondelok - štvrtok: 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:00
piatok: 8:00 - 12:00; 12:30 - 15:00


Mýtna 1
817 55  Bratislava
pondelok - štvrtok: 12:30 - 16:00
piatok: 12:30 - 15:00
                     

Stránkové pracovisko pre úhrady RTVS – koncesionárske poplatky:
Benediktiho 5
811 05  Bratislava
Stránkové hodiny sú uvedené na webovej stránke: uhrady.rtvs.sk/kontakty/ 


Štúdio RTVS Košice
Televízne štúdio a korešpondenčná adresa:
Rastislavova 13
043 07  Košice
055/72 33 730

Rozhlasové štúdio:
Moyzesova 547/7
040 01 Košice
055/682 2916

Štúdio RTVS Banská Bystrica

Profesora Sáru 1
975 68 Banská Bystrica
048/47 17 150


Úhrady


Úhrada za služby verejnosti poskytované RTVS (koncesionárske poplatky)

Informácie a kontaktné údaje nájdete na stránke uhrady.rtvs.sk .


Kontakt pre médiá


Odbor komunikácie
Andrea Pivarčiová
hovorkyňa RTVS / vedúca Odboru komunikácie
https://www.rtvs.sk/pre-media


Kontakt pre verejnosť


Otázky a pripomienky:  vsv@rtvs.sk - neslúži pre kontakt ohľadom úhrad RTVS, koncesionárskych poplatkov.

Otázky ohľadom úhrad RTVS – koncesionárskych poplatkov: www.uhrady.rtvs.sk/kontakt .

Informácie o úhradách (koncesionárske poplatky) za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska pre domácnosti a pre zamestnávateľov sa nachádzajú na stránke www.uhrady.rtvs.sk . Na stránke sa nachádzajú aj kontaktné údaje.


RTVS na sociálnych sieťach

Oficiálna Facebook stránka
Oficiálna Twitter stránka
Oficiálny YouTube kanál
Oficiálny Vimeo kanál