Generálny riaditeľ RTVS
PhDr. Jaroslav Rezník
02/6061 1204
02/6061 1205
e-mail
 
Štúdio RTVS Banská Bystrica
RTVS Banská Bystrica, Mgr. Miroslav Debnár, PhD., riaditeľ 048/47 17 179 e-mail
 
Štúdio RTVS Košice
RTVS Košice, PhDr. Jozef Puchala, PhD., riaditeľ 055/72 33 730 e-mail
 
Odbor zvláštnych činností
Marek Marhula, poverený vedením odboru 02/6061 2273 e-mail
 
Odbor komunikácie
Andrea Pivarčiová, vedúca odboru 02/6061 1107 e-mail
 
Sekcia generálneho riaditeľa
Mgr. Marek Knut, riaditeľ 02/6061 1203
e-mail
Odbor právny, Mgr. Vladimír Ruman, vedúci odboru 02/6061 1266
e-mail
Odbor medzinárodnej spolupráce, PhDr. Slavomíra Kubíčková, vedúca odboru 02/3250 5560 e-mail
Odbor vnútornej kontroly
02/6061 1254

Odbor verejného obstarávania,  Ing. Eva Dorociaková, vedúca odboru 02/6061 1267 e-mail
Odbor projektového riadenia,  Ing. Marián Baran, vedúci odboru  e-mail
Odbor výskum,  Ing. Hana Radová, vedúca odboru 02/6061 1249 e-mail
 
Sekcia ekonomiky
Radka Doehring, riaditeľka 02/6061 1142
02/3250 5505
e-mail
Odbor financií a účtovníctva, Ing. Jaroslava Šmátralová, poverená vedením 02/6061 1139
e-mail
Odbor rozpočtu a kontrolingu, Ing. Pavol Gála, vedúci odboru 02/6061 1155
e-mail
Odbor obchodu, Ing. Diana Ozdinová, poverená vedením 02/6061 4143 e-mail
Odbor výberu úhrad, Ing. Ľuboš Bohucký, vedúci odboru 02/3250 5252 e-mail
     
Sekcia ľudských zdrojov
PhDr. Václav Staškovič, riaditeľ 02/6061 1278
e-mail
     
Sekcia marketingu
Ing. Richard Jajcay, MBA, riaditeľ 02/6061 1109
e-mail
Odbor kreatívy, Igor Majkút, vedúci odboru 02/6061 2044 e-mail
   
Sekcia techniky
Ing. Roman Skřivánek, poverený riaditeľ sekcie
02/6061 1108 e-mail
Odbor mediálne systémy a IT, Peter Matal, vedúci odboru
02/6061 1117
e-mail
Odbor techniky SRo, Ing. Igor Zachar, vedúci odboru 02/3250 7722 e-mail
Odbor techniky STV, Ing. Viktor Košutzký, vedúci odboru 02/6061 2485
e-mail
Archív RTVS, Peter Bachan, vedúci odboru
02/3250 8747 e-mail
 
Sekcia spravodajstva a publicistiky
PhDr. Vahram Chuguryan, PhD., riaditeľ 02/6061 2185 e-mail
Odbor rozhlasového spravodajstva a aktálnej publicistiky,
Ing. Oto Görner poverený vedením
02/3250 8165 e-mail
Odbor televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky,
Peter Nittnaus, vedúci odboru
02/6061 2185 e-mail
Odbor produkcie a výroby spravodajstva, športu a publicistiky,
Mgr. art. Radoslav Gažo, vedúci odboru
02/6061 2183 e-mail
Odbor motorizmu RTVS, poverený vedením odboru,
Ing. Ľuboš Kasala, PhD.
02/3250 8010 e-mail
 
Sekcia športu
Mgr. Matej Hajko, riaditeľ
02/6061 1111 e-mail
Programová služba šport,
Mgr. Marcel Merčiak, intendant
02/6061 1111e-mail
Odbor športového spravodajstva STV
Matúš Krutý, vedúci odboru
02/6061 1111 e-mail
Odbor športových prenosov STV
Mgr. Pavol Gašpar, vedúci odboru
02/6061 1111 e-mail
Odbor produkcie a výroby šport
Mgr. art. Gabriel Tóth, vedúci odboru
02/6061 3561 e-mail
 
Sekcia programových služieb STV
Mgr.art. Anton Šulík, riaditeľ
02/6061 1222
e-mail
Programová služba - Jednotka, Vincent Štofaník intendant  
e-mail
Programová služba - Dvojka, Mgr. Marta Gajdošíková, intendantka 02/6061 1230 e-mail
Programová služba - Trojka, Mgr.  Judita Gembická, intendantka
e-mail
Odbor vývoja programov, Mgr.art. Juraj Šulík

e-mail
Odbor akvizícií, Ing. Katarína Slováková, vedúca odboru 02/6061 1247
e-mail
 
Sekcia programových služieb SRo
Mgr. Michal Dzurjanin, riaditeľ 02/3250 5510 e-mail
Rádio Slovensko, MVDr. Milan Urbaník, intendant
02/3250 6100 e-mail
Rádio Regina, Mgr. Mária Grebeňová Lacová, intendant
02/3250 6123
e-mail
Radio Slovakia International, Mgr. Jozefína Mikleová, intendant
02/3250 6600
e-mail
Rádio Devín, Mgr. Peter Janků, PhD., intendant 02/3250 8603
e-mail
Rádio_FM, Ing. Janka Imrichová, intendant 02/3250 6405
e-mail
Rádio Klasika, Litera, Junior, Mgr. Peter Janků, PhD., intendant 02/3250 6200
e-mail
Odbor literárno-dramatickej výroby SRo, Mgr. Zuzana Belková, vedúca odboru
02/3250 8604 e-mail
Odbor hudobnej výroby SRo, Vladimír Valovič, vedúci odboru 
e-mail
 
Sekcia národnostného vysielania
Attila Lovász, riaditeľ 055/3250 6500 e-mail
Redakcia národnostného vysielania STV Bratislava


Rádio Patria, Redakcia maďarského vysielania Bratislava


 
Sekcia výroby programov
Mgr. art. Tatiana Lutherová, riaditeľka
02/6061 3326 e-mail
Odbor výroby STV, Mgr. Rastislav Kuril, MBA, vedúci odboru
02/6061 2320 e-mail
Odbor výroby SRo, Mgr. art. Karol Molnár, vedúci odboru
02/3250 5603
e-mail
 
Sekcia nových médií
Mgr. Dušan Jančovič, riaditeľ 
Odbor online spravodajstva, Ing. Erika Rusnáková, vedúca odboru

02/60612123
e-mail
e-mail
 
Sekcia rozvoja a správy majetku
Ing. Peter Remšík, riaditeľ  02/6061 3550 e-mail
 


Informácie o úhradách (koncesionárske poplatky) za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska pre domácnosti a pre zamestnávateľov sa nachádzajú na stránke www.uhrady.rtvs.sk . Na stránke sa nachádzajú aj kontaktné údaje.


V prípade, že ste nenašli hľadaný kontakt, obráťte sa e-mailom na Sekciu komunikácie, vzťahy s verejnosťou.