Generálny riaditeľ RTVS
PhDr. Jaroslav Rezník
02/6061 1204
02/6061 1205
e-mail
 
Štúdio RTVS Banská Bystrica
RTVS Banská Bystrica, Mgr. Miroslav Debnár, PhD., výkonný riaditeľ 048/47 17 179 e-mail
 
Štúdio RTVS Košice
RTVS Košice, PhDr. Jozef Puchala, PhD., výkonný riaditeľ 055/68 22 950 e-mail
 
Odbor zvláštnych činností
Ing. Štefan Palaťka, vedúci odboru 02/3250 5942 e-mail
 
Sekcia generálneho riaditeľa
Mgr. Marek Knut, riaditeľ 02/6061 1203
e-mail
Odbor právny, Mgr. Pavol Čverha, vedúci odboru 02/6061 1266
e-mail
Odbor medzinárodnej spolupráce, PhDr. Slavomíra Kubíčková, vedúca odboru 02/3250 5560 e-mail
Odbor vnútornej kontroly, Mgr. Vladimír Ruman
02/6061 1254
e-mail
 
Sekcia ekonomiky
Radka Doehring, riaditeľka 02/6061 1142
02/3250 5505
e-mail
Odbor financií a účtovníctva, Ing. Jaroslava Šmátralová, poverená vedením 02/6061 1139
e-mail
Odbor rozpočtu a kontrolingu, Ing. Mária Dzureková, vedúca odboru 02/6061 1155
e-mail
Odbor obchodu, Ing. Diana Ozdinová, poverená vedením 02/6061 4143 e-mail
Odbor správy majetku a budov, Ing. Pavel Malo, vedúci odboru 02/6061 2470
e-mail
Odbor výberu úhrad, Ing. Ľuboš Bohucký, vedúci odboru 02/3250 5252 e-mail
     
Sekcia ľudských zdrojov
PhDr. Václav Staškovič, riaditeľ 02/6061 1278
e-mail
     
Sekcia marketingu a komunikácie
Ing. Richard Jajcay, MBA, riaditeľ 02/6061 1109
e-mail
Odbor kreatívy kreatívy, Mgr. Milan Prekop, poverený vedením
02/6061 1103 e-mailSekcia technickej realizácie
Mgr. Vladimír Hübner, riaditeľ
02/6061 2485 e-mail
Odbor mediálne systémy a IT, Peter Matal, poverený vedením
02/6061 1117

Odbor techniky SRo, Ing. Igor Zachar, vedúci odboru 02/3250 7722 e-mail
Odbor techniky STV, Ing. Viktor Košutzký, vedúci odboru 02/6061 2485
e-mail
Archív RTVS, Peter Bachan, poverený vedením 02/3250 8747 e-mail
 
Sekcia spravodajstva, publicistiky
Ing. Juraj Rybanský, riaditeľ 02/6061 2185 e-mail
Odbor rozhlasového spravodajstva a aktálnej publicistiky,
Mgr. Petra Stano Maťašovská, vedúca odboru
02/3250 8278 e-mail
Odbor televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky,
Mgr. Boris Chmel, vedúci odboru
02/6061 2185 e-mail
Odbor produkcie a výroby spravodajstva, športu a publicistiky,
Mgr. art. Radoslav Gažo, vedúci odboru
02/6061 2183 e-mail
 
Sekcia športu
Mgr. Matej Hajko, riaditeľ
02/6061 1111 e-mail
Odbor športu SRo
02/6061 1111
Odbor športu STV
02/6061 1111
Programová služba 3 - projektový tím, Mgr. Matej Hajko, riaditeľ 02/6061 1111 e-mail
 
Sekcia programových služieb STV
Mgr. Tibor Búza, riaditeľ 02/6061 1222
e-mail
Programová služba - Jednotka, Bc. Zuzana Hudecová, poverená vedením 02/6061 1226
e-mail
Programová služba - Dvojka, Mgr. Marta Gajdošíková, riaditeľka 02/6061 1230 e-mail
Odbor vlastnej tvorby STV, Mgr. Vladimír Burianek, ArtD., vedúci odboru 02/6061 3241 e-mail
Odbor akvizícií, Ing. Katarína Slováková, vedúca odboru 02/6061 1247
e-mail
Odbor výskumu programu a vývoja formátov,
Mgr. Ľubica Hamarová, vedúca odboru
02/6061 1251
e-mail
 
Sekcia programových služieb SRo
Mgr. Michal Dzurjanin, riaditeľ 02/3250 5510 e-mail
Informačné programové služby, Mgr. Michal Dzurjanin, riaditeľ 02/3250 5510 e-mail
Rádio Slovensko, Milan Urbaník, šéfdramaturg
02/3250 6100 e-mail
Rádio Regina, Mgr. Marcel Hanáček, šéfdramaturg
02/3250 6123
e-mail
Radio Slovakia International, Jozefína Mikleová, šéfdramaturgička
02/3250 6600
e-mail
Umelecké programové služby, Mgr. Michal Dzurjanin, riaditeľ
02/3250 5510 e-mail
Rádio Devín, Peter Janků, šéfdramaturg
02/3250 8603
e-mail
Rádio_FM, Ing. Mgr. ArtD. Marián Hečko, šéfdramaturg
02/3250 6400
e-mail
Rádio Klasika, Litera, Junior, Mgr. Eva Reiselová, šéfdramaturgička
02/3250 6200
e-mail
Odbor vlastnej tvorby SRo, Mgr. Zuzana Belková, poverená vedením 02/3250 8604 e-mail
Odbor hudby a špecializovaných programov SRo,
Mgr. Zuzana Adamkovičová, poverená vedením odboru
02/3250 8536 e-mail
 
Sekcia národnostného vysielania
Attila Lovász, riaditeľ 055/3250 6500 e-mail
Redakcia národnostného vysielania STV Bratislava


Redakcia národnostného vysielania STV Košice


Rádio Patria, Redakcia maďarského vysielania Bratislava


Rádio Patria, Redakcia národnostného vysielania Košice


 
Sekcia výroby programov
Mgr. art. Tatiana Lutherová, riaditeľka
02/6061 1111 e-mail
Odbor výroby
 
Sekcia nových médií
02/6061 1111
 
Sekcia výskumu a vývoja
Mgr. Ľubica Hamarová 02/3250 5589 e-mail
 


Informácie o úhradách (koncesionárske poplatky) za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska pre domácnosti a pre zamestnávateľov sa nachádzajú na stránke www.uhrady.rtvs.sk . Na stránke sa nachádzajú aj kontaktné údaje.


V prípade, že ste nenašli hľadaný kontakt, obráťte sa e-mailom na Sekciu komunikácie, vzťahy s verejnosťou.