Generálny riaditeľ RTVS
PhDr. Jaroslav Rezník
02/6061 1204
02/6061 1205
e-mail
 
Štúdio RTVS Banská Bystrica
RTVS Banská Bystrica, Mgr. Miroslav Debnár, PhD., výkonný riaditeľ 048/47 17 179 e-mail
 
Štúdio RTVS Košice
RTVS Košice, PhDr. Jozef Puchala, PhD., výkonný riaditeľ 055/72 33 730 e-mail
 
Odbor zvláštnych činností
Marek Marhula, poverený vedením odboru 02/6061 2273 e-mail
 
Sekcia generálneho riaditeľa
Mgr. Marek Knut, riaditeľ 02/6061 1203
e-mail
Odbor právny, Mgr. Vladimír Ruman, vedúci odboru 02/6061 1266
e-mail
Odbor medzinárodnej spolupráce, PhDr. Slavomíra Kubíčková, vedúca odboru 02/3250 5560 e-mail
Odbor vnútornej kontroly
02/6061 1254

 
Sekcia ekonomiky
Radka Doehring, riaditeľka 02/6061 1142
02/3250 5505
e-mail
Odbor financií a účtovníctva, Ing. Jaroslava Šmátralová, poverená vedením 02/6061 1139
e-mail
Odbor rozpočtu a kontrolingu, Ing. Mária Dzureková, vedúca odboru 02/6061 1155
e-mail
Odbor obchodu, Ing. Diana Ozdinová, poverená vedením 02/6061 4143 e-mail
Odbor výberu úhrad, Ing. Ľuboš Bohucký, vedúci odboru 02/3250 5252 e-mail
     
Sekcia ľudských zdrojov
PhDr. Václav Staškovič, riaditeľ 02/6061 1278
e-mail
     
Sekcia marketingu
Ing. Richard Jajcay, MBA, riaditeľ 02/6061 1109
e-mail


Sekcia techniky
Ing. Roman Skřivánek, riaditeľ sekcie
02/6061 1108 e-mail
Odbor mediálne systémy a IT, Peter Matal, vedúci odboru
02/6061 1117
e-mail
Odbor techniky SRo, Ing. Igor Zachar, vedúci odboru 02/3250 7722 e-mail
Odbor techniky STV, Ing. Viktor Košutzký, vedúci odboru 02/6061 2485
e-mail
Archív RTVS, Peter Bachan, vedúci odboru
02/3250 8747 e-mail
 
Sekcia spravodajstva a publicistiky
PhDr. Vahram Chuguryan, PhD., riaditeľ 02/6061 2185 e-mail
Odbor rozhlasového spravodajstva a aktálnej publicistiky,
Peter Nittnaus, vedúci odboru
02/3250 8278 e-mail
Odbor televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky,
Mgr. Hana Lyons, vedúca odboru
02/6061 2185 e-mail
Odbor produkcie a výroby spravodajstva, športu a publicistiky,
Mgr. art. Radoslav Gažo, vedúci odboru
02/6061 2183 e-mail
Odbor motorizmu RTVS, poverený vedením odboru,
Ing. Ľuboš Kasala, PhD.
02/3250 8010 e-mail
 
Sekcia športu
Mgr. Matej Hajko, riaditeľ
02/6061 1111 e-mail
Odbor športu SRo,
Mgr. Matúš Čunderlík, vedúci odboru
02/6061 1111 e-mai
Odbor športu STV,
Mgr. Marcel Merčiak, vedúci odboru
02/6061 1111 e-mai
Programová služba 3 - projektový tím, Mgr. Matej Hajko, riaditeľ 02/6061 1111 e-mail
 
Sekcia programových služieb STV
Mgr. art. Marek Ťapák, riaditeľ 02/6061 1222
e-mail
Programová služba - Jednotka, poverený vedením Ľubomír Gál  
e-mail
Programová služba - Dvojka, Mgr. Marta Gajdošíková, riaditeľka 02/6061 1230 e-mail
Programová služba - Trojka, Mgr.  Judita Gembická, intendantka
e-mail
Odbor vlastnej tvorby 02/6061 3241
Odbor akvizícií, Ing. Katarína Slováková, vedúca odboru 02/6061 1247
e-mail
 
Sekcia programových služieb SRo
Mgr. Michal Dzurjanin, riaditeľ 02/3250 5510 e-mail
Informačné programové služby, Mgr. Michal Dzurjanin 02/3250 5510 e-mail
Rádio Slovensko, MVDr. Milan Urbaník, šéfdramaturg
02/3250 6100 e-mail
Rádio Regina, Mgr. Mária Grebeňová Lacová, šéfdramaturg
02/3250 6123
e-mail
Radio Slovakia International, Mgr. Jozefína Mikleová, šéfdramaturgička
02/3250 6600
e-mail
Umelecké programové služby, Mgr. Michal Dzurjanin, riaditeľ
02/3250 5510 e-mail
Rádio Devín, Mgr. Peter Janků, PhD., šéfdramaturg
02/3250 8603
e-mail
Rádio_FM, Ing. Janka Imrichová, šéfdramaturgička
02/3250 6405
e-mail
Rádio Klasika, Litera, Junior, Mgr. Peter Janků, PhD., šéfdramaturg 02/3250 6200
e-mail
Odbor literárno-dramatickej výroby SRo, Mgr. Zuzana Belková, vedúca odboru
02/3250 8604 e-mail
Odbor hudobnej výroby SRo, Vladimír Valovič, vedúci odboru 
e-mail
 
Sekcia národnostného vysielania
Attila Lovász, riaditeľ 055/3250 6500 e-mail
Redakcia národnostného vysielania STV Bratislava


Redakcia národnostného vysielania STV Košice


Rádio Patria, Redakcia maďarského vysielania Bratislava


Rádio Patria, Redakcia národnostného vysielania Košice


 
Sekcia výroby programov
Mgr. art. Tatiana Lutherová, riaditeľka
02/6061 3326 e-mail
Odbor výroby STV, Mgr. Rastislav Kuril, MBA, vedúci odboru
02/6061 2320 e-mail
Odbor výroby SRo, Mgr. art. Karol Molnár, vedúci odboru
02/3250 5603
e-mail
 
Sekcia nových médií
Mgr. Dušan Jančovič, riaditeľ 
e-mail
 
Sekcia rozvoja a správy majetku
Ing. Peter Remšík, riaditeľ  02/6061 3550 e-mail
 


Informácie o úhradách (koncesionárske poplatky) za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska pre domácnosti a pre zamestnávateľov sa nachádzajú na stránke www.uhrady.rtvs.sk . Na stránke sa nachádzajú aj kontaktné údaje.


V prípade, že ste nenašli hľadaný kontakt, obráťte sa e-mailom na Sekciu komunikácie, vzťahy s verejnosťou.