Generálny riaditeľ RTVS
PhDr. Jaroslav Rezník
02/6061 1204
02/6061 1205
e-mail
 
Štúdio RTVS Banská Bystrica
RTVS Banská Bystrica, Mgr. Miroslav Debnár, výkonný riaditeľ 048/47 17 179 e-mail
 
Štúdio RTVS Košice
RTVS Košice, Ing. Juraj Hidvéghy, výkonný riaditeľ 055/68 22 950 e-mail
 
Odbor zvláštnych činností
Ing. Štefan Palaťka, vedúci odboru 02/3250 5942 e-mail
 
Sekcia generálneho riaditeľa
Mgr. Marek Knut, riaditeľ 02/6061 1203
e-mail
Odbor právny, Mgr. Pavol Čverha, vedúci odboru 02/6061 1266
e-mail
Odbor medzinárodnej spolupráce, PhDr. Slavomíra Kubíčková, vedúca odboru 02/3250 5560 e-mail
Odbor vnútornej kontroly


 
Sekcia ekonomiky
Radka Doehring, riaditeľka 02/6061 1142
02/3250 5505
e-mail
Odbor financií a účtovníctva, Ing. Jaroslava Šmátralová, poverená vedením 02/6061 1139
e-mail
Odbor rozpočtu a kontrolingu, Ing. Mária Dzureková, vedúca odboru 02/6061 1155
e-mail
Odbor obchodu, Ing. Diana Ozdinová, poverená vedením 02/6061 4143 e-mail
Odbor správy majetku a budov, Ing. Pavel Malo, vedúci odboru 02/6061 2470
e-mail
Odbor výberu úhrad, Ing. Ľuboš Bohucký, vedúci odboru 02/3250 5252 e-mail
     
Sekcia ľudských zdrojov
Ing. Roman Tóth, riaditeľ 02/6061 1257
e-mail
     
Sekcia marketingu a komunikácie
Ing. Richard Jajcay, MBA, riaditeľ 02/6061 1109
e-mail
Odbor kreatívy, Mgr. Milan Prekop, poverený vedením 02/6061 1103 e-mail
 
Sekcia technickej realizácie
Ing. Viktor Košutzký, poverený vedením
02/6061 2485 e-mail
Odbor strategického rozvoja a mediálnych systémov,
Mgr. Vladimír Hübner, vedúci odboru
02/6061 1117
e-mail
Odbor informačných technológií, Ing. Martin Novotný, vedúci odboru 0919 24 7744 e-mail
Odbor techniky SRo, Ing. Igor Zachar, vedúci odboru 02/3250 7722 e-mail
Odbor techniky STV, Ing. Viktor Košutzký, vedúci odboru 02/6061 2485
e-mail
Odbor výroby, Zlatica Svobodová, poverená vedením
02/6061 3200
e-mail
Archív RTVS, Peter Bachan, poverený vedením 02/3250 8747 e-mail
 
Sekcia spravodajstva, športu a publicistiky
Ing. Juraj Rybanský, riaditeľ 02/6061 2185 e-mail
Odbor rozhlasového spravodajstva, Mgr. Petra Stano Maťašovská, vedúca odboru 02/3250 8278 e-mail
Odbor športu STV a SRo, Mgr. Marcel Merčiak, poverený vedením 02/6061 3100 e-mail
Odbor televízneho spravodajstva, Mgr. Boris Chmel, vedúci odboru 02/6061 2185 e-mail
Odbor aktuálnej a analytickej publicistiky STV, Mgr. Hana Lyons, poverená vedením02/6061 4285e-mail
Odbor aktuálnej a analytickej publicistiky SRo, Mgr. Boris Koreň, poverený vedením
02/3250 8102 e-mail
Odbor produkcie a výroby spravodajstva, športu a publicistiky,
Mgr. art. Radoslav Gažo, vedúci odboru
02/6061 2183 e-mail
 
Sekcia programových služieb STV
Mgr. Tibor Búza, riaditeľ 02/6061 1222
e-mail
Programová služba - Jednotka, Bc. Zuzana Hudecová, poverená vedením 02/6061 1226
e-mail
Programová služba - Dvojka, Mgr. Marta Gajdošíková, riaditeľka 02/6061 1230 e-mail
Odbor vlastnej tvorby STV, Mgr. Vladimír Burianek, ArtD., vedúci odboru 02/6061 3241 e-mail
Odbor akvizícií, Ing. Katarína Slováková, vedúca odboru 02/6061 1247
e-mail
Odbor výskumu programu a vývoja formátov,
Mgr. Ľubica Hamarová, vedúca odboru
02/6061 1251
e-mail
 
Sekcia programových služieb SRo
Mgr. Vincent Štofaník, riaditeľ 02/3250 5510
02/3250 5511
e-mail
Informačné programové služby, Mgr. Vincent Štofaník, riaditeľ 02/3250 5510 e-mail
Rádio Slovensko, Mgr. Michal Dzurjanin, šéfdramaturg
02/3250 6100
e-mail
Rádio Regina, Mgr. Marcel Hanáček, šéfdramaturg
02/3250 6123
e-mail
Rádio Slovakia International, PhDr. Mária Mikušová, šéfdramaturgička
02/3250 6600
e-mail
Umelecké programové služby, Mgr. Vincent Štofaník, riaditeľ
02/3250 5510 e-mail
Rádio Devín, Mgr. Eva Reiselová, šéfdramaturgička
02/3250 6200
e-mail
Rádio_FM, Ing. Mgr. ArtD. Marián Hečko, šéfdramaturg
02/3250 6400
e-mail
Rádio Klasika, Litera, Junior, Mgr. Eva Reiselová, šéfdramaturgička
02/3250 6200
e-mail
Odbor vlastnej tvorby SRo, Mgr. Zuzana Belková, poverená vedením 02/3250 8604 e-mail
Odbor hudby a špecializovaných programov SRo,
Mgr. Zuzana Adamkovičová, poverená vedením odboru
02/3250 8536 e-mail
 
Centrum národnostného vysielania
Attila Lovász, riaditeľ 055/3250 6500 e-mail
 


Informácie o úhradách (koncesionárske poplatky) za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska pre domácnosti a pre zamestnávateľov sa nachádzajú na stránke www.uhrady.rtvs.sk. Na stránke sa nachádzajú aj kontaktné údaje.


V prípade, že ste nenašli hľadaný kontakt, obráťte sa e-mailom na Sekciu komunikácie, vzťahy s verejnosťou.