Generálny riaditeľ RTVS
Mgr. Ľuboš Machaj
02/6061 1204
02/6061 1205
e-mail
Kreatívne centrum Bratislava, Daniela Riavová
 e-mail
Kreatívne centrum Banská Bystrica, Viktor Riško
 e-mai
Kreatívne centrum Košice, PhDr. Martin Šabľa
 e-mail
 
Štúdio RTVS Banská Bystrica
RTVS Banská Bystrica, Mgr. Miroslav Debnár, PhD., riaditeľ 048/47 17 179 e-mail
 
Štúdio RTVS Košice
RTVS Košice, MgA. Jaroslav Kerner, riaditeľ 055/72 33 730 e-mail
 
Odbor zvláštnych činností
Ing. Róbert Oravec, poverený vedením odboru
e-mail
 
Sekcia komunikácie
PhDr. Zuzana Ťapáková, poverená vedením 02/6061 1109 e-mail
 
Sekcia generálneho riaditeľa
Matúš Miklošík, riaditeľ 02/6061 1203
e-mail
Odbor právny, Mgr. Vladimír Ruman, vedúci odboru 02/6061 1266
e-mail
Odbor medzinárodnej spolupráce, PhDr. Slavomíra Kubičková, vedúca odboru 02/3250 5560 e-mail
Odbor vnútornej kontroly
02/6061 1254


Odbor verejného obstarávania, Mgr. Tomáš Barbírik, poverený vedením odboru 02/6061 1102e-mail
Odbor projektového riadenia,  Ing. Štefan Csobó, vedúci odboru  e-mail
Odbor výskum,  Ing. Hana Radová, vedúca odboru 02/6061 1249 e-mail
 
Sekcia ekonomiky
Ing. Daniela Vašinová, riaditeľka
02/6061 1142
e-mail
Odbor financií a účtovníctva, Ing. Jaroslava Šmátralová, poverená vedením 02/6061 1139
e-mail
Odbor rozpočtu a kontrolingu, Ing. Michal Brokeš, vedúci odboru 02/6061 1157
e-mail
Odbor obchodu, Ing. Diana Ozdinová, poverená vedením 02/6061 4143 e-mail
Odbor výberu úhrad, Ing. Ľuboš Bohucký, vedúci odboru 02/3250 5252 e-mail
     
Sekcia ľudských zdrojov
RNDr. Anton Iglár, poverený vedením 02/6061 1278
e-mail
     
Sekcia marketingu
PhDr. Zuzana Ťapáková, riaditeľka 02/6061 1159
e-mail
Odbor kreatívy, Mgr.art. Roman Kettner, vedúci odboru 02/6061 2044 e-mail
   
Sekcia techniky
Ing. Roman Skřivánek, riaditeľ
02/6061 1108 e-mail
Odbor mediálne systémy a IT, Jozef Just, vedúci odboru
 
e-mail
Odbor techniky SRo, Ing. Igor Zachar, vedúci odboru 02/3250 7722 e-mail
Odbor techniky STV, Ing. Viktor Košutzký, vedúci odboru 02/6061 2485
e-mail
Archív RTVS, Bc. Peter Bachan, vedúci odboru
02/3250 8747 e-mail
 

Sekcia spravodajstva a publicistiky
Doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD., riaditeľka
02/6061 2185 e-mail
Odbor rozhlasového spravodajstva a aktuálnej publicistiky,
Ing. Oto Görner, poverený vedením
02/3250 8165 e-mail
Odbor domáceho televízneho spravodajstva,
Miroslav Frindt, Mgr., poverený vedením
02/6061 2460 e-mail
Odbor produkcie a výroby spravodajstva a publicistiky,
Mgr. art. Radoslav Gažo, vedúci odboru
02/6061 2183 e-mail
Odbor motorizmu RTVS, poverený vedením odboru,
Ing. Ľuboš Kasala, PhD.
02/3250 8010 e-mail
 

Sekcia športu
Mgr. Ján Žgravčák, riaditeľ
02/6061 1321 e-mail
Programová služba Šport,
Mgr. Marcel Merčiak, intendant
02/6061 1111e-mail
Odbor športového spravodajstva STV
Matúš Krutý, vedúci odboru
02/6061 1111 e-mail
Odbor športových prenosov STV
Mgr. Pavol Gašpar, vedúci odboru
02/6061 1111 e-mail
Odbor produkcie a výroby športu
Mgr. Róbert Méder, vedúci odboru

e-mail
 
Sekcia programových služieb STV
Mgr. Vincent Štofaník, riaditeľ
02/6061 1221
e-mail
Programová služba - Jednotka,  Mgr. Zuzana Kroupa, intendantka  
e-mail
Programová služba - Dvojka, Mgr. Branislav Šanta, intendant 02/6061 2500 e-mail
Odbor vývoja programov, Mgr.art. Juraj Šulík

e-mail

Odbor akvizícií, Ing. Katarína Slováková, vedúca odboru 02/6061 1247
e-mail
 
Sekcia programových služieb SRo
Ľuboš Černák, riaditeľ 02/3250 5510 e-mail
Rádio Slovensko, Mgr. Roman Bomboš, intendant
02/3250 6100 e-mail

Rádio Regina,  Mgr. Eleonóra Turancová, intendantka
02/3250 6218
e-mail

Radio Slovakia International, Mgr. Jozefína Mikleová, intendantka
02/3250 6600
e-mail
Rádio Devín, Mgr. Zuzana Belková, intendantka
02/3250 8604
e-mail
Rádio Pyramída, Litera, Junior, Mgr. Tomáš Bartoněk, šéfdramaturg  
e-mail
Rádio_FM, Ing. Janka Imrichová, intendantka 02/3250 6405 e-mail
Odbor literárno-dramatickej výroby SRo, Mgr.art. Ladislav Kerata, vedúci odboru
02/3250 8604 e-mail
Odbor hudobnej výroby SRo,  Ing. Richard Bednár, poverený vedením odboru 
e-mail
 
Sekcia národnostného vysielania
Attila Lovász, riaditeľ 055/3250 6500 e-mail
Sekcia výroby programov

Mgr. Ivana Kurincová, poverená vedením
02/6061 1251 e-mail
Odbor výroby STV, Mgr. art. Martin Noga, poverený vedením odboru
02/6061 2320 e-mail
Odbor výroby SRo, Mgr. Beáta Vadovičová, poverená vedením odboru

e-mail
 
Sekcia nových médií
Pavol Pavlík, riaditeľ

e-mail
 
Sekcia rozvoja a správy majetku

Róbert Šimek, poverený vedením

e-mail
 


Informácie o úhradách (koncesionárske poplatky) za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska pre domácnosti a pre zamestnávateľov sa nachádzajú na stránke www.uhrady.rtvs.sk . Na stránke sa nachádzajú aj kontaktné údaje.


V prípade, že ste nenašli hľadaný kontakt, obráťte sa e-mailom na Sekciu komunikácie, vzťahy s verejnosťou.