- upravuje postavenie, poslanie, úlohy a činnosť Slovenskej televízie a rozhlasu, jeho orgánov, hospodárenie a financovanie. Podrobnejšie informácie v prílohe.

Zákon o STVR (PDF, 613kB)