Štatút, jeho zmeny alebo zrušenie schvaľuje Rada Rozhlasu a televízie Slovenska na návrh generálneho riaditeľa.

Obsah:
Úvodné ustanovenia
Článok 2 Postavenie Rozhlasu a televízie Slovenska
Článok 3 Poslanie Rozhlasu a televízie Slovenska
Článok 4 Činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska
Článok 5 Podnikanie Rozhlasu a televízie Slovenska
Článok 6 Orgány Rozhlasu a televízie Slovenska
Článok 7 Rada Rozhlasu a televízie Slovenska
Článok 8 Generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska
Článok 9 Organizácia a riadenie Rozhlasu a televízie Slovenska
Článok 10 Hospodárenie a financovanie Rozhlasu a televízie Slovenska
Článok 11 Záverečné ustanoveniaŠtatút RTVS 2022 (PDF, 152kB)

Štatút RTVS 2016 (PDF, 169kB)

Štatút RTVS 2011 (PDF, 205kB)