Koncepcia riadenia a rozvoja RTVS a jej programových služieb s dôrazom na napĺňanie princípov verejného záujmu, ktorú Vám práve predkladáme, si za svoj hlavný cieľ kladie pomenovať úlohy a výzvy, ktoré pred RTVS v rokoch 2022 - 2027 stoja, ako aj spôsoby, ako tieto úlohy riešiť. Pomenúva ich v jednotlivých kapitolách a ich spoločným menovateľom je snaha o ďalší rozvoj Rozhlasu a televízie Slovenska ako národnej kultúrnej inštitúcie verejnej služby poskytujúcej kvalitné programové výstupy prostredníctvom rozhlasových, televíznych a online platforiem.


Koncepcia riadenia a rozvoja RTVS (PDF, 2.2MB)

Dodatok koncepcie riadenia a rozvoja RTVS (PDF, 791kB)