Prenájom dlhodobého majetku v STVR zabezpečuje Odbor obchodu.
Bližšie informácie o voľných nebytových priestoroch, výmerách a cene nájmu poskytneme

o.z. SRo:

Mag. iur. Slávka Kuricová, o. z. SRo
mobil: +421 919 245 555
tel.: +421 2 3250 5637
e-mail: slavka.kuricova@rtvs.sk

o.z. STV :

Natália Hoppanová, PhDr., o.z. STV
mobil: +421 919 248 091
tel.: +421 2 6061 3384
e-mail: natalia.hoppanova@rtvs.sk
e-mail: telexim@rtvs.sk


STVR ponúka do nájmu nasledovné nebytové priestory: