Generálny riaditeľ STVR
Mgr. Igor Slanina, zástupca generálneho riaditeľa
02/6061 1204
02/6061 1205
e-mail
Odbor zvláštnych činností 

JUDr. Peter Dorčák, vedúci odboru
   
Odbor vnútornej kontroly
02/6061 1254

 
Štúdio STVR Banská Bystrica
Mgr. Miroslav Debnár, PhD., riaditeľ 048/47 17 179 e-mail
 
Štúdio STVR Košice
MgA. Jaroslav Kerner, riaditeľ 055/72 33 730 e-mail
 
Sekcia generálneho riaditeľa
Riaditeľ
02/6061 1203


Odbor právny, Mgr. Vladimír Ruman, vedúci odboru 02/6061 1266
e-mail
Odbor medzinárodnej spolupráce, PhDr. Slavomíra Kubičková, vedúca odboru 02/3250 5560 e-mail
Odbor verejného obstarávania, Mgr. Tomáš Barbírik, poverený vedením
02/6061 1102e-mail
Odbor projektového riadenia,  Ing. Štefan Csobó, vedúci odboru  e-mail
Odbor výskumu,  Ing. Hana Radová, vedúca odboru 02/6061 1249 e-mail
 
Odbor kreatívnych centier, Mgr. Daniela Riavová, vedúca odboru

e-mail
 
Sekcia ekonomiky
Ing. Eduard Čengel, riaditeľ
02/6061 1142
e-mail
Odbor financií a účtovníctva, Ing. Jaroslava Šmátralová, poverená vedením 02/6061 1139
e-mail
Odbor rozpočtu a kontrolingu, Ing. Michal Brokeš, vedúci odboru 02/6061 1157
e-mail
Odbor obchodu, Ing. Diana Ozdinová, poverená vedením 02/6061 4143 e-mail
Odbor výberu úhrad, Ing. Ľuboš Bohucký, MBA, vedúci odboru 02/3250 5252 e-mail
     
Sekcia ľudských zdrojov
RNDr. Anton Iglár, poverený vedením 02/6061 1278
e-mail
     
Sekcia marketingu a komunikácie

Bc. Andrea Pivarčiová, poverená vedením 02/6061 1159
e-mail
Odbor komunikácie, Mgr. Zuzana Vicelová, vedúca odboru
02/6061 1107
e-mail 
Odbor kreatívy, Mgr. art. Roman Kettner, vedúci odboru 02/6061 2044 e-mail
  

Sekcia techniky
Ing. Roman Skřivánek, poverený vedením
02/6061 1108 e-mail
Odbor IT a mediálnych systémov, Jozef Just, vedúci odboru
 
e-mail
Odbor techniky SRo, Ing. Igor Zachar, vedúci odboru 02/3250 7722 e-mail
Odbor techniky STV, Ing. Miloš Figura, vedúci odboru 02/6061 2485
e-mail
Odbor archívu STVR, Bc. Peter Bachan, vedúci odboru
02/3250 8747 e-mail
Odbor distribúcie, Ing. Ivana Holíčková, vedúca odboru
 e-mail 
 

Sekcia spravodajstva
Mária Hlucháňová, poverená vedením
02/6061 2185 e-mail
Odbor spravodajstva a aktuálnej publicistiky SRo,
Ing. Oto Görner, poverený vedením
02/3250 8165 e-mail
Odbor spravodajstva a aktuálnej publicistiky STV,
Ing. Viera Krúpová, vedúca odboru

e-mail
Odbor výroby spravodajstva a aktuálnej publicistiky,
Mgr. art. Radoslav Gažo, vedúci odboru

e-mail
Odbor motorizmu a dopravnej mobility,
Ing. Ľuboš Kasala, PhD., poverený vedením
02/3250 8010 e-mail
 

Sekcia športu
Mgr. Pavol Gašpar, poverený vedením
02/6061 1321 e-mail
Odbor športového spravodajstva a publicistiky a športových prenosov SRo
Mgr. Matúš Čunderlík, vedúci odboru

e-mail
Odbor športového spravodajstva a publicistiky a športových prenosov STV
Matúš Krutý, vedúci odboru
02/6061 1111 e-mail
Odbor výroby športového spravodajstva a publicistiky
Mgr. Róbert Méder, vedúci odboru

e-mail
 
Slovenská televízia
Mgr. Vincent Štofaník, riaditeľ
02/6061 1221
e-mail
Programová služba :1,  Mgr. Zuzana Kroupa, intendantka  
e-mail
Programová služba :2, Mgr. Branislav Šanta, intendant 02/6061 2500 e-mail
Programová služba :24, Mgr. Juraj Helbich, poverený vedením
 e-mail  
Programová služba :Šport, Mgr. Marcel Merčiak, poverený vedením

e-mail
Odbor televízneho obsahu, Mgr. Vladimír Bednár, vedúci odboru
 e-mail 
Odbor akvizícií, Ing. Katarína Slováková, vedúca odboru 02/6061 1247
e-mail
Odbor televíznej výroby, Mgr. Ivana Kurincová, vedúca odboru02/6061 1251e-mail 


Slovenský rozhlas

Mgr. Roman Bomboš, poverený vedením
02/3250 6100 e-mail
Rádio Slovensko, Mgr. Roman Bomboš, intendant
02/3250 6100 e-mail

Rádio Regina,  Mgr. Eleonóra Turancová, intendantka
02/3250 6218
e-mail

Rádio Devín, Mgr. Zuzana Belková, intendantka
 e-mail 
Rádio Slovakia International, Mgr. Jozefína Mikleová, intendantka
02/3250 6600
e-mail
Rádio Pyramída, Litera, Junior, Mgr. Tomáš Bartoněk, šéfdramaturg  
e-mail
Rádio_FM, Ing. Janka Imrichová, intendantka 02/3250 6405 e-mail
Odbor slovesného obsahu, Mgr.art. Ladislav Kerata, ArtD., vedúci odboru
02/3250 8604 e-mail
Odbor hudobného obsahu,  Ing. Richard Bednár, PhD., vedúci odboru 
e-mail
Odbor rozhlasovej výroby, Mgr. Beáta Vadovičová, vedúca odboru  e-mail 
 
Sekcia národnostného vysielania
Attila Lovász, riaditeľ 055/3250 6500 e-mail
    
Sekcia online služieb
Mgr. Peter Földváry, poverený vedením
e-mail
Odbor online infraštruktúry, Bc. Ľubomír Ondrejkovič, vedúci odboru

e-mail
Odbor online produktov a služieb, Mgr. Ľuboš Konečný, vedúci odboru
 e-mail 
 
Sekcia rozvoja a správy majetku

Róbert Šimek, poverený vedením

e-mail
 


Informácie o úhradách (koncesionárske poplatky) za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska pre domácnosti a pre zamestnávateľov sa nachádzajú na stránke www.uhrady.rtvs.sk . Na stránke sa nachádzajú aj kontaktné údaje.


V prípade, že ste nenašli hľadaný kontakt, obráťte sa e-mailom na Sekciu komunikácie, vzťahy s verejnosťou.