Riaditelia RTVS
 
PhDr. Miloslava Zemková* 01. 01. 2011 - 10. 02. 2011
PhDr. Miloslava Zemková 10. 02. 2011 - 26. 06. 2012
Ing. Daniela Vašinová, Ing. Peter Ondro* 26. 06. 2012 - 01. 08. 2012
Ing. Václav Mika 01. 08. 2012 - 01. 08. 2017
PhDr. Jaroslav Rezník            

02. 08. 2017 - 01. 08. 2022
Mgr. Ľuboš Machaj

02. 08. 2022


_______
Pozn.: */ štatutárni zástupcovia