Výkonná rada RTVS
 
Programová rada RTVS


 

Výkonná rada RTVS je poradným orgánom generálneho riaditeľa RTVS.
Programová rada RTVS zasadá 1 x týždenne a prerokúva najmä:

 

- otázky realizácie programovej služby
- otázky napĺňania programovej štruktúry
- výsledky analýz programov a počúvanosti
- ohlasy poslucháčov
- koordináciu výkonov, prác a postupov medzi programovými službami
- problematiku technického zabezpečenia výroby a vysielania programu
- postup riešenia otázok definovaných Výkonnou radou
- organizačné otázky