Informácie o úhradách za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania pre domácnosti a pre zamestnávateľov sa nachádzajú na stránke www.uhrady.rtvs.sk .