Slovenská televízia

Programoví hlásatelia, ale najmä hlásateľky, boli späté s televíziou na Slovensku od počiatku jej vysielania v roku 1956. Prvou hlásateľkou bola Hilda Michalíková, ktorá zasadla do hlásateľského kresla v priestoroch vysielača Kamzík už pri štarte vysielania. Po nej sa denne prihovárali divákom ďalší programoví hlásatelia, ktorí boli internými zamestnancami, alebo s televíziou spolupracovali externe. Prvou internou hlásateľkou bola Blažena Kočtúchová.
Hlásateľská profesia nebola charakteristická len pre slovenskú /resp. česko-slovenskú/ televíziu. Verejnoprávna televízia ju využíva v Taliansku, stretávajú sa s ňou diváci v Írsku, Belgicku, v severských štátoch.
Slovenská televízia zrušila hlásateľské posty pri krízovom režime v roku 2003, rovnaký krok uskutočnila drvivá väčšina európskych televízií vrátane Českej televízie /2004/. Na Slovensku obnovila hlásateľské pozície len komerčná televízia na špeciálnom programe /október 2008/.
STV od jesene 2008 /napr. pri tematických vysielaniach a v iných výnimočných či špeciálnych prípadoch/ zaviedla funkciu programových moderátorov /prvou bola 1. septembra na Deň Ústavy SR Alena Heribanová/.
V prehľade sú uvedené iba roky, týkajúce sa postov hlásateľov. Niektorí z nich po odchode z programovej hlásateľne pôsobili na iných postoch v STV /moderátori, dramaturgovia, dabing a i./.

 
INTERNÍ      EXTERNÍ *
       
TŠ Bratislava      TŠ Bratislava
       
Blažena Kočtúchová  /1959 – 1970/    Hilda Michalíková
Jarmila Košťová  /1957 – 1968/ **    Hana Koščová
Dana Hermanová  /1957 – 1968/ **    Viera Žilavá
Elena Galanová  /1957 – 1977/ **    Olívia Borská
Eleonóra Beňačková  /1965 – 1997/    Miloš Bubán
Jana Hauserová  /1968 – 1988/    Ľudmila Farkašovská
Marta Rapaičová  /1969 – 1990/    Petra Fükeová
Adela Straková  /1970 – 1996/    Hana Rendeková
Viera Antošková  /1978 – 1992/    Gabriela Pirošková
Alena Heribanová  /1979 – 2003/    Juraj Kiesel
Ema Tekelyová  /1981 – 1994/ **    Oľga Valentová
Soňa Müllerová  /1982 – 2003/ **    Viera Pospíšilová
Renáta Špačková  /1990 – 2003/ **    Renáta Klačanská
Jaroslav Buček  /1990 – 1999/    Renáta Kazíková
Hana Rapantová  /1993 – 2003/ **    
Jana Španková  /1994 – 1995/    TŠ KOŠICE
Adriana Kmotríková  /1990 – 1994/ ***    
Gabriela Haršányová  /1995 – 2003/ ***    Gabriela Ursínyová
Ľubomír Bajaník  /1996 – 2001/    Viera Petrusová
       Oľga Turoková
TŠ Košice      
       
Alžbeta Šebová  /1969 – 1995/    
Daniela Fedelešová  /1972 – 1973/    
____________________
Pozn.:
*/ pôsobiaci dlhodobejšie
**/ pôsobiaci najprv externe, neskôr interne
***/ pôsobiaci v TŠ Košice, neskôr v TŠ Bratislava
 
KONTAKTNÉ RELÁCIE O STV

Programové hlásateľky uvádzali aj relácie, ktoré informovali o programe, výrobe a dianí v televízii. Takéto relácie sa s jedinou prestávkou vysielali od roku 1975 pod viacerými názvami, vývojom prešla aj ich dramaturgia.
Nad listami divákov /1975 - 1989, obnovená pod rovnakým názvom 1999 - 2000/;
Televízny informačný kaleidoskop, tiež aj TIK /1990-1998, obnovená pod rovnakým názvom 2001 - 2002/.
Relácie uvádzali hlásateľky a moderátorky Ema Tekelyová, Izabela Pažítková, Nora Beňačková, Ada Straková, Viera Antošková, Soňa Müllerová, Hana Rapantová, Alena Heribanová, Viera Žilavá, Marta Rapaičová, Jana Kamenistá,  Gabriela Haršányová a ďalšie.
Spočiatku sa vysielalo len zo štúdia, kde boli ako hostia prizývaní na rozhovor aj televízni pracovníci – šéfredaktori, dramaturgovia, režiséri a další pracovníci,  rozhovory bývali ilustrované ukážkami z filmov a z výroby relácií. Obrazové dokrútky a reportáže „z terénu“ pribúdali a postupne nahrádzali prostredie štúdia. K novinkám patrilo tiež moderovanie v externom prostredí. Relácie sa vysielali raz týždenne. V rokoch, keď v komerčných televíziách prišli do módy tzv. „riaditeľské talkshow“, STV vysielala Odpovede z obrazovky /2003 - 2006/.Od 1. septembra 2008 sa vysiela v rámci denného formátu Fokus raz týždenne aj relácia Fokus – Slovenská televízia.
Dramaturgia relácie pri výbere tém vychádzala najmä z listov a telefonátov divákov, neskôr pribudli e-maily a diskusné fóra na internetovej stránke televízie. Početnosť ohlasov dokumentujú napríklad údaje, že v roku 2007 bolo STV adresovaných 5.000 listov a 6.000 e-mailov. Internetová stránka STV eviduje cca 2.500 otázok a ohlasov.