RTVS ponúka študentom stredných a vysokých škôl možnosť aplikovať svoje nadobudnuté teoretické poznatky do praxe, a tak sa aktívne zapojiť do pracovného procesu, či už v rámci televízneho alebo rozhlasového vysielania.

Stáže sú krátkodobé alebo dlhodobé, realizované priamo na útvaroch RTVS, kde pod mentorským vedením stážisti pracujú na svojom konkrétnom projekte alebo vykonávajú konkrétnu pracovnú činnosť. Stáže sú neplatené.

O študentskú stáž sa môže uchádzať študent:

- predložením svojho konkrétneho projektu ( v rámci študentských prác - ročníková, bakalárska, diplomová, rigorózna), ktorý by chcel v podmienkach RTVS realizovať
- prihlásením  sa na študentskú stáž (prijímanie na stáž podľa aktuálne voľných kapacít).

V prípade záujmu nám pošli motivačný list a CV s uvedením dôvodu, prečo máš záujem zúčastniť sa stáže a prečo by si mal práve Ty stáž v RTVS získať, na kariera@rtvs.sk .

Študentská stáž je výborný spôsob, ako sa po skončení školy uchádzať o zamestnanie v RTVS alebo spoluprácu s RTVS. Tešíme sa na Teba!