Pri tvorbe rozpočtu na rok 2011 sa prikročilo k zásadnej zmene v metodike zostavovania rozpočtu. Kým v predchádzajúcich obdobiach bol rozpočet STV, ako aj SRo postavený ako rozpočet nákladov a výnosov, v roku 2011 je zostavený v štruktúre príjmov a výdavkov v štruktúre platnej rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42 (vrátane príslušných dodatkov), ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia. Určuje to zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnejšie informácie v prílohe.


Prílohy

rok 2024

Rozpočet RTVS 2024 (PDF, 1.0MB)

Prílohy k rozpočtu RTVS 2024 (PDF, 1.1MB)

Programový koncept RTVS 2024 (PDF, 2.1MB)

rok 2023

2. zmena rozpočtu RTVS na rok 2023 (PDF, 918kB)

Prílohy k 2. zmene rozpočtu RTVS na rok 2023 (PDF, 570kB)

1. zmena rozpočtu RTVS na rok 2023 (PDF, 841kB)

Prílohy k 1. zmene rozpočtu RTVS na rok 2023 (PDF, 575kB)

Rozpočet RTVS 2023 (PDF, 1.2MB)

Prílohy k rozpočtu RTVS 2023 (PDF, 582kB)

Programový koncept RTVS 2023 (PDF, 1.9MB)

rok 2022

2. zmena rozpočtu RTVS na rok 2022 (PDF, 948kB)

2. zmena rozpočtu RTVS na rok 2022 - prílohy (PDF, 567kB)

1. zmena rozpočtu RTVS na rok 2022 (PDF, 1.3MB)

Rozpočet RTVS 2022 (PDF, 1.3MB)

Prílohy k rozpočtu RTVS 2022 (PDF, 593kB)

Programový koncept RTVS 2022 (PDF, 1.6MB)

rok 2021

2. zmena rozpočtu RTVS na rok 2021 (PDF, 1.3MB)

1. zmena rozpočtu RTVS na rok 2021 (PDF, 2.7MB)

Rozpočet RTVS 2021 (PDF, 1.2MB)

Prílohy k rozpočtu 2021 - ekonomika (PDF, 1.1MB)

Programový koncept SRo na rok 2021 (PDF, 478kB)

Programový koncept STV a explikácia ku Programovému konceptu RTVS na rok 2021 (PDF, 1.2MB)

rok 2020

2. zmena rozpočtu RTVS na rok 2020 (PDF, 1.8MB)

1. zmena rozpočtu RTVS na rok 2020 (PDF, 4.1MB)

Rozpočet a programový koncept RTVS na rok 2020 (PDF, 1.3MB)

Prílohy k rozpočtu a programovému koceptu RTVS na rok 2020 (PDF, 593kB)

Programový koncept STV na rok 2020 (PDF, 463kB)

Programový koncept SRo na rok 2020 (PDF, 477kB)

rok 2019

3. zmena rozpočtu RTVS na rok 2019 (PDF, 3.2MB)

2. zmena rozpočtu RTVS na rok 2019 (PDF, 3.4MB)

1. zmena rozpočtu RTVS na rok 2019 (PDF, 3.7MB)

Prílohy k rozpočtu a programovému konceptu RTVS na rok 2019 (PDF, 554kB)

Rozpočet a programový koncept RTVS na rok 2019 (PDF, 1.2MB)

rok 2018

6. zmena rozpočtu RTVS na rok 2018 (PDF, 2.9MB)

5. zmena rozpočtu RTVS na rok 2018 (PDF, 3.2MB)

4. zmena rozpočtu RTVS na rok 2018 (PDF, 3.1MB)

3. zmena rozpočtu RTVS na rok 2018 (PDF, 3.0MB)

2. zmena rozpočtu RTVS na rok 2018 (PDF, 2.4MB)

1. zmena rozpočtu RTVS na rok 2018 (PDF, 3.8MB)  

Rozpočet a programový koncept RTVS na rok 2018 (PDF, 3.3MB)

rok 2017

3. zmena rozpočtu RTVS na rok 2017 (PDF, 230kB)

2. zmena rozpočtu RTVS na rok 2017 (PDF, 176kB)

1. zmena rozpočtu RTVS na rok 2017 (PDF, 195kB)

Rozpočet a programový koncept RTVS na rok 2017 (PDF, 628kB)

rok 2016

2. zmena rozpočtu RTVS na rok 2016 (PDF, 292kB)

1. zmena rozpočtu RTVS na rok 2016 (PDF, 147kB)

Rozpočet a programový koncept RTVS na rok 2016 (PDF, 1.0MB)

rok 2015

2. zmena rozpočtu RTVS na rok 2015 (PDF, 124kB)

Príloha 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2015 (PDF, 47kB)

1. zmena rozpočtu RTVS na rok 2015 (PDF, 120kB)

Príloha 1. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2015 (PDF, 47kB)

Rozpočet RTVS na rok 2015
(PDF, 1.2MB)

rok 2014

2. zmena rozpočtu RTVS na rok 2014 (PDF, 159kB)

Príloha 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2014 (PDF, 49kB)