- vydaný v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS (PDF, 195kB)