RTVS (ZIP, 8.1MB)

Jednotka (ZIP, 3.5MB)

Dvojka (ZIP, 2.7MB)

Trojka (ZIP, 4.9MB)

Rádio Slovensko (ZIP, 3.7MB)

Rádio Regina (ZIP, 4.8MB)

Rádio Devín (ZIP, 3.5MB)

Rádio_FM (ZIP, 3.4MB)

Rádio Klasika (ZIP, 2.4MB)

Rádio Litera (ZIP, 2.3MB)

Rádio Junior (ZIP, 2.3MB)

Rádio Patria (ZIP, 2.4MB)

Radio Slovakia International (ZIP, 2.6MB)

Rádio Pyramída (PDF, 125kB)

Zelená vlna (ZIP, 2.2MB)


Logo RTVS anglická verzia / Logo RTVS English version (JPG, 73kB)

Logo RTVS anglická čierno-biela verzia / Logo RTVS black/white English version (PDF, 78kB)


Dizajn manuál na použitie loga RTVS (PDF, 830kB)


Akékoľvek použitie loga je možné len so súhlasom RTVS. Použitie loga je podmienené schvaľovacím procesom RTVS.

Všetky podklady je potrebné zasielať na schválenie v dostatočnom časovom predstihu.

Kontaktný e-mail: press@rtvs.sk