RTVS

Jednotka

Dvojka

Rádio Slovensko

Rádio Regina

Rádio Devín

Rádio_FM

Rádio Klasika

Rádio Litera

Rádio Junior

Rádio Patria

Radio Slovakia International

Rádio Pyramída

Zelená vlna


Logo RTVS anglická verzia / Logo RTVS English version

Logo RTVS anglická čierno-biela verzia / Logo RTVS black/white English version


Dizajn manuál na použitie loga RTVS


Akékoľvek použitie loga je možné len so súhlasom RTVS. Použitie loga je podmienené schvaľovacím procesom RTVS.

Všetky podklady je potrebné zasielať na schválenie v dostatočnom časovom predstihu.

Kontaktný e-mail: press@rtvs.sk