24 (ZIP, 1.3MB)

RTVS (ZIP, 8.1MB)

Jednotka (ZIP, 3.5MB)

Dvojka (ZIP, 2.7MB)

Trojka (ZIP, 4.9MB)

Trojka - ukončenie (ZIP, 3.9MB)

Šport (ZIP, 6.3MB)

Rádio Slovensko (ZIP, 730kB)

Rádio Regina (ZIP, 365kB)

Rádio Regina Západ (ZIP, 424kB)

Rádio Regina Stred (ZIP, 423kB)

Rádio Regina Východ (ZIP, 426kB)

Rádio Devín (ZIP, 719kB)

Rádio_FM (ZIP, 403kB)

Rádio Klasika (ZIP, 2.4MB)

Rádio Litera (ZIP, 714kB)

Rádio Junior (ZIP, 718kB)

Rádio Patria (ZIP, 740kB)

Radio Slovakia International (ZIP, 741kB)

Rádio Pyramída (ZIP, 716kB)

Zelená vlna (ZIP, 730kB)


Logo RTVS anglická verzia / Logo RTVS English version (JPG, 73kB)

Logo RTVS anglická čierno-biela verzia / Logo RTVS black/white English version (PDF, 78kB)

Radio Slovakia International anglická verzia / English version (ZIP, 392kB)


Dizajn manuál na použitie loga RTVS (PDF, 674kB)

Dizajn manuál na použitie loga SRo (PDF, 939kB)


Akékoľvek použitie loga je možné len so súhlasom RTVS. Použitie loga je podmienené schvaľovacím procesom RTVS.

Všetky podklady je potrebné zasielať na schválenie v dostatočnom časovom predstihu.

Kontaktný e-mail: press@rtvs.sk