Štatút Etickej komisie

Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov

Etický kódex novinára

Etický kódex pracovníkov a spolupracovníkov Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS pre správanie sa na sociálnych sieťach


Členmi Etickej komisie, ktorých členstvo je viazané na pracovnú funkciu, sú:

a) riaditeľ Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky - Juraj Rybanský

b) riaditeľ Sekcie generálneho riaditeľa - Marek Knut

c) riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov - Roman Tóth

d) vedúci Odboru právneho - Pavol Čverha


Členmi Etickej komisie, ktorých vymenoval generálny riaditeľ, sú:

Mária Horváthová, odborníčka RTVS na mediálne právo

Boris Koreň, vedúci odboru aktuálnej publicistiky SRo, SSŠP RTVS

Juraj Fellegi, vedúci odboru televízneho spravodajstva SSŠP RTVS


Komisia si za svojho predsedu zvolila Romana Tótha.