Štatút Etickej komisie

Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov

Etický kódex novinára

Etický kódex pracovníkov a spolupracovníkov Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS pre správanie sa na sociálnych sieťach


Členmi Etickej komisie, ktorých členstvo je viazané na pracovnú funkciu, sú:

a) riaditeľ Sekcie spravodajstva a publicistiky - Vahram Chuguryan

b) riaditeľ Sekcie športu - Matej Hajko

c) riaditeľ Sekcie generálneho riaditeľa - Marek Knut

c) riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov - Václav Staškovič

d) vedúci Odboru právneho - Vladimír Ruman


Členmi Etickej komisie, ktorých vymenoval generálny riaditeľ, sú:

a) Zuzana Hudecová, poverená vedením programovej služby Jednotka

b) Michal Dzurjanin, riaditeľ Sekcie programových služieb SRo

c) Mária Horváthová, senior právnik Sekcie generálneho riaditeľa RTVS

d) Boris Koreň, projektový manažér

e) Ivan T. Priehradný, zástupca z radov odborov


Komisia si za svojho predsedu zvolila Vladimíra Rumana.