Štatút Etickej komisie (PDF, 222kB)

Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov (PDF, 442kB)

Etický kódex novinára (PDF, 384kB)

Etický kódex pre komunikáciu na internete (PDF, 157kB)


(PDF, 363kB)

Členmi Etickej komisie, ktorých členstvo je viazané na pracovnú funkciu, sú:

a) riaditeľ Sekcie spravodajstva a publicistiky - Vahram Chuguryan

b) riaditeľ Sekcie športu - Matej Hajko

c) riaditeľ Sekcie generálneho riaditeľa - Marek Knut

c) riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov - Václav Staškovič

d) vedúci Odboru právneho - Vladimír Ruman


Členmi Etickej komisie, ktorých vymenoval generálny riaditeľ, sú:

a) Michal Dzurjanin, riaditeľ Sekcie programových služieb SRo

b) Boris Koreň, projektový manažér

c) Ivan T. Priehradný, zástupca z radov odborov

d) Zuzana Koláriková, právnička odboru právneho RTVS

e) Judita Gembická, šéfdramaturgička televíznej programovej služby Trojka

Komisia si za svojho predsedu zvolila Vladimíra Rumana.