Štatút Etickej komisie

Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov

Etický kódex novinára

Etický kódex pre komunikáciu na internete


Členmi Etickej komisie, ktorých členstvo je viazané na pracovnú funkciu, sú:

a) riaditeľ Sekcie spravodajstva a publicistiky - Vahram Chuguryan

b) riaditeľ Sekcie športu - Matej Hajko

c) riaditeľ Sekcie generálneho riaditeľa - Marek Knut

c) riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov - Václav Staškovič

d) vedúci Odboru právneho - Vladimír Ruman


Členmi Etickej komisie, ktorých vymenoval generálny riaditeľ, sú:

a) Michal Dzurjanin, riaditeľ Sekcie programových služieb SRo

b) Boris Koreň, projektový manažér

c) Ivan T. Priehradný, zástupca z radov odborov


Komisia si za svojho predsedu zvolila Vladimíra Rumana.