Štatút Etickej komisie (PDF, 222kB)

Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov (PDF, 442kB)

Etický kódex pre komunikáciu na internete (PDF, 157kB)


Členmi Etickej komisie, ktorých členstvo je viazané na pracovnú funkciu, sú:

a) riaditeľ Sekcie spravodajstva a publicistiky -  Anna Sámelová

b) riaditeľ Sekcie športu - Ján Žgravčák

c) riaditeľ Sekcie generálneho riaditeľa -  Matúš Miklošík

c) riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov -  Anton Iglár

d) vedúci Odboru právneho - Vladimír Ruman


Členmi Etickej komisie, ktorých vymenoval generálny riaditeľ, sú:

a) Ľuboš Černák, riaditeľ Sekcie programových služieb SRo

b) Boris Koreň, projektový manažér

c) Ivan T. Priehradný, zástupca z radov odborov

d) Natália Káčerová, senior právnik odboru právneho

e) Judita Gembická, šéfdramaturgička televíznej programovej služby Trojka


Komisia si za svojho predsedu zvolila Vladimíra Rumana.