Pod označením „Digitálny spôsob príjmu“ rozumieme : príjem internetového vysielania, mobilné aplikácie, príjem satelitného vysielania ako aj príjem experimentálneho pozemného vysielania v systéme DAB+.

Vysielanie prostredníctvom internetu:


Rádio Slovensko
Rádio Regina Západ
Rádio Regina Stred
Rádio Regina Východ
Rádio Devín
Rádio_FM
Rádio Pyramída
Rádio Litera
Rádio Junior
Rádio Patria
Rádio Slovakia International


Experimentálne pozemné digitálne vysielanie v systéme DAB+:

Technické parametre vysielačov uvedených do prevádzky

lokalita: Bratislava Kamzík
frekvenčný blok: 12C / 227,36MHz
nadmorská výška: 427 m
ERP: 3,6 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Nitra Zobor
frekvenčný blok: 10C / 213,360
nadmorská výška: 550 m
ERP: 10 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Košice Heringeš
frekvenčný blok: 12B/ 225,648 MHz
nadmorská výška: 324 m
ERP: 2 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Banská Bystrica - Laskomer
frekvenčný blok: 12A/ 223,936 MHz
nadmorská výška: 620 m
ERP: 2 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita : Žilina - Krížava
frekvenčný blok : 12A/223,936 MHz
nadmorská výška : 1452 m
ERP: 2kW
kompresný systém HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita : Dunajská Streda
frekvenčný blok : 12C/227,36 MHz
nadmorská výška : 112 m
ERP: 620 W
kompresný systém HE-AACv.1


Programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Regina Z/S/V, Rádio_FM, Rádio Junior, Rádio Devín, Rádio Litera  a Rádio Patria v kombinácii s Radio Slovakia International.

Experimentálne vysielanie slúži na testovanie parametrov vysielania a optimalizácie pokrytia, preto uvedené parametre môžu byť v priebehu testu dočasne pozmenené prevádzkovateľmi experimentálneho vysielania - spoločnosťou Towercom, a.s. a spoločnosťou AVIS s.r.o.

Pokrytie je vypočítané podľa odporúčania  ITU-R P. 1812-3 a modelované na príjem signálu vo výške 1,5 m nad zemou s užitočnou intenzitou poľa  Emed = 58 dBµV/m.

Grafické zobrazenie zodpovedá matematickému modelu šírenia a môže sa od skutočného pokrytia v danej lokalite nevýznamne líšiť.

Vysielanie prostredníctvom satelitu:
technické parametre satelitu ASTRA 3B :


DVB - S2
pozícia: 23,5 o východne
frekvencia: 12 363 MHz
polarizácia: vertikálna
modulácia: 8PSK
FEC: 3/4
Symbolová rýchlosť: 29 500 kS/s
Pokrytie pre satelit ASTRA 3B: