Pod označením „Digitálny spôsob príjmu“ rozumieme: príjem internetového vysielania, mobilné aplikácie, príjem satelitného vysielania ako aj príjem experimentálneho pozemného vysielania v systéme DAB+.

Experimentálne pozemné digitálne vysielanie v systéme DAB+:

Technické parametre vysielačov uvedených do prevádzky

Vysielač pásmo Mód Modulácia Kanál Frekvencia Polarizácia ERP
Banská Bystrica - Laskomer
III. I DQPSK 12A 223,936 MHz vertikálna 3,00 kW
Banská Bystrica - Suchá Hora III. I DQPSK 12A 223,936 MHz vertikálna 5,00 kW
Borský Mikuláš III. I DQPSK 6D 187,072 MHz vertikálna 5,00 kW
Bratislava - Kamzík III. I DQPSK 12C 227,360 MHz vertikálna 3,60 kW
Košice - Dubník III. I DQPSK 10C 213,360 MHz vertikálna 5,00 kW
Košice - Heringeš III. I DQPSK 12B 225,648 MHz vertikálna 2,00 kW
Nitra - Zobor III. I DQPSK 10C 213,360 MHz vertikálna 10,00 kW
Poprad - Hranovnica III. I DQPSK 9A 202,928 MHz vertikálna 5,50 kW
Považská Bystrica III. I DQPSK 8A 195,936 MHz vertikálna 1,80 kW
Prievidza III. I DQPSK 12A 223,936 MHz vertikálna 0,70 kW
Rimavská Sobota - Paláska III. I DQPSK 11C 220,352 MHz vertikálna 5,00 kW
Ružomberok - Úložisko III. I DQPSK 8A 195,936 MHz vertikálna 5,00 kW
Spišské Podhradie - Rudnik III. I DQPSK 9A 202,928 MHz vertikálna 1,00 kW
Trenčín - Nad Oborou III. I DQPSK 12C 227,360 MHz vertikálna 4,70 kW
Žilina - Krížava III. I DQPSK 12A 223,936 MHz vertikálna 7,00 kW


Podrobnosti:

lokalita: Banská Bystrica - Laskomer
frekvenčný blok: 12A / 223,936 MHz
nadmorská výška: 620 m
ERP: 3 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Banská Bystrica - Suchá Hora
frekvenčný blok: 12A / 223, 936 MHz
nadmorská výška: 1223 m
ERP: 5,0 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Borský Mikuláš - Šaštín Stráže
frekvenčný blok: 6D / 187,072 MHz
nadmorská výška: 270 m
ERP: 5 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Bratislava - Kamzík
frekvenčný blok: 12C / 227,36MHz
nadmorská výška: 427 m
ERP: 3,6 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Košice - Dubník
frekvenčný blok: 10C / 213,360 MHz
nadmorská výška: 867 m
ERP: 5 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Košice - Heringeš
frekvenčný blok: 12B / 225,648 MHz
nadmorská výška: 324 m
ERP: 2 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Nitra - Zobor
frekvenčný blok: 10C / 213,360 MHz
nadmorská výška: 550 m
ERP: 10 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Poprad – Hranovnica
frekvenčný blok: 9A / 202,928 MHz
nadmorská výška: 864 m
ERP: 5,5 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Považská Bystrica
frekvenčný blok: 8A / 195, 936 MHz
nadmorská výška: 120 m
ERP: 1,8 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Prievidza
frekvenčný blok: 12A / 223,936 MHz
nadmorská výška: 340 m
ERP: 0,7 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Rimavská Sobota - Paláska
frekvenčný blok: 11C / 220,352 MHz
nadmorská výška: 510 m
ERP: 2,5 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Ružomberok - Úložisko
frekvenčný blok: 8A / 195,936 MHz
nadmorská výška: 729 m
ERP: 5 kW
kompresný systém HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Spišské Podhradie - Rudník
frekvenčný blok: 9A/202,928 MHz
nadmorská výška: 548 m
ERP: 1 kW
kompresný systém HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Trenčín - Nad Oborou
frekvenčný blok: 12C/227,360 MHz
nadmorská výška: 645 m
ERP: 4,7 kW
kompresný systém HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Žilina - Krížava
frekvenčný blok: 12A/223,936 MHz
nadmorská výška: 1452 m
ERP: 7kW
kompresný systém HE-AACv.1
mapa pokrytia

Programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Regina Z/S/V, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Patria, Radio Slovakia International, ďalej Rádio Litera, Rádio Junior a Rádio Pyramída.

Pokrytie je vypočítané podľa odporúčania ITU-R P. 1812-3 a modelované na príjem signálu vo výške 1,5 m nad zemou s užitočnou intenzitou poľa Emed = 58 dBµV/m pre oblasti označené svetlomodrou a 72 dBµV/m pre oblasti označené tmavomodrou.

Grafické zobrazenie zodpovedá matematickému modelu šírenia a môže sa od skutočného pokrytia v danej lokalite nevýznamne líšiť.


Vysielanie prostredníctvom internetu:


Rádio Slovensko
Rádio Regina Západ
Rádio Regina Stred
Rádio Regina Východ
Rádio Devín
Rádio_FM
Rádio Pyramída
Rádio Litera
Rádio Junior
Rádio Patria
Rádio Slovakia International


Vysielanie prostredníctvom satelitu:
technické parametre satelitu ASTRA 3C :


DVB - S2
pozícia: 23,5 o východne
frekvencia: 12 363 MHz
polarizácia: vertikálna
modulácia: 8PSK
FEC: 3/4
Symbolová rýchlosť: 29 500 kS/s
Pokrytie pre satelit ASTRA 3C: