Pod označením „Digitálny spôsob príjmu“ rozumieme: príjem internetového vysielania, mobilné aplikácie, príjem satelitného vysielania ako aj príjem experimentálneho pozemného vysielania v systéme DAB+.

Experimentálne pozemné digitálne vysielanie v systéme DAB+:

Technické parametre vysielačov uvedených do prevádzky

lokalita: Bratislava Kamzík
frekvenčný blok: 12C / 227,36MHz
nadmorská výška: 427 m
ERP: 3,6 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Borský Mikuláš – Šaštín Stráže
frekvenčný blok: 6D / 187,072 MHz
nadmorská výška: 270 m
ERP: 5 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Nitra Zobor
frekvenčný blok: 10C / 213,360
nadmorská výška: 550 m
ERP: 10 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Košice Heringeš
frekvenčný blok: 12B / 225,648 MHz
nadmorská výška: 324 m
ERP: 2 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Košice Dubník
frekvenčný blok: 10C / 213,360 MHz
nadmorská výška: 867 m
ERP: 5 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Banská Bystrica - Laskomer
frekvenčný blok: 12A / 223,936 MHz
nadmorská výška: 620 m
ERP: 2 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Žilina - Krížava
frekvenčný blok: 12A/223,936 MHz
nadmorská výška: 1452 m
ERP: 2kW
kompresný systém HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Trenčín Nad Oborou
frekvenčný blok : 12C/227,360 MHz
nadmorská výška : 645 m
ERP: 2,4 kW
kompresný systém HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Rimavská Sobota Paláska
frekvenčný blok: 11C / 220,352 MHz
nadmorská výška: 510 m
ERP: 2,5 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

lokalita: Prievidza
frekvenčný blok: 12A / 223,936 MHz
nadmorská výška: 340 m
ERP: 0,7 kW
kompresný systém: HE-AACv.1
mapa pokrytia

Programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Regina Z/S/V, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Patria, Radio Slovakia International, ďalej Rádio Litera, Rádio Junior a Rádio Pyramída.

Pokrytie je vypočítané podľa odporúčania ITU-R P. 1812-3 a modelované na príjem signálu vo výške 1,5 m nad zemou s užitočnou intenzitou poľa Emed = 58 dBµV/m pre oblasti označené svetlomodrou a 72 dBµV/m pre oblasti označené tmavomodrou.

Grafické zobrazenie zodpovedá matematickému modelu šírenia a môže sa od skutočného pokrytia v danej lokalite nevýznamne líšiť.


Vysielanie prostredníctvom internetu:


Rádio Slovensko
Rádio Regina Západ
Rádio Regina Stred
Rádio Regina Východ
Rádio Devín
Rádio_FM
Rádio Pyramída
Rádio Litera
Rádio Junior
Rádio Patria
Rádio Slovakia International


Vysielanie prostredníctvom satelitu:
technické parametre satelitu ASTRA 3B :


DVB - S2
pozícia: 23,5 o východne
frekvencia: 12 363 MHz
polarizácia: vertikálna
modulácia: 8PSK
FEC: 3/4
Symbolová rýchlosť: 29 500 kS/s
Pokrytie pre satelit ASTRA 3B: