Rozhlas a televízia Slovenska
Odbor obchodu STVR

Mlynská dolina
845 45 Bratislava
Slovensko


Radio and Television Slovakia
Commercial Dept.
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
Slovakia


Ing. Diana Ozdínová
vedúca Odboru obchodu STVR
tel.: +421 2 6061 4143
e-mail: diana.ozdinova@rtvs.sk
e-mail: telexim@rtvs.sk


Martina Belanová, o.z. STV
TELEXIM

Predaj práv programov a sekvencií do zahraničia a v tuzemsku a služby s tým spojené (zostrihy, projekcie, rešerše)
mobil: +421 905 200 838
tel.: +421 2 6061 3587
e-mail: martina.belanova@rtvs.sk
e-mail: telexim@rtvs.sk


Mgr. Lucia Šumská, o.z. STV
TELEXIM
Predaj práv programov a sekvencií do zahraničia a v tuzemsku a služby s tým spojené
Služby pre zahraničných a tuzemských klientov (komentátorské miesta, prepisy na DVD, výbery a zostrihy, rešerše a iné)
Prenájom štúdií, príp. iných priestorov STVR, o.z. STV, techniky, vozov, kostýmov, nábytku, rekvizít
mobil: +421 905 851 588
tel.: +421 2 6061 3384
e-mail: lucia.sumska@rtvs.sk
e-mail: services@rtvs.sk


Natália Hoppanová, PhDr., o.z. STV
TELEXIM

Prenájom dlhodobého majetku STVR, o.z. STV
Prenájom štúdií, príp. iných priestorov STVR, o.z. STV, techniky, vozov, kostýmov, nábytku, rekvizít
Predaj práv programov a sekvencií do zahraničia a v tuzemsku
mobil: +421 919 248 091
tel.: +421 2 6061 3384
e-mail: natalia.hoppanova@rtvs.sk
e-mail: telexim@rtvs.sk


Marianna Antalíková, DiS.art, o.z. STV
TELEXIM

Služby pre tuzemských klientov - prepisy na DVD, filmov a iných nosičov, výbery a zostrihy, rešerše
Predaj práv - spracovávanie ponúk, internet
spracovávanie autorských podkladov, prihlášok k dielam, hlásení pre ochranné organizácie
mobil: +421 905 852 702
tel.: +421 2 6061 4104
e-mail: marianna.antalikova@rtvs.sk
e-mail: telexim@rtvs.skMgr. Kristína Miškove, o.z. SRo
RADEXIM

Prenájom štúdií, foyer, tlačového centra, salónika, príp. iných priestorov STVR, o.z. SRo
Predaj práv zvukových záznamov v tuzemsku a do zahraničia
Služby pre tuzemských a zahraničných klientov
mobil: +421 919 245 636
tel.: +421 2 3250 5636
e-mail: kristina.miskove@rtvs.sk
e-mail: radexim@rtvs.sk 


Zuzana Schram, o.z. SRo
RADEXIM
Prenájom štúdií, foyer, tlačového centra, salónika, príp. iných priestorov STVR, o.z. SRo
Služby pre tuzemských klientov
Sklad nosičov
mobil: +421 919 245 635
tel.: +421 2 3250 5635
e-mail: zuzana.schram@rtvs.sk
e-mail: radexim@rtvs.sk


Mag. iur. Slávka Kuricová, o. z. SRo
RADEXIM

Prenájom dlhodobého majetku RTVS, o.z. SRo
Prenájom štúdií, foyer, tlačového centra, salónika, príp. iných priestorov STVR, o.z. SRo
mobil: +421 919 245 555
tel.: +421 2 3250 5637
e-mail: slavka.kuricova@rtvs.sk