Rekonštrukcia striech a fasád vybraných objektov v areáli RTVS: Štúdiový a vysielací blok, Trafostanica, Štúdiový blok a Montážna hala, Mlynská dolina, Bratislava

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA , Rekonštrukcia striech a fasád vybraných objektov v areáli RTVS: Štúdiový a vysielací blok, Trafostanica, Štúdiový blok a Montážna hala, Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava (ZIP, 40.2MB)

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia striech a fasád vybraných objektov v areáli RTVS: Štúdiový a vysielací blok, Trafostanica, Štúdiový blok a Montážna hala, Mlynská dolina, Bratislava" - k stavebnému konaniu (PDF, 923kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - oznámenie „Rekonštrukcia striech a fasád vybraných objektov v areáli RTVS: Štúdiový a vysielací blok, Trafostanica, Štúdiový blok a Montážna hala, Mlynská dolina, Bratislava" (PDF, 325kB)


Obnova a modernizácia obalového plášťa RTVS, fasády štúdiového a vysielacieho bloku, fasády štúdiového bloku, Bratislava"

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, Obnova a modernizácia obalového plášťa RTVS, fasády štúdiového a vysielacieho bloku, fasády štúdiového bloku, Bratislava (ZIP, 2225.9MB)

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Obnova a modernizácia obalového plášťa RTVS, fasády štúdiového a vysielacieho bloku, fasády štúdiového bloku, Bratislava" - k stavebnému konaniu (PDF, 1.0MB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - oznámenie „Obnova a modernizácia obalového plášťa RTVS, fasády štúdiového a vysielacieho bloku, fasády štúdiového bloku, Bratislava" (PDF, 244kB)