Rekonštrukcia striech a fasád vybraných objektov v areáli RTVS: Štúdiový a vysielací blok, Trafostanica, Štúdiový blok a Montážna hala, Mlynská dolina, Bratislava

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA , Rekonštrukcia striech a fasád vybraných objektov v areáli RTVS: Štúdiový a vysielací blok, Trafostanica, Štúdiový blok a Montážna hala, Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia striech a fasád vybraných objektov v areáli RTVS: Štúdiový a vysielací blok, Trafostanica, Štúdiový blok a Montážna hala, Mlynská dolina, Bratislava" - k stavebnému konaniu

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - oznámenie „Rekonštrukcia striech a fasád vybraných objektov v areáli RTVS: Štúdiový a vysielací blok, Trafostanica, Štúdiový blok a Montážna hala, Mlynská dolina, Bratislava"


Obnova a modernizácia obalového plášťa RTVS, fasády štúdiového a vysielacieho bloku, fasády štúdiového bloku, Bratislava"

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, Obnova a modernizácia obalového plášťa RTVS, fasády štúdiového a vysielacieho bloku, fasády štúdiového bloku, Bratislava

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Obnova a modernizácia obalového plášťa RTVS, fasády štúdiového a vysielacieho bloku, fasády štúdiového bloku, Bratislava" - k stavebnému konaniu

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - oznámenie „Obnova a modernizácia obalového plášťa RTVS, fasády štúdiového a vysielacieho bloku, fasády štúdiového bloku, Bratislava"