Výzva na predloženie cenovej ponuky


Energetický audit troch (3) samostatných budov RTVS Košice Rastislavova ulica (PDF, 351kB)

Stavebný dozor na stavbe: RTVS Košice. Obnova administratívnej budovy za účelom zlepšenia jej energetickej efektívnosti
(PDF, 1.1MB)

Príprava a vypracovanie troch (3) samostatných žiadostí o nenávratný finančný príspevok (PDF, 361kB)