Výzva na predloženie cenovej ponuky


Energetický audit troch (3) samostatných budov RTVS Košice Rastislavova ulica

Stavebný dozor na stavbe: RTVS Košice. Obnova administratívnej budovy za účelom zlepšenia jej energetickej efektívnosti

Príprava a vypracovanie troch (3) samostatných žiadostí o nenávratný finančný príspevok