Nasledovné informácie slúžia ako informačný zdroj pre všetkých, ktorí hľadajú podporu spustenia Audiokomentára na svojom TV prijímači.

Rovnakým spôsobom je možné Audiokomentár na jednotlivých televíznych prijímačoch vypnúť v prípade, že jeho aktuálne nastavenie sa javí ako rušivé.

Nasledovné informácie, rozdelené podľa výrobcu televíznych prijímačov sú čisto informačného a odporúčacieho charakteru :

TV od spoločnosti LG:

Funkciu AD podporujú všetky LG - TV od modelovej rady 2011

V prípade otázok môžete kontaktovať zákaznícku linku LG: 0850 111 154 (SR).

TV od spoločnosti Panasonic:

Funkciu AD podporujú všetky televízory Panasonic dostupné na Slovensku.

Na diaľkových ovládačoch k Panasonic televízorom neexistuje tlačidlo pre túto funkciu.

TV od spoločnosti Samsung:

Podľa dostupných informácií všetky modely TV Samsung od roku 2012 obsahujú možnosť Audiokomentára. Uvedenú funkciu nájdete v Menu cez :

Vysielanie > možnosť zvuku > zvukový popis

alebo

Systém > prístupnosť > popis zvuku

U niektorých modelov sa k Zvukovému popisu dostanete i priamo prostredníctvom tlačidla AD na diaľkovom ovládači.

V prípade, že vlastníte TV Samsung bez funkcie AD, je možné získať/doplniť ju prostredníctvom prídavného zariadenia typu Set-Top-Box.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok môžete kontaktovať, prípadne využiť služby bezplatnej zákazníckej infolinky Samsung: 0800 726 786.

TV od spoločnosti Sharp:

Zariadenia spoločnosti Sharp podporujúce funkciu Audio komentára:

LD145, LE154, LE350, 351, 352, LE747, LE757, LE760, 761, 762, LE855, 857, 858, UQ10

TV od spoločnosti Philips:

Ak chcete nastaviť Audiokomentár, odporúčame postupovať v Menu nasledovne :

Menu > Univerzálny prístup > Možnosti > Zvukový popis >zapnuté

Následne môžete skontrolovať, či je dostupná zvuková stopa s komentárom.

V ponuke Možnosti vyberte položku Jazyk zvuku a vyhľadajte jazyk zvuku označený ikonou oka nad ktorým je označenie +

TV od spoločnosti Sony:

Menu > Set-Up > Digital Set-Up > Audio Set-Up > Audio Description.