V roku 2019 sa uskutočnilo 14 zasadnutí Rady RTVS


 Rok 2019


Por. č.DátumDeňVýstupy zo zasadnutí
1. 16. 1.
streda
Zasadnutie Rady RTVS 16. januára 2019
2.
13. 2.
streda
Zasadnutie Rady RTVS 13. februára 2019
3.
21. 2.
štvrtok
Zasadnutie Rady RTVS 21. februára 2019
4.
20. 3.
streda
Zasadnutie Rady RTVS 20. marca 2019
5.
29. 4.
pondelok
Zasadnutie Rady RTVS 29. apríla 2019
6.
20. 5.
pondelok
Zasadnutie Rady RTVS 20. mája 2019
7.
19. 6.
streda
Zasadnutie Rady RTVS 19. júna 2019
8.
1. 7.
pondelok
Zasadnutie Rady RTVS 1. júla 2019
9.
12. 8.
pondelok
Zasadnutie Rady RTVS 12. augusta 2019
10.
6. 9.
piatok
Zasadnutie Rady RTVS 6. septembra 2019
11.
14. 10
pondelok
Zasadnutie Rady RTVS 14. októbra 2019
12.
11. 11.
pondelok
Zasadnutie Rady RTVS 11. novembra 2019
13. 11.12.
streda
Zasadnutie Rady RTVS 11. decembra 2019
14.
19. 12. štvrtok Zasadnutie Rady RTVS 19. decembra 2019