PLÁN ZASADNUTÍ RADY ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA NA ROK 2018

 

Termíny zasadnutí Rady RTVS v roku 2018

1.    18. januára    štvrtok   
2.   15. februára   štvrtok  
3.   21. marca   streda  
4.   26. apríla   štvrtok  
5.   17. mája - Košice
  štvrtok  
6.   21. júna   štvrtok  
7.     3. júla   utorok  
8.    23. augusta   štvrtok  
9.    20. septembra   štvrtok  
10.
   25. októbra
  štvrtok
11.    22. novembra   štvrtok  
12.    13. decembra   štvrtok  

   
 
       
  • V zmysle par. 14 ods. 5 zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS Rada zasadá najmenej 12-krát do roka.
  • Na rok 2018 sa plánuje 12 zasadnutí Rady RTVS, v prípade potreby bude Rada RTVS rokovať aj mimo  plánovaných termínov.
  • Bežný rokovací deň je štvrtok. V prípade nevyhnutnosti môže byť rokovanie Rady RTVS operatívne zaradené aj na iný deň v týždni.
  • Miestom rokovania Rady RTVS je Bratislava. V priebehu roka 2018 Rada absolvuje dve výjazdové rokovania v Banskej Bystrici a v Košiciach.