PLÁN ZASADNUTÍ RADY ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA NA ROK 2018

 

Termíny zasadnutí Rady RTVS v roku 2019

1.    16. januára    streda  
2.   13. februára   streda  
3.   21. februára   štvrtok  
4.   20. marca   streda  
5.   29. apríla 
  pondelok  
6.   20. mája   pondelok  
7.   19. júna   streda  
8.     1. júla   pondelok  
9.   12. augusta   štvrtok  
10.
  19. septembra
  štvrtok
11.   17. októbra   štvrtok  
12.   14. novembra   štvrtok  
13.
  12. decembra
  štvrtok  
       
  • V zmysle par. 14 ods. 5 zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS Rada zasadá najmenej 12-krát do roka.
  • Na rok 2018 sa plánuje 12 zasadnutí Rady RTVS, v prípade potreby bude Rada RTVS rokovať aj mimo  plánovaných termínov.
  • Bežný rokovací deň je štvrtok. V prípade nevyhnutnosti môže byť rokovanie Rady RTVS operatívne zaradené aj na iný deň v týždni.
  • Miestom rokovania Rady RTVS je Bratislava. V priebehu roka 2018 Rada absolvuje dve výjazdové rokovania v Banskej Bystrici a v Košiciach.