PLÁN ZASADNUTÍ RADY ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA NA ROK 2023

 

Termíny zasadnutí Rady RTVS v roku 2023

1.    12. januára    štvrtok  
2.   26. januára   štvrtok  
3.   9. februára
  štvrtok  
4.   23. februára   štvrtok  
5.   9. marca
  štvrtok  
6.   23. marca
  štvrtok  
7.  13. apríla
  štvrtok  
8.   27. apríla
  štvrtok  
9.   11. mája
  štvrtok  
10.
  25. mája
  štvrtok
11.   8. júna
  štvrtok  
12.   22. júna
  štvrtok  
13.
  6. júla
  štvrtok  
14.  24. augusta
  štvrtok  
15. 7. septembra
  štvrtok 
16. 21. semptembra
  štvrtok 
17. 12. októbra
  štvrtok 
18. 26. októbra
  štvrtok 
19. 9. novembra  štvrtok 
20. 23. novembra
  štvrtok 
21. 7. decembra
  štvrtok 
22.14. decembra
  štvrtok 
    
  • V zmysle par. 14 ods. 5 zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS Rada zasadá najmenej 12-krát do roka.
  • Na rok 2023 sa plánuje 22 zasadnutí Rady RTVS, v prípade potreby bude Rada RTVS rokovať aj mimo  plánovaných termínov.
  • Bežný rokovací deň je štvrtok. V prípade nevyhnutnosti môže byť rokovanie Rady RTVS operatívne zaradené aj na iný deň v týždni.
  • Miestom rokovania Rady RTVS je Bratislava. V priebehu roka 2021 Rada absolvuje dve výjazdové rokovania v Banskej Bystrici a v Košiciach.