PLÁN ZASADNUTÍ RADY ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA NA ROK 2018

 

Termíny zasadnutí Rady RTVS v roku 2018

1.    18. januára    štvrtok   
2.   15. februára   štvrtok  
3.   21. marca   streda  
4.   26. apríla   štvrtok  
5.   17. mája 
  štvrtok  
6.   14. júna   štvrtok  
7.     2. júla   pondelok  
8.    13. augusta   pondelok  
9.    12. septembra   streda  
10.
   4. októbra
  štvrtok
11.    7. novembra   streda  
12.    12. decembra   streda  

   
 
       
  • V zmysle par. 14 ods. 5 zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS Rada zasadá najmenej 12-krát do roka.
  • Na rok 2018 sa plánuje 12 zasadnutí Rady RTVS, v prípade potreby bude Rada RTVS rokovať aj mimo  plánovaných termínov.
  • Bežný rokovací deň je štvrtok. V prípade nevyhnutnosti môže byť rokovanie Rady RTVS operatívne zaradené aj na iný deň v týždni.
  • Miestom rokovania Rady RTVS je Bratislava. V priebehu roka 2018 Rada absolvuje dve výjazdové rokovania v Banskej Bystrici a v Košiciach.