PLÁN ZASADNUTÍ RADY ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA NA ROK 2021

 

Termíny zasadnutí Rady RTVS v roku 2021

1.    21. januára    štvrtok  
2.   18. februára   štvrtok  
3.   18. marca
  štvrtok  
4.   22. apríla    štvrtok  
5.   20. mája   štvrtok  
6.   17. júna   štvrtok  
7.     8. júla   štvrtok  
8.   26. augusta   štvrtok  
9.   22. septembra   štvrtok  
10.
  21. októbra  štvrtok
11.   11. novembra   štvrtok  
12.   16. decembra   štvrtok  

 
 
 
       
  • V zmysle par. 14 ods. 5 zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS Rada zasadá najmenej 12-krát do roka.
  • Na rok 2021 sa plánuje 12 zasadnutí Rady RTVS, v prípade potreby bude Rada RTVS rokovať aj mimo  plánovaných termínov.
  • Bežný rokovací deň je štvrtok. V prípade nevyhnutnosti môže byť rokovanie Rady RTVS operatívne zaradené aj na iný deň v týždni.
  • Miestom rokovania Rady RTVS je Bratislava. V priebehu roka 2021 Rada absolvuje dve výjazdové rokovania v Banskej Bystrici a v Košiciach.