V roku 2012 sa uskutočnilo 12 zasadnutí Rady RTVS.

Rok 2012

Por. č.DátumDeňZvukové záznamyZápisyUznesenia
1. 19. január štvrtok Zvukový záznam zo zasadnutia    
2. 16. február štvrtok Zvukový záznam zo zasadnutia    
3. 15. marec štvrtok Zvukový záznam zo zasadnutia    
4. 19. apríl štvrtok Zvukový záznam zo zasadnutia    
5. 24. máj štvrtok Zvukový záznam zo zasadnutia    
6. 14. jún štvrtok Zvukový záznam zo zasadnutia    
  29. jún piatok Zvukový záznam zo zasadnutia    
7. 24. júl utorok Zvukový záznam zo zasadnutia    
8. 30. august štvrtok Zvukový záznam zo zasadnutia    
9. 27. september štvrtok Zvukový záznam zo zasadnutia    
10. 18. október štvrtok Zvukový záznam zo zasadnutia    
11. 15. november štvrtok Zvukový záznam zo zasadnutia    
12. 13. december štvrtok Zvukový záznam zo zasadnutia    

Prílohy

Zápis č. 1/2012 z 19. januára 2012

Zápis č. 1/2012 z 19. januára 2012

Zápis č.2/2/2012 zo 16. februára 2012

Zápis č.2/2/2012 zo 16. februára 2012

Zápis č.3/32012 z 15. marca 2012

Zápis č.3/32012 z 15. marca 2012

Zápis č.4/4/2012 z 19. apríla 2012

Zápis č.4/4/2012 z 19. apríla 2012

Zápis č.5/5/2012 z 24. mája 2012

Zápis č.5/5/2012 z 24. mája 2012

Zápis č.6/6/2012 zo 14. júna 2012

Zápis č.6/6/2012 zo 14. júna 2012

Zápis č.7/6/2012 z 29. júna 2012

Zápis č.7/6/2012 z 29. júna 2012

Zápis č.8/7/2012 z 24. júla 2012

Zápis č.8/7/2012 z 24. júla 2012

Zápis č.9/8/2012 z 30. augusta 2012

Zápis č.9/8/2012 z 30. augusta 2012

Zápis č.10/9/2012 z 27. septembera 2012

Zápis č.10/9/2012 z 27. septembera 2012

Zápis č.11/10/2012 z 18. októbra 2012

Zápis č.11/10/2012 z 18. októbra 2012

Zápis č.12/11/2012 z 15. Novembra 2012

Zápis č.12/11/2012 z 15. Novembra 2012

Zápis č.13/12/2012 z 13. decembra 2012

Zápis č.13/12/2012 z 13. decembra 2012

Prílohy

Uznesenie z 19. januára 2012

Uznesenie z 19. januára 2012

Uznesenie z 16. februára 2012

Uznesenie z 16. februára 2012

Uznesenie z 15.3. 2012

Uznesenie z 15.3. 2012

Uznesenie z 24. mája 2012

Uznesenie z 24. mája 2012

Uznesenie zo 14. 6. 2012

Uznesenie zo 14. 6. 2012

Uznesenie z 29. júna 2012

Uznesenie z 29. júna 2012

Uznesenie z 24. 7. 2012

Uznesenie z 24. 7. 2012

Uznesenie z 30. augusta 2012

Uznesenie z 30. augusta 2012

Uznesenie z 27. septembra 2012

Uznesenie z 27. septembra 2012

Uznesenie z 18. októbra 2012

Uznesenie z 18. októbra 2012

Uznesenie z 15. novembra 2012

Uznesenie z 15. novembra 2012

Uznesenie z 13. decembra 2012

Uznesenie z 13. decembra 2012