V roku 2020 sa uskutočnilo 12 zasadnutí Rady RTVS

   

  Rok 2020

 
Por. č. Dátum Deň Výstupy zo zasadnutí
1. 23.1.
štvrtok
Zasadnutie Rady RTVS 23. januára 2020
2.
27.2
štvrtok
Zasadnutie Rady RTVS 27. februára 2020
3.
29.4.
streda
Zasadnutie Rady RTVS 29. apríla 2020
4.
27.5.
streda
Mimoriadne zasadnutie Rady RTVS 27. 5.
5.
27.5.
streda
Zasadnutie Rady RTVS 27. mája 2020
6.
15.6.
pondelok
Zasadnutie Rady RTVS 15. júna 2020
7.
29.6.
pondelok
Zasadnutie Rady RTVS 29. júna 2020
8.
20.8.
štvrtok
Zasadnutie Rady RTVS 20. augusta 2020
9.
23.9.
streda
Zasadnutie Rady RTVS 23. septembra 2020
10.
20.11.
piatok
Zasadnutie Rady RTVS 20. novembra 2020
11.
20.11. piatok Mimoriadne zasadnutie Rady RTVS 20.11.
12.
9.12.
streda
Zasadnutie Rady RTVS 9. a 17. decembra 2020