V roku 2015 sa uskutočnilo 12 zasadnutí Rady RTVS.


 Rok 2015

    
Por. č.DátumDeňVýstupy zo zasadnutí
1.  22. 1.
štvrtok
 Zasadnutie Rady RTVS 22. januára 2015
2.  19. 2.
štvrtok
 Zasadnutie Rady RTVS 19. februára 2015
3.   19. 3. 
štvrtok
 Zasadnutie Rady RTVS 19. marca 2015
 4.   23. 4. 
štvrtok
 Zasadnutie Rady RTVS 23. apríla 2015
 5.     21. 5.   
štvrtok
 Zasadnutie Rady RTVS 21. mája 2015
 6.  10. 6.
streda
 Zasadnutie Rady RTVS 10. júna 2015
 7.  30. 6.
utorok
 Zasadnutie Rady RTVS 30. júna 2015
 8.    6. 8.
štvrtok
 Zasadnutie Rady RTVS 6. augusta 2015
 9. 22. 9.
utorok
 Zasadnutie Rady RTVS 22. septembra 2015
 10.  22. 10.
štvrtok
 Zasadnutie Rady RTVS 22. októbra 2015
 11.
 10. 11.
utorok
 Zasadnutie Rady RTVS 10. novembra 2015
 12.     9. 12. 
streda
Zasadnutie Rady RTVS 9. decembra 2015