Prílohy


Správa o činnosti Rady STV a DK STV za II. polrok 2010 (PDF, 275kB)

Správa o činnosti Rozhlasovej rady a DK SRo za II. polrok 2010 (PDF, 228kB)

Správa o činnosti Rady RTVS za 1. polrok 2011 (PDF, 251kB)

Správa o činnosti Rady RTVS za 2. polrok 2011 (PDF, 190kB)

Správa o činnosti Rady RTVS za rok 2012 (PDF, 646kB)

Správa o činnosti Rady RTVS za rok 2013 (PDF, 1.7MB)

Správa o činnosti Rady RTVS za 2. polrok 2013 (PDF, 1.2MB)

Správa o činnosti Rady RTVS za 1. polrok 2014 (PDF, 1.0MB)

Správa o činnosti Rady RTVS za 2. polrok 2014 (PDF, 1.4MB)

Správa o činnosti Rady RTVS za rok 2014 (PDF, 1.9MB)

Správa o činnosti Rady RTVS za 1. polrok 2015 (PDF, 816kB)

Správa o činnosti Rady RTVS za 2. polrok 2015 (PDF, 1.3MB)

Správa o činnosti Rady RTVS za 1. polrok 2016 (PDF, 1.2MB)

Správa o činnosti Rady RTVS za 2. polrok 2016 (PDF, 1.6MB)

Správa o činnosti Rady RTVS za rok 2017 (PDF, 2.1MB)

Správa o činnosti Rady RTVS za rok 2018 (PDF, 2.3MB)

Správa o činnosti Rady RTVS za rok 2019 (PDF, 2.7MB)

Správa o činnosti rady RTVS za rok 2021 (PDF, 787kB)