V roku 2011 sa uskutočnilo 13 zasadnutí Rady RTVS.

Por. č.DátumDeňZvukové záznamyZápisyUznesenia
1. 17. februára štvrtok      
2. 14. marca pondelok zoznam záznamov v mp3    
3. 14. apríla štvrtok zoznam záznamov v mp3    
4. 19. mája štvrtok zoznam záznamov v mp3    
5. 16. júna štvrtok zoznam záznamov v mp3    
6. 8. júla štvrtok zoznam záznamov v mp3    
7. 17. augusta štvrtok zoznam záznamov v mp3    
8. 29. septembra štvrtok zoznam záznamov v mp3    
9. 20. októbra štvrtok zoznam záznamov v mp3    
10. 3. novembra štvrtok zoznam záznamov v mp3    
11. 24. novembra štvrtok zoznam záznamov v mp3    
12. 15. decembra štvrtok zoznam záznamov v mp3    
13. 21. decembra streda
1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania. Bod_1
2. Návrh zmeny rozpočtu RTVS na rok 2011 (spravodajca M. Kollár) Bod_2
3. Rôzne Bod_3
   

Prílohy

Zápis č.1/2011 zo 17. februára 2011 (PDF, 79kB)

Zápis č.1/2011 zo 17. februára 2011

Zápis č.2/3/2011 zo 14. marca 2011 (PDF, 154kB)

Zápis č.2/3/2011 zo 14. marca 2011

Zápis č.3/4/2011 zo 14. apríla 2011 (PDF, 122kB)

Zápis č.3/4/2011 zo 14. apríla 2011

Zápis č.4/5/2011 z 19. mája 2011 (PDF, 149kB)

Zápis č.4/5/2011 z 19. mája 2011

Zápis č.5/6/2011 zo 6. júna 2011 (PDF, 106kB)

Zápis č.5/6/2011 zo 6. júna 2011

Zápis č.6/7/2011 z 8. júla 2011 (PDF, 108kB)

Zápis č.6/7/2011 z 8. júla 2011

Zápis č. 7/8/2011 zo dňa 17.8.2011 (PDF, 129kB)

Zápis č. 7/8/2011 zo dňa 17.8.2011

Zápis č. 8/9/2011 zo dňa 29.9.2011 (PDF, 208kB)

Zápis č. 8/9/2011 zo dňa 29.9.2011

Zápis č. 9/10/2011 zo dňa 20.10.2011 (PDF, 94kB)

Zápis č. 9/10/2011 zo dňa 20.10.2011

Zápis č. 10/11/2011 zo dňa 3.11.2011 (PDF, 83kB)

Zápis č. 10/11/2011 zo dňa 3.11.2011

Zápis č. 11/11/2011 z 24. novembra 2011 (PDF, 128kB)

Zápis č. 11/11/2011 z 24. novembra 2011

Zápis č. 12/12/2011 z 15. decembra 2011 (PDF, 131kB)

Zápis č. 12/12/2011 z 15. decembra 2011

Zápis č. 13/12/2011 z 21. decembra 2011 (PDF, 65kB)

Zápis č. 13/12/2011 z 21. decembra 2011

Prílohy

Uznesenie zo 17. februára 2011 (PDF, 34kB)

Uznesenie zo 17. februára 2011

Uznesenie zo 14. marca 2011 (PDF, 65kB)

Uznesenie zo 14. marca 2011

Uznesenie zo 14. apríla 2011 (PDF, 51kB)

Uznesenie zo 14. apríla 2011

Uznesenie z 19. mája 2011 (PDF, 108kB)

Uznesenie z 19. mája 2011

Uznesenie zo 16. júna 2011 (PDF, 40kB)

Uznesenie zo 16. júna 2011

Uznesenie z 8. júla 2011 (PDF, 34kB)

Uznesenie z 8. júla 2011

Uznesenie zo 17. augusta 2011 (PDF, 55kB)

Uznesenie zo 17. augusta 2011

Uznesenie z 29.9.2011 (PDF, 50kB)

Uznesenie z 29.9.2011

Uznesenie z 20.10.2011 (PDF, 41kB)

Uznesenie z 20.10.2011

Uznesenie z 3.11.2011 (PDF, 33kB)

Uznesenie z 3.11.2011

Uznesenie z 24. 11.2011 (PDF, 51kB)

Uznesenie z 24. 11.2011

Uznesenie z 15.12.2011 (PDF, 60kB)

Uznesenie z 15.12.2011

Uznesenie z 21.12.2011 (PDF, 29kB)

Uznesenie z 21.12.2011

Prílohy

Bod 1 (MP3, 1.1MB)

1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu rokovania.

Bod 2 (MP3, 7.1MB)

2. Návrh zmeny rozpočtu RTVS na rok 2011 (spravodajca M. Kollár)