V zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS Rada zasadá najmenej 12-krát do roka.

Miestom rokovania Rady RTVS sú Bratislava, Banská Bystrica a Košice.


Rokovanie rady je možné počúvať na živo tu:
Živé vysielanie zo zasadnutia Rady RTVS    

 
Rok 2024

 
Plán činnosti Rady RTVS (PDF, 252kB)

Por. č. Dátum Deň Výstupy zo zasadnutí
1. 10.1. streda Zasadnutie Rady RTVS 10. januára 2024
2. 18.1. štvrtok Zasadnutie Rady RTVS 18. januára 2024
3. 31.1. streda Zasadnutie Rady RTVS 31. januára 2024
4. 12. 2. pondelok Zasadnutie Rady RTVS 12. februára 2024
5. 22.2. štvrtok Zasadnutie Rady RTVS 22. februára 2024
6. 11.3. Pondelok Zasadnutie Rady RTVS 11. marca 2024
7. 18.3. Pondelok Zasadnutie Rady RTVS 18. marca 2024
8. 27.3. Streda Zasadnutie Rady RTVS 27. marca 2024
9. 15.4. Pondelok Zasadnutie Rady RTVS 15. apríla 2024
10. 24. a 29.4. Streda Pondelok Zasadnutie Rady RTVS 24. a 29. apríla 2024
11. 15.5. Streda Zasadnutie Rady RTVS 15. mája 2024
12. 22.5.StredaZasadnutie Rady RTVS 22. mája 2024
13.26.6.Streda Návrh programu (PDF, 441kB)