Výpis uznesení z 12. februára 2024 (PDF, 1.0MB)

Zvukový zaznam I (MP3, 51.1MB)

Zvukový zaznam II (MP3, 17.8MB)

Zápis z 12. februára 2024 (PDF, 1.0MB)