V roku 2017 sa uskutočnilo 12 zasadnutí Rady RTVS


Rok 2017

       (PDF, 473kB)
Por. č.DátumDeňVýstupy zo zasadnutí
1. 12. 1.
štvrtok
Zasadnutie Rady RTVS 12. januára 2017
 2.  14. 2.
utorok
Zasadnutie Rady RTVS 14. februára 2017
3. 15. 3.
streda
Zasadnutie Rady RTVS 15. marca 2017
4. 12. 4.
streda
Zasadnutie Rady RTVS 12. apríla 2017
5. 11. 5.
štvrtok
Zasadnutie Rady RTVS 11. mája 2017
6.
8. 6. štvrtok Zasadnutie Rady RTVS 8. júna 2017
7.
31.7 pondelok Zasadnutie Rady RTVS 31. júla 2017
8. 24. 8. štvrtok
Zasadnutie Rady RTVS 24. augusta 2017
9. 20. 9.
streda Zasadnutie Rady RTVS 20. septembra 2017
10.
26. 10.  štvrtok Zasadnutie Rady RTVS 26. októbra 2017
11. 28. 11.
utorok
Zasadnutie Rady RTVS 28. novembra 2017
12.
14. 12 štvrtok Zasadnutie Rady RTVS 14. decembra 2017